Cần hiểu đúng

Các học giả Kinh Thánh đã nghiên cứu, suy tư và viết rất nhiều sách về thông giải Kinh Thánh. Công tác đó cần thiết vì thông giải cho đúng cách là một vấn đề khẩn thiết.

Nhiều câu chúng ta không rõ nghĩa. Chúng ta đọc đi đọc lại mà vẫn thắc mắc không biết câu nầy có nghĩa gì, có câu có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Bởi vậy chúng ta cần phải thông giải để làm sáng tỏ ý nghĩa.
Hai câu khó
Ví dụ, chúng ta xét thử câu “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin ” (IICo 2Cr 6:14). Câu nầy có nghĩa gì? Ách là một thanh gỗ đặt trên cổ của hai con vật giữ chúng với nhau để làm một công việc kéo cày chẳng hạn. Phải chăng người tin không được mang chung một thanh gỗ với người không tin? Ý đó ngô nghê quá.
Có phải câu nầy nói về hôn nhân giữa người tin và người không tin? Hay có ý cấm người tin hùn hạp làm ăn với người không tin? Hoặc nó cấm người tín đồ gia nhập những hiệp hội như Rotary, Masons, nơi người ta thu nhận đủ loại hội viên?
Còn câu nầy trong Thi Thiên: “Người chết không ngợi khen Chúa ” (Thi Tv 115:17) có nghĩa gì? Phải chăng người tín đồ sau khi chết không còn thờ phượng Thượng Đế?
Hai câu trên đây, cũng như nhiều câu khác nữa, cần được thông giải. Khi ta đọc một câu Kinh Thánh, bạn có thể hiểu một ý và tôi có thể ý khác, làm thế nào để quyết định ý nào đúng. Đó là cái khó của công việc thông giải.
Vấn đề thông đạt
Chúng ta dùng ngôn ngữ để truyền thông. Khi người nầy muốn truyền thông với người khác, họ nói, viết, hát hay hành động để tỏ ý của mình. Khi người kia hiểu được ý trong lời nói hay cử chỉ của người nầy, họ đã truyền thông được với nhau.
Nhưng chúng ta thường hay hiểu lầm nhau. Lần đầu tiên tôi nghe một người bạn nói với tôi: “Anh kéo cẳng tôi”, tôi không hiểu anh ấy tưởng anh ta ngụ một ý gì xấu lắm. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu câu ấy có ý nói bóng là: “Anh giỡn chơi hả” mà thôi. Như vậy, muốn hiểu nhau cũng như muốn hiểu Kinh Thánh ta cần hiểu rõ ngôn ngữ.
Có những nguyên tắc giúp chúng ta hiểu ngôn ngữ được đem áp dụng cho việc hiểu Kinh Thánh. Cũng có một số nguyên tắc đặc biệt cho ngôn ngữ của Kinh Thánh. Trong bất cứ ngành nghề nào cũng có lý thuyết và thực hành, việc thông giải Kinh Thánh cũng vậy. Trong tiếng Anh việc nghiên cứu các nguyên tắc thông giải gọi là hermeneutics, việc thực hành các nguyên tắc đó gọi là exegesis hay interpretation. Khi đem trình bày sự thông giải của mình cho người khác gọi là exposition. Trong sách nầy trước hết chúng ta xét đến những nguyên tắc, rồi sau đó tìm hiểu cách áp dụng chúng.