Trong những năm nghiên cứu và học hỏi Thần học cũng như dịch và soạn các bài thuộc khoa này tôi thường bị lúng túng. Lúng túng chẳng những vì thiếu ngữ vững hay tài liệu mà còn vấp phải vấn đề nhứt trí nữa.
Bởi lẽ ấy tôi lưu ý sưu tầm tập Ngữ vựng nầy trước để giúp mình trong khi học thêm, sau cũng giúp các anh chị đang khóa Thần học phần nào.

 

 

 

 

Attachment:   TU_DIEN_THAN_HOC_ANH_VIET_MS_PHAM_XUAN_TIN-_1973