Con người là những kịch sĩ đại tài trên sân khấu trường đời. Không một người nào có thể sống thực với mình. Con người hóa trang từ nhân dáng đến nhân cách để tự lừa dối mình và lừa dối người. Con người lúc nào cũng cố gắng giấu đi con người thật của mình, cố gắng hòa hợp, phải cách – “đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Con người lúc nào cũng tỏ ra những điều mình không có trông vậy mà không phải vậy…

Xin xem attachment.

Attachment:  SA TAN LỪA DỐI