Chúng ta hiện đang ở vào một trong những thời khắc chuyển đổi của lịch sử tôn giáo toàn cầu. Năm thế kỷ qua, Lịch Sử Cơ Đốc Giáo đã gắn bó chặc chẽ với lịch sử của Chân Âu và những nền văn hóa hải ngoại có nguồn gốc từ Châu Âu, đặc biệt là ở Bắc Mỹ. Ngay cả gần đây, số lượng đông các Cơ Đốc Nhân sống ở các nước da trắng đã tạo điều kiện cho một số nhà tư tưởng nói về “nền văn hóa Cơ Đốc Châu Âu”.

 

 

 

 

AttachmentNHUNG_QUOC_GIA_CO_DOC_TUONG_LAI