Ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người như chúng ta biết ngày nay. Ngài cũng tạo ra một thiên sứ ở từng trời thứ ba và ban cho người khả năng chơi nhạc. Thật ra, vị thiên sứ này đã được tạo dựng với các dụng cụ âm nhạc; chúng được đặt bên trong chính thân thể của thiên sứ này. Thiên sứ này là một sinh thể thiên thần đặt biệt, là một thiên sứ trưởng.

 

 

 

 

Attachment: SuTaiSinhAmNhac

 

” Nhờ ơn lành của Chúa những cuốn sách này được phéptải về miễn phí trong phạm vi sử dụng cá nhân. Nếu bạn sao chép, tái xuất chuyển giao, ghi âm, dịch thuật hoặc sử dụng  trong bất cứ cách nào thì phải được sự cho phép bằng văn bản của tác giả. Rất mong sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn để Thư viện có thêm nhiều sách. “