“Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi ngươi thấy nơi nàng một sự xấu hổ nào, thì người được viết một tờ để, trao vào tay nàng, đuổi khỏi nhà mình” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Nội dung luật ly dị Chúa dạy như thế nào? Nhằm mục đích gì? Chúa Giê-xu dạy thế nào về hôn nhân? Làm thế nào giải quyết những nan đề trong cuộc sống để gìn giữ hôn nhân trọn đời theo ý Chúa?

Theo luật ly dị Chúa dạy, người chồng chỉ được phép ly dị vợ khi phát hiện có điều gì nơi người vợ “một sự xấu hổ,” theo nguyên văn (ʿerwaṯ dāḇār) là phơi bày một điều gì đó khiếm nhã, có thể liên quan đến sự bất khiết, hoặc không đứng đắn về mặt tình cảm. Người nam phải viết giấy ly hôn trao cho người nữ làm bằng chứng để người nữ được tự do tái hôn. Giấy ly hôn này cũng nhằm mục đích ngăn chặn việc hai người tái hợp sau khi tái hôn với người khác rồi bị đổ vỡ. Đức Chúa Trời không muốn dân Ngài chỉ vì một giây phút bốc đồng mà thay lòng đổi dạ, và qua đó họ cũng cần phải cân nhắc khi quyết định ly hôn.

Trong văn hóa thời đó, phụ nữ không có giá trị và có thể bị chồng ly dị vì bất cứ lý do nào. Nhưng trong Kinh Thánh Cựu Ước không có luật nào tán thành việc ly dị, và Đức Chúa Trời ghét người nào bỏ vợ (Ma-la-chi 2:16). Chúa Giê-xu giải thích sở dĩ có luật ly dị “Chính vì sự cứng lòng của các ngươi mà Môi-se mới viết ra luật này” chứ không phải đến từ chủ đích của Đức Chúa Trời (Mác 10:5). Cho nên luật ly dị Chúa dạy người Ít-ra-ên nhằm mục đích hạn chế ly dị, bảo vệ gia đình và gìn giữ hôn nhân trong cộng đồng dân Chúa.

Chúa Giê-xu dạy hôn nhân trong Chúa là sự kết hiệp trọn đời không hề phân rẽ: “Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp!” (Ma-thi-ơ 5:31–32; 19:6). Có hai trường hợp Chúa cho phép ly dị, khi người phối ngẫu phạm tội tà dâm (Ma-thi-ơ 19:9), và khi người phối ngẫu không tin Chúa quyết định ly hôn (I Cô-rinh-tô 7:15). Tuy nhiên, hiện nay tỉ lệ ly dị trên thế giới có chiều hướng gia tăng và trong vòng Cơ Đốc nhân cũng không ngoại lệ. Vấn đề cốt lõi của ly dị là con người quá chú tâm vào cảm xúc và đặt cái tôi của mình lên trên hết. Nhiều người nhân danh tình yêu cưới nhau, sau đó lại tuyên bố ly dị nhau vì không còn tình cảm hoặc vì không hợp ý nhau! Khi con người để cảm xúc và cái tôi là yếu tố quyết định cho sự hợp tan trong hôn nhân thì chỉ đi từ đổ vỡ này đến đổ vỡ khác. Nhưng nếu cả hai để Chúa làm Chủ trong những bất hòa và bất ổn với nhau, nhờ ơn Chúa để giải quyết vấn đề theo ý muốn của Chúa, thì mọi khó khăn đều có thể giải quyết được.

Bạn đang để điều gì làm chủ hôn nhân của mình?

Lạy Chúa là Đấng thiết lập hôn nhân. Vợ chồng chúng con không còn là hai nữa nhưng chỉ là một trong Chúa. Xin dạy con biết trân quý hôn nhân Chúa thiết lập cho con để gia đình con luôn làm sáng Danh Ngài.

∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 3.

Nghe Kinh Thánh hôm nay: https://www.youtube.com/watch?v=k_4Ecxhjx9g&list=PLy5dD_318r0Vw7c032xJrcgCCcRhvzXQB&index=25

Nghe Kinh Thánh trong ba năm: https://www.youtube.com/watch?v=b4K5_YHOGuw&list=PLy5dD_318r0VMMo-YYV0YLmAqGt_mt7Is&index=4

Nghe Kinh Thánh nhiều bản dịch:

Lịch Cầu Nguyện Tháng 9-2023: https://nguonhyvong.com/duong-linh/lich-cau-nguyen-thang-thang-9-2023

Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien