Lời Hằng Sống

Ngày 12 – Truyền Đạo 4:12 – Đồng Chí

“Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây bện ba lấy...

Chỉ Có Một Việc Cần

Nếu chẳng phải Chúa truyền lịnh, không ai có thể nói ra lời nào hoặc việc ấy được thực hiện thành tựu? Há chẳng...

Ngày 5 – Nê-hê-mi 2:17-20 – Hiệp Một Bắt Tay Vào Việc

“Vậy, chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành này” (câu 18c BTT). “Vậy họ mạnh dạn bắt tay vào...

Ngày 13 – Ê-xơ-tê 9:18-29 – Ghi Nhớ Việc Chúa Làm

“Lại người ta phải nhớ lại hai ngày ấy, và mỗi gia tộc trong mỗi tỉnh mỗi thành phải giữ nó trải qua các...

Ngày 22 – Giê-rê-mi 13:23-27 – Con Beo Có Đổi Được Vằn?

“Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ...

Mắt Không Hề Ngủ

Thám tử Allan Pinkerton nổi tiếng vào giữa thập niên 1800 nhờ giải quyết một loạt những vụ cướp hỏa xa và ngăn chặn...

Ngày 6 – Ga-la-ti 5:13-15 – Lấy Lòng Yêu Thương Phục Vụ

“Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em...

Đống Đá Trong Luống Cày

“Ga-la-át là gian ác, chúng nó chỉ là giả dối.  Chúng nó dâng những bò đực trong Ghinh-ganh; nên những bàn thờ chúng nó...

Ngày 4 – Cô-lô-se 3:17 – Chúa Giê-xu Sẽ Làm Gì?

“Mặc dù anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức...

Sống Trong Những Giờ Phút Đen Tối Của Cuộc Đời

Thi-thiên 37:1-11 Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác. Vì chẳng bao lâu chúng...

Ngày 6 – I Cô-rinh-tô 7:1-9 – Bổn Phận Vợ Chồng

“Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô...

Ngày 18 – Giê-rê-mi 14:7-9 – Chỉ Một Mình Ngài

“Ngài là sự trông cậy của Ít-ra-ên, là Đấng cứu trong khi hoạn nạn, … Lạy Đức Giê-hô-va! Dù vậy, Ngài vẫn ở giữa...

Ngày 1 – I Giăng 4:7-11 – Thập Tự Giá – Tình Yêu Không...

“Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con Một Ngài đến thế...

Ngày 27 – Gióp 39:12–21 – Sự Kỳ Diệu của Đấng Sáng Tạo

“Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai...

Ngày 15 – Nê-hê-mi 12:31-43 – Trọng Tâm của Lễ Cung Hiến

“Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người...

Chim Sẻ

Giacơ 2:1-9Các ngươi quí trọng hơn nhiều chim sẻ.Luca 12:7 Đôi khi các Tín nhân thời nay có thể bỏ qua, xem thường các con...

Ngày 29 – Gióp 38:16-24 – Biết về Công Trình Sáng Tạo của Chúa

“Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời Hằng Sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất,...

Ngày 24 – I Cô-rinh-tô 4:9-13 – Chịu Khổ Vì Đấng Christ

“Ngài nhân Đấng Christ, ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa” (Phi-líp...