Skateboarding down the cul-de-sac in front of our home, my 10-year-old son was enjoying a warm, sunny morning of vacation from school. Jordan had just completed fourth grade two days earlier and was looking forward to a summer filled with golf, swimming, and friends. I was inside the house when I heard one of those awful screams that a mother knows and dreads.

Feeling my adrenaline level at an all-time high, I bolted outside to find Jordan lying in the middle of the street, groaning in pain and shock. He had experienced a freak fall off his skateboard, and although we didn’t know it at the time, his left femur (the largest bone in his body) had snapped in two.

Realizing that I could not get Jordan to the hospital myself, I called an ambulance and sat down next to him, trying to remain calm on the outside until help came. I felt rather helpless–the only physical comfort I could offer him was my presence.

After X-rays in the emergency room, the orthopedic surgeon was called and plans were made for Dr. Watt to operate the next day. While my husband stayed with Jordan, I made a short trip home that evening to pick up some things we needed at the hospital. My previous composure dissolved when I walked into my son’s bedroom and looked at all his treasures and projects, and I had a good, long cry. It had been a serious accident, but I was grateful that he was alive. I drove back to the hospital and spent the night with Jordan. Several times I drifted off to sleep and then woke up, hearing his faint “M-m-o-m-m?” When I jumped up, he explained that he just wanted to know I was there. There’s nothing like a mother’s love at a time like that.

A mother’s love provides comfort, security, and encouragement to her children. The protective instinct I experience as a mom is so strong and fierce that I cannot imagine anyone who could possibly love my children more. And yet, there is! I can stay up with a child for a night or two, but only God never sleeps. I have bandaged many a scraped knee through the years, but only God can make those little knees heal. Over a burger and fries, I have carefully listened to the concerns of a teenage son, but only God can see and understand everything in that teen’s mind and heart.

I have the privilege of loving my children (although imperfectly) for a limited number of years. But the God who designed them–and me–loves us perfectly. His love knows no limits. Yes, God cares about our fears, our scrapes, and our concerns. But much more than that, only He can bring healing to our hearts.

The curious thing about the healing of our hearts is that our healing can take place only because of the wounds of God’s Son. When Jesus hung and died for us on the cross, His death was not for His own sins, because He was sinless. His death was for our sins.

“But he was pierced for our transgressions,
he was crushed for our iniquities;
the punishment that brought us peace was upon him,
and by his wounds we are healed.”
Isaiah 53:5

There has never been a more amazing act of love. Our sins brought Him death, but His wounds bring us healing. When we come face to face with our need for healing and God’s limitless love, we want Him the way an injured child wants his mother.

We cannot come to God on the basis of our good works, social standing, money, or education. A relationship with Him cannot be earned. Rather, we come to God on the basis of what Christ has done and our faith in Him. When we place our faith in Him, we stand in the position of incredible privilege–we become children of God.

Have you sensed your need for healing? Do you want to experience the presence of God? If you call out to Him, in faith, He will come into your life with forgiveness, eternal life, and the security of His presence. If you would like to know Jesus Christ as your personal Savior and Lord we would encourage you to turn from your sin and receive Him right now wherever you are. Simply pray:

Dear Jesus, I know that I am a sinner, and I know that You died for me to pay for my sins. Please forgive me and make me one of Your own, that I may live in heaven with You for all eternity.

Tình Yêu Của Một Người Mẹ

Trượt ba-te xuống trước nhà của chúng tôi, đứa con trai 10 tuổi đang thưởng thức một buổi sáng nghỉ hè nắng ấm. Jordan vừa mới học xong lớp bốn cách đây hai ngày và đang hướng về một mùa hè đầy với chơi gôn, bơi lội, và bạn bè. Tôi đang ở trong nhà khi tôi nghe một trong những tiếng la hãi hùng mà một người mẹ biết và kinh hãi.

Cảm thấy mức độ adrenaline của tôi luôn cao, tôi chạy lao ra ngoài để tìm Jordan đang nằm ở giữa đường, lẩm bẩm trong sự đau đớn và hãi hùng. Cậu bé đã kinh nghiệm được sự té quái gở xuống tấm trượt, và mặc dù chúng tôi đã không biết vào lúc đó, xương đùi bên trái của cậu bé (cái xương lớn nhất trong cơ thể của cậu) đã gãy làm hai.

Biết rằng chính tôi không thể đem Jordan tới bệnh viện, tôi đã gọi cái xe cứu thương và ngồi xuống kế bên cậu bé, cố gắng giữ bình tĩnh bề ngoài cho đến khi xe cứu tế tới. Tôi đã cãm thấy bất lực – sự an ủi thân thể duy nhất mà tôi đã có thể cho cậu bé là sự hiện diện của tôi.

Sau khi đã chiếu quang tuyến X trong phòng cấp cứu, bác sĩ giải phẩu xương đã được gọi tới và những kế hoạch đã được bàn soạn cho Bác Sĩ Watt để mổ ngày kế. Trong khi chồng tôi coi chừng Jordan, tôi đã đi nhanh về nhà buổi tối hôm đó để lấy thêm vài đồ dùng mà chúng tôi cần ở bệnh viện. Sự bình tĩnh của tôi trước đó đã biến mất khi tôi bước vào phòng ngũ của con trai tôi và nhìn vào tất cả những kho tàn và công trình, và tôi đã có một buổi khóc dài lâu. Đã là một tai nạn nghiêm trọng, nhưng tôi biết ơn rằng con trai tôi vẫn còn sống. Tôi lái xe trở lại bệnh viện và ở vời Jordan đêm đó. Vài lần tôi đã ngũ và rồi thức dậy, nghe tiếng gọi “M-á đâu rồi?” không rõ rệt. Khi tôi nhãy đứng dậy, cậu bé đã giải thích rằng cậu chỉ muốn biết nếu tôi đang ở đó. Không có điều gì bằng tình yêu của mẹ vào lúc đó.
Tình yêu của mẹ cung cấp nguồn an ủi, sự an toàn, và khuyến khích cho con cái của cô ta. Cảm giác bảo vệ mà tôi kinh nghiệm như một người mẹ là rất mạnh mẽ và mãnh liệt mà tôi không thể tưởng tượng bất cứ người nào có thể thương con của tôi nhiều hơn. Bây giờ, nó hiện ra! Tôi có thể thức giấc với một đứa trẻ trong một đêm hay hai đêm, nhưng chỉ có Thượng Đế mới không bao giờ ngủ. Tôi đã băng bó nhiều lần cho một cái đầu gối trầy trụa qua nhiều name, nhưng chỉ có Thượng Đế mới có thể làm những cái đầu gối nhỏ đó lành được. Qua một bữa ăn bánh mì và khoai lang chiên, tôi đã cẩn thận lắng nghe những lo lắng của một một đứa con trai trong tuổi thiếu niên, nhưng chỉ có Thượng Đế mới có thể thấy và hiểu mọi điều trong trí và tâm hồn của cậu thiếu niên này.

Tôi có đặc ân trong sự yêu thương con cái của tôi (mặc dù trong cách không toàn diện) qua một con số không giới hạn của năm tháng. Nhưng Thượng Đế người mà đã tạo dựng chúng – và tôi – thì yêu thương chúng tôi cách toàn diện. Tình yêu của Ngài hiểu biết không giới hạn. Đúng vậy, Thượng Đế quan tâm đến những sự sợ hãi, những tình trạng khó khăn, và những lo lắng của chúng ta. Nhưng nhiều hơn thế nữa, chỉ có Ngài mới có thể mang đến sự chữa lành cho những tấm lòng của chúng ta.

Điều kỳ lạ về việc chữa lành những tấm lòng của chúng ta là sự chữa lành của chúng ta có thể làm được vì những vết thương của Con Thượng Đế. Khi Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh và chết cho chúng ta trên thập tự giá, cái chết của Ngài không phải cho chính tội lỗi của Ngài, bởi vì Ngài là người vô tội. Cái chết của Ngài là vì những tội lỗi của chúng ta.

“Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết,
vì sự gian ác chúng ta mà bị thương.
Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an,
bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.”
(Ê-sai 53:5).

Chưa bao giờ có một hành động của tình yêu huyền diệu hơn thế. Những tội lỗi của chúng ta đã mang đến cái chết của Ngài, nhưng những vết thương của Ngài lại mang đến sự chữa lành cho chúng ta. Khi chúng ta đối diện với sự cần dùng của chúng ta cho sự chữa lành và tình yêu không giới hạn của Thượng Đế, chúng ta cần Ngài như cách mà một đứa trẻ cần mẹ của nó.

Chúng ta không thể đến với Thượng Đế bằng cái căn bản của những việc làm tốt, mối quan hệ xã hội, tiền bạc, hay học vấn của chúng ta. Một mối quan hệ với Ngài không thể là được lợi. Hơn thế, chúng ta đến với Thượng Đế trên căn bản về điều mà Đấng Christ đã làm và đức tin của chúng ta trong Ngài. Khi chúng ta đặc niềm tin của chúng ta trong Ngài, chúng ta đứng trong một nơi của đặc quyền kỳ lạ – chúng ta trở thành con cái của Thượng Đế.

Bạn có cảm thấy rằng bạn cần sự chữa lành chưa? Bạn có muốn kinh nghiệm sự hiện diện của Thượng Đế không? Nếu bạn gọi Ngài bằng đức tin, Ngài sẽ vào trong cuộc đời bạn với sự tha thứ, cuộc sống đời đời, và sự an toàn của sự hiện diện của Ngài. Nếu bạn muốn biết Chúa Giê-xu Christ như Đấng Cứu Rỗi riêng tư và Đức Chúa Trời của bạn, chúng tôi khuyến khích bạn nên rời bỏ tội lỗi của bạn và nhận Ngài vào ngay bây giờ bất cứ nơi nào bạn đang ở đó. Hãy cầu nguyện cách đơn giãn như vầy:

Kính thưa Chúa Giê-xu, con biết rằng con là một tội nhân, và con biết rằng Ngài đã chết thay cho những tội lỗi của con. Xin hãy vui lòng tha thứ cho con và hãy cho con làm một trong những đứa con của chính Ngài, rằng con có thể sống trên thiên đàng với Ngài đời đời.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di (Hopeway.org)

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com