Blessed is the family that honour the Lord; that love to worship side by side with hearts of one accord.
Blessed are the parents who will ever lead the way, and bring the children to His house upon the Lord’s day.
Blessed is the family that finds no greater thrill, than joining hands in Christian love to do the Master’s will.
Blessed is the family that daily bows in prayer, and from the increase of their toil, will give the Lord His share.
Blessed is the family that take the great delight, in making of their home more than a shelter for the night.
Blessed is the family, whose circle is complete: that find in one another companionship so sweet.
Blessed is the family that bear a common load; rejoice and prays together as they travel on life’s road.
Blessed is the family where peace and joy abound; and where distrust and greediness are never found.
Blessed is the family that make God their choie; in whatever plans they draw will listen for His voice.
So that family, when they, God’s will on earth have done; they, with God and angels, in Heaven will have a home.

Phước Hạnh Gia Đình

Phước cho gia đình nào tôn kính Đức Chúa Trời; ưa thích cùng nhau đồng một lòng thờ phượng.
Phước cho những người làm cha mẹ nào luôn chỉ ra con đường và đưa con cái họ đến nhà Chúa vào ngày thánh của Ngài.
Blessed is the family that finds no greater thrill, than joining hands in Christian love to do the Master’s will.
Phước cho gia đình nào hàn ngày quỳ gối cầu nguyện, và hoa lợi của công lao mình dự phần vào công việc của Chúa.
Phước cho gia đình nào có sự vui mừng lớn trong việc khiến cho tổ ấm mình trở nên một nơi không chỉ để ẩn náu qua đêm.
Phước cho gia đình nào có mối quan hệ trọn vẹn: ấy là tình bạn hữu được tìm thấy trong họ thật ngạo ngào.
Phước cho gia đình nào cùng chung gánh nặng; vui mừng và cùng nhau trong sự cầu nguyện khi họ cùng nhau trên hành trình cuộc sống.
Phước cho gia đình nào đầy dẫy sự bình an và vui mừng; mà chẳng hề tìm thấy sự ngờ vực và tham lam.
Phước cho gia đình nào chọn Đức Chúa Trời làm Chúa mình; trong bất kỳ kế hoạch nào, họ đều đem lòng lắng nghe tiếng phán của Ngài.
Hầu cho gia đình đó, khi ý Chúa được nên trên đất nầy, họ sẽ được ở cùng Đức Chúa Trời và các thiên sứ, thiên đàng là nhà của họ.

 

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com