Luca 11:1-13
Ta [Jesus] nói với bạn, hãy cứ xin, và [Cha Ta] sẽ trao điều đó cho bạn.
Luca 11:9

Tôi nghe một người phụ nữ nói rằng, cô không bao giờ cầu nguyện nhiều hơn một lần cho bất cứ điều gì. Cô ấy không muốn Thiên Chúa mệt mỏi với các yêu cầu lặp đi lặp lại của cô.

Tư duy, suy nghĩ, và khái niệm này thật là mẫu thuẫn, trái ngược, và nghịch lại đối với Lời Chúa đã giảng dạy về vấn đề cầu nguyện trong Luca 11. Chúa đã dạy bằng một dụ ngôn về một người đã đi đến nhà của người bạn mình vào lúc nửa đêm, và yêu cầu cho mượn một số bánh mì để đãi những người khách bất ngờ đến thăm mình. Lúc đầu, người bạn từ chối, vì người đó và cả gia đình đã đi ngủ rồi. Nhưng cuối cùng, người kia đã phải chỗi dậy và lấy bánh mì cho bạn ông. không phải vì tình bạn nhưng vì người kia gõ cửa gọi ông rất kiên trì, dai dẳng (v.5-10).

Thiên Chúa trả lời cầu nguyện ! Trong sự bình phục của các bệnh nhân được phẫu thuật, nghiên cứu gần đây cho biết nhờ những người khác cầu nguyện dường như đã xác nhận điều này. Kinh nghiệm của chúng ta cho thấy điều đó là đúng. Kinh Thánh hứa với chúng ta y như vậy. Luca nhấn mạnh câu trả lời cho sự cầu nguyện đặc biệt đối với những người đi tìm Thiên Chúa nhận được.

Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn này để làm nổi bật sự tương phản, giữa một người bạn miễn cưỡng với sự thật rộng lượng của Cha chúng ta ở trên trời. Nếu một người hàng xóm bị bực mình mà còn phải chịu thua sự kiên trì của bạn mình, và phải đáp ứng yêu cầu của bạn ông; như vậy thì Cha trên trời của chúng ta chắc chắn sẽ dễ dàng hơn, và sẵn sàng hơn nhiều để ban cho chúng ta tất cả mọi nhu yếu chúng ta cần !

Đúng, sự thật là Thiên Chúa trong sự khôn ngoan tuyệt vời của Ngài, đôi khi Cha có thể trì hoãn đáp lại để trả lời cầu nguyện của chúng ta. Và cũng đúng là chúng ta phải cầu nguyện hòa hợp với Kinh Thánh và ý Chúa. Nhưng Chúa Giêsu còn đi xa vượt ra ngoài những sự kiện này, để thúc đẩy, khuyên khích, giục lòng chúng ta kiên trì, bền chí cầu nguyện. Chúa nói với chúng ta hãy xin, hãy tìm kiếm, và gõ [cửa nhà Cha mỗi buổi sáng] cho đến khi lời cầu nguyện được đáp lời (c.9).

Vì vậy, đừng nghĩ Thiên Chúa bị mệt mỏi, buồn bực. Cha sẽ không bao giờ chán ngắt đối với việc cầu nguyện không thôi của bạn!

Chớ nghĩ lời cầu nguyện thành tâm thoát khỏi tai của Thiên Chúa.
Ngài nghe thấy từng lời khẩn nài, biện luận của các bạn.
Cho dù Hy vọng bị trì hoãn, chưa đến. Hãy tin, và cứ tin !
Bạn sẽ nhìn thấy sự đáp lời. -Anon

Thiên Chúa không bao giờ chán mệt sự cầu nguyện của chúng ta.

Cầu nguyện:
Kính lạy Cha, xin Cha giúp chúng con loại bỏ khỏi chính mình chúng con những thói quen và thái độ gây ra tinh thần lằm bằm, phàn nàn, oán trách, than phiền, vô ơn hay bực mình, khó chịu, ghen tị, và tham muốn. Xin Cha đổi mới chúng con bằng một tinh thần kiên trì ngợi khen, vui mừng, thỏa lòng, và lòng biết ơn bao lâu chúng con đang sống. Chúng con vui mừng trong sự nhân từ của Cha đối với chúng con và trong tình yêu kiên định không bao giờ chấm dứt của Cha. Kính lạy Chúa Giêsu, hoàn cảnh trong cuộc sống từng ngày của chúng con là không chắc chắn. Các giải pháp cho các nan đề của chúng con có thể rất bối rối và có vẻ ngoài sự nắm bắt kiểm soát của chúng con. Chúa không mong đợi chúng con có tất cả các câu trả lời đúng, hoặc hiểu biết đầy đủ về tất cả những mối quan tâm của chúng con, nhưng Chúa muốn chúng con tin tưởng Chúa, như chúng con đang còn nắm lấy bàn tay không thay đổi của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin cậy Chúa, đã tin cậy Chúa hơn và tin cậy Chúa nhiều hơn nữa, hơn cả hoàn cảnh của đời sống chúng con, và hôm nay chúng con cầu nguyện cho được ơn tin tưởng Chúa, thậm chí tin tưởng càng nhiều hơn nữa. Cảm ơn Cha, Chúa Jesus Christ đã bảo đảm khi con tìm kiếm Cha, và Cha đang thiết tha mong muốn ban phước cho con. Trong Danh Chúa Jesus Christ con cảm ơn và khen ngợi Cha. Amen.

Luke 11:1-13
I say to you, ask, and it will be given to you. —Luke 11:9

I heard a woman say that she never prayed more than once for anything. She didn’t want to weary God with her repeated requests.

The Lord’s teaching on prayer in Luke 11 contradicts this notion. He told a parable about a man who went to his friend’s house at midnight and asked for some bread to feed his unexpected visitors. At first the friend refused, for he and his family were in bed. Finally he got up and gave him the bread—not out of friendship but because the caller was so persistent (vv.5-10).

God answers prayers! Recent research in the recovery of surgery patients for whom others prayed seems to validate this. Our experience suggests it is true. The Bible promises us that it is so. But Luke emphasizes one specific answer to prayer that God-seekers receive.

Jesus used this parable to contrast this reluctant friend with our generous heavenly Father. If an irritated neighbor will give in to his friend’s persistence and grant his request, how much more readily will our heavenly Father give us all we need!

It’s true that God, in His great wisdom, may sometimes delay His answers to prayer. It’s also true that we must pray in harmony with the Scriptures and God’s will. But Jesus moved beyond those facts to urge us to persist in prayer. He told us to ask, seek, and knock until the answer comes (v.9).

So don’t worry about wearying God. He will never tire of your persistent prayer! – Joanie Yoder

Don’t think true prayer escapes God’s ears,
He hears your every plea;
Though hope’s deferred, believe—believe!
The answer you will see. —Anon.

God never tires of our asking.

Prayer:
Father, help us to rid ourselves of habits and attitudes that bring a complaining, ungrateful or begrudging spirit. Renew us with a persistent spirit of joyful praise, contentment, and gratitude for as long as we live. We rejoice in your goodness toward us and in Your steadfast love that never ceases. Jesus, the day to day circumstances in our lives are so uncertain. The solutions to our problems can be very perplexing and seem beyond our grasp. You don’t expect us to have all the right answers or to fully understand all that concerns us, but You do want us to trust You, as we hold on to Your unchanging hand. Jesus, we have trusted You over and over throughout the circumstances of our lives, and today we pray for grace to trust You even more. Thank you for your assurance that as I seek you, you are eager to bless me. In Jesus’ name I thank and praise you.

Amen.

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com