Giacơ 4:1-10
Vâng phục Thiên Chúa. Chống trả ma quỉ thì nó sẽ bỏ trốn xa khỏi bạn.
Giacơ 4:7

Tôi không xem phim The Exorcist (Thầy phù thủy), nhưng tôi nhớ lại tác động của nó đối với cộng đồng của tôi. Phim đã để lại một ấn tượng lâu dài trên nhiều người về quyền lực của Satan. Ngay cả có nhiều tín nhân bắt đầu sống trong sợ hãi, bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh sống động của sự ác. Có vẻ dường như ma quỷ đã mạnh mẽ gần như là Chúa.

Quan điểm này có đúng với Kinh Thánh không? Tất nhiên là không. Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, và tất cả muôn loài, muôn vật, muôn người khác, kể cả ma quỷ, cũng chỉ là loài được tạo dựng ra. Chỉ có Thiên Chúa là toàn năng. Ma quỷ được gọi bằng nhiều cái tên trong suốt Kinh Thánh – tên tố cáo, cám dỗ, người đánh lừa, kẻ nói xấu, kẻ thù, Satan. Một điều Kinh Thánh không bao giờ gọi ma quỷ là chuyện thần thoại. Hắn có thực như chính Thiên Chúa có thật. Chẳng ích gì trong việc kháng cự chống trả kẻ không có thật. Tuy nhiên, bạn cần phải biết nhiều hơn, hơn điều mà Satan đang tồn tại.

Thật dễ dàng để đổ lỗi cho ma quỷ khi gặp sự việc gì sai trật. Mặc dù ma quỷ luôn luôn huynh hoang, tuyên truyền, gieo rắc những điều gian tà, ác độc và tội lỗi, nhưng chúng ta phải cẩn thận không nên kết luận rằng chúng ta đang bất lực chống đối lại chúng. Kinh Thánh đang nói với chúng ta rằng Chúa Thánh Linh ngự trong chúng ta “lớn hơn [ma quỷ] là kẻ ác ở trong thế gian” (1Giăng 4:4).

Cần phải biết chính xác bạn phải làm gì để đánh bại Satan. Hằng ngày bạn liên kết bản thân bạn [đứng thẳng một hàng] với Thiên Chúa, bạn đã giành được [vị tri] thắng kẻ thù này, điều đó có nghĩa là chống Satan. Satan không đem lợi ích cho bản thân bạn. Mục đích duy nhất của nó là làm tổn thương Thiên Chúa. Một cách nó cố sức làm điều đó là đang cố gắng gây tổn thương những người mà Thiên Chúa yêu thương. Satan chỉ là kiêu ngạo, là thiên sứ sa ngã. Nó không phải là biết tất cả-hoặc toàn năng. Tuy nhiên, nó vẫn có thể tàn phá, làm bạn nghi ngờ tình yêu của Thiên Chúa hay hấp dẫn bạn đi theo con đường sai lầm.

Kinh Thánh cũng dạy về phần của chúng ta đóng một vai trò trong việc khắc phục thắng hơn sự dữ và làm những gì là tốt lành thánh thiện. Chúng ta phải “chạy trốn xa tình dục vô luân” (1Cor 6:18-20), “chạy trốn khỏi thờ thần tượng” (1Cor 10:14), “chạy trốn” khỏi đam mê tham lam tiền bạc bất nghĩa (1Timothy 6:10-11), và “cũng chạy trốn tránh sự tham dục, thèm khát của tuổi trẻ “(2 Timothê 2:22).

Nhưng bạn có thể dừng Satan lại trong đường rây, nước đi của nó. Trước tiên, thuận phục đối với Đức Chúa Trời. Trong ngôn ngữ gốc, vâng phục có nghĩa là tuân lịnh một cấp chỉ huy quân sự “để được xếp vào hàng ngũ thích hợp của bạn”. Thực hiện điều đó bằng cách khiêm tốn đặt mọi khía cạnh của cuộc sống bạn thuộc dưới thẩm quyền yêu thương của Thiên Chúa. Chỉ sau đó bạn đã chuẩn bị để đánh bại ma quỷ. Chống trả cũng có nghĩa một lịnh của cấp chỉ huy quân sự là “dũng cảm đứng chống lại”. Chống lại kẻ thù của mình bằng cách nhớ lại những Lẽ thật của Kinh Thánh. Tăng thêm sức mạnh giải quyết [nan đề] của bạn thông qua lời cầu nguyện. Bạn ăn năn quay bỏ đi bất cứ thứ gì lôi kéo bạn quay lưng, trở mặt, đối nghịch với Thiên Chúa. Satan sẽ chạy trốn khỏi trận chiến thậm chí ngay cả trước khi nó đã bắt đầu.

Giacơ luôn gói gọn rất nhiều vào một không gian nhỏ. Hãy tập chú vào trọng tâm sự kêu gọi này là nên thánh: hãy đến gần gũi hơn với Thiên Chúa. Khi chúng ta bước vào sự hiện diện của Thiên Chúa và đến gần với Cha, chúng ta biết suy nghĩ của chúng ta, động cơ của chúng ta, và hành vi của chúng ta; trong ánh sáng của sự thánh thiện và sự công bình của Thiên Chúa, chúng ta sẽ được nhìn thấy những điều gì mình đang có. Đồng thời, chúng ta biết rằng ma quỷ bị bắt buộc phải bỏ chạy, trốn ra khỏi xa chúng ta; bởi sự chói sáng của sự sống thánh khiết của Cha chúng ta. Hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời. Hãy ao ước để đến gần với Cha. Hãy cầu xin Ngài làm sạch chúng ta, làm chúng ta hoàn toàn là của Ngài và Ngài làm cho chúng ta thánh thiện trọn vẹn.

Quỷ Satan không có tương lai. Bằng cách chết trên thập tự giá, Chúa Jesus đảm bảo sự thất bại tuyệt đối của quỷ Satan . Những cuộc giao tranh chạm trán nhỏ tiềm tàng, mà Giacơ nói bóng gió đó chẳng qua đó chỉ là chiến thuật đánh lạc hướng, có tính chất nghi binh bởi một đối thủ đã bị định trước là phải thua. Giacơ nói rằng thái độ của chúng ta đối với ma quỷ là phải “chống” nó (Giacơ 4:7). Bằng cách nào, và làm thế nào để chúng ta thcc hiện điều này? Bằng cách dâng mình cho Thiên Chúa, cho phép Ngài trực tiếp kiểm soát, điều khiển đời sống của chúng ta. Lúc đó, chính ma quỷ nó sẽ bỏ chạy để trốn khỏi chúng ta._Albert Lee

Khi Satan ban bố những nghị quyết tấn công của nó,
Chúng ta phải vững lòng và cầu nguyện;
Nếu chúng ta vâng phục Thiên Chúa,
Ngài sẽ là sức mạnh của chúng ta mỗi ngày. -Sper

Quỷ Satan chỉ đầy kiêu căng, thiên sứ bị lưu đày. Để đánh bại Satan, hãy Thuận phục Đấng Christ.

Cầu nguyện:
Kính lạy Cha, chúng con mong muốn chính mình được mặc lấy, được bao phủ trong Christ Jesus, có Thánh Linh Cha thường trú ngự trong lòng của chúng con. Chúng con nguyện rằng hành vi của chúng con sẽ tôn trọng Cha khi chúng con tìm cách cư xử một cách đúng đắn, đoan trang, lịch sự, tử tế và sống theo khuôn mẫu của Thánh Kinh, vì “chúng con đã được dạy, liên quan đến lối sống cũ của chúng con trước đây, [là phải] thoát lốt người cũ là người đã bị hư hỏng bởi tư dục lừa dối, để được làm mới trong thái độ của tâm trí chúng con, và mặc lấy người mới, được tạo dựng giống như Thiên Chúa trong sự công bình và thánh thiện của Lẽ thật “. Nguyền xin Cha làm cho chúng con giống Cha, như chúng con theo Cha trong sự công bình và thánh sạch. Kính lạy Cha Công chính, cảm tạ ơn Cha vì tình yêu và sự tha thứ của Cha. Bây giờ, hỡi Cha yêu quý, xin Cha giúp đỡ khi con tìm cách đến gần Cha và khi con tìm cách để biết Cha hơn. Nguyền xin Cha thanh tẩy lòng của con sạch hết bất kỳ sự tráo trở, hai lòng hoặc tội lỗi kín giấu nào. Cầu xin Cha làm sạch lương tâm của con và trao ban quyền phép khiến con trở nên là một gương mẫu về ân sủng và sự thánh thiện của Cha. Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện. Amen.

Resist

James 4:1-10
Submit to God. Resist the devil and he will flee from you. — James 4:7

I didn’t see the movie The Exorcist, but I do recall its impact on my community. It left a lasting impression on many people about Satan’s power. Even many Christians began to live in fear, swayed by the vivid images of evil. It seemed as if the devil was almost as powerful as God.

Is this perspective biblically sound? Of course not. God is the Creator, and all others, including demons, are just created beings. Only God is almighty. The devil is referred to by many names throughout the Bible- accuser, tempter, deceiver, slanderer, enemy, satan. One thing the Bible never calls him is mythical creature. He is as real as God himself. There’s no point in resisting someone who isn’t there. You need to know more, however, than that satan exists.

It’s easy to blame the devil when things go wrong. Although he does propagate wickedness and sin, we must be careful not to conclude that we are powerless against him. We are told in the Bible that the Holy Spirit within us “is greater than he who is in the world” (1 John 4:4).

You need to know exactly what to do to defeat satan. On the same day you aligned yourself with God, you gained this adversary, which is what the word satan literally means. Satan has no personal interest in you. His only aim is to hurt God. One way he tries to do that is by trying to hurt the ones whom God loves. Satan is only prideful, fallen angel. He isn’t all-knowing or all-powerful. Yet he can still wreak havoc, causing you to doubt God’s love or tempting you to go down the wrong road.

The Bible also says we have a role to play in overcoming evil and doing what is good. We are to “flee sexual immorality” (1 Corinthians 6:18-20), “flee from idolatry” (10:14), “flee” from the love of money (1 Timothy 6:10-11), and “flee also youthful lusts” (2 Timothy 2:22).

But you can stop satan in his tracks. First, submit to God. In the original language, submit is a military command that means “to get into your proper rank”. That’s accomplished by humbly putting every aspect of your life under God’s loving authority. Only then are prepared to defeat the devil. Resist is also a military command that means “to stand bravely against”. Stand against your adversary by recalling biblical truths. Strengthen your resolve through prayer. Turn your back on anything that entices you to turn away from God. Satan will flee from the battle before it has even begun.

James always packs a lot into a small space. Let’s focus on the center of this call to holiness: let’s draw ourselves closer to God. When we come into God’s presence and draw close to him, we know our thoughts, our motives, and our behaviors will be seen for what they are in the light of his holiness and righteousness. At the same time, we know that the devil is forced out by the radiance of our Father’s holy life. Let’s seek after God. Let’s long to draw near to him. Let’s ask him to cleanse us and make us wholly his and make us completely holy!

Satan has no future. Jesus assured Satan’s ultimate defeat by dying on the cross. The potential skirmishes that James alludes to are nothing more than diversionary tactics from an opponent who is destined to lose. James said that our attitude toward the devil should be to “resist” him (James 4:7). How do we do this? By submitting ourselves to God, allowing Him to direct our lives. Then it will be the devil who will flee from us._Albert Lee

When Satan launches his attack,
We must take heart and pray;
If we submit ourselves to God,
He’ll be our strength each day. —Sper

Satan is only a prideful, fallen angel. To defeat Satan, surrender to Christ.

Prayer:
Father, we desire to clothe ourselves in Christ Jesus, whose Spirit resides within our hearts. We pray that our behavior would honor You as we seek to behave decently and live according to the pattern of Holy Scripture, for “we were taught, regarding our former way of life, to put off our old self, which is being corrupted by its deceitful desires; to be made new in the attitude of our minds; and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness.” Make us like You, Father, as we follow after You in righteousness and holiness. Righteous Father, thank you for your love and forgiveness. Now, dear Father, help me as I seek to draw closer to you and as I seek to know you better. Purify my heart of any duplicity or secret sin. Cleanse my conscience and empower me to be an example of your grace and holiness. In Jesus’ name I pray. Amen.

(Theo MS T Nguyen)

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]