Hê-bơ-rơ 3
Chúng ta đã trở thành người được dự phần với Christ Jesus, nếu chúng ta cứ giữ được lòng tin ban đầu của chúng ta kiên định, vững bền cho đến cùng.
Hêbơrơ 3:14

Thiên Chúa sử dụng mọi hoàn cảnh, các thứ vật chất, và đủ loại người để tra xét bạn. Khi bạn phải đối diện với các thử thách và thử nghiệm, bạn có một sự lựa chọn. Bạn có thể chọn để tin tưởng vào sức mạnh của Chúa, hoặc bạn có thể chọn dựa vào chính mình. Tùy vào chính mình dẫn đến tham nhũng và lừa đảo. Tùy vào Chúa dẫn đến khả năng vui mừng bất kể hoàn cảnh.

Điều gì là sai lầm đối với dân Do Thái thời xưa ? Tại sao họ có vấn đề khó để tin tưởng vào Thiên Chúa? Trong Hêbơrơ 3, chúng ta được nhắc nhở rằng họ đã có lời hứa của Thiên Chúa nhưng họ không chịu tin. Tôi nghĩ rằng tôi biết tại sao, ngày hôm nay chúng ta có cùng một nan đề giống như họ.

Khi họ hành trình [ra khỏi Ai-Cập] Thiên Chúa đã cung cấp cho dân Chúa trên đường hành quân nơi sa mạc. Họ đã hài lòng và vui vẻ một thời gian, nhưng sau đó có một cuộc khủng hoảng mới phát sinh bất chợt xảy đến với họ. Họ nhìn chằm chằm vào bức tường rắc rối phía trước mặt của họ, khi gặp khó khăn, họ trở nên hoảng sợ, rối loạn, và mất đức tin.

Dân Israel mới đây đã đánh bại các dân Amalekites, trước khi Moses đi lên núi để nhận được huấn thị, và sự hướng dẫn từ Thiên Chúa. Mọi việc điều đã tốt đẹp. Nhưng khi Moses ở lại trên núi quá lâu, dân sự hoảng hốt, lo sợ, và khiếp hãi.

Thay vì nhìn lại và để được nhắc cho nhớ rằng Thiên Chúa đáng phải được họ tin cậy, họ nhìn về phía trước và chẳng nhìn thấy gì, ngoài khả năng về một tương lai không có người lãnh đạo. Vì vậy, họ tìm cách để tạo ra “các vị thần đó sẽ đi trước chúng ta” (Xuất Ê-díp-tô 32:1). Lòng tin của họ đã bị tắt nghẽn, bị bóp chết, và bị tiêu tán bởi một nỗi sợ hãi tương lai; trong khi họ có thể đã được củng cố, được kiên định, được vững chí; nếu họ biết nhìn lại với một cái nhìn đơn giản về sự giải thoát của Thiên Chúa.

Nếu bạn đang chịu đựng sự thử nghiệm, bạn phải nhận thức được những sự lựa chọn rõ ràng trước mặt bạn. Nếu bạn tin tưởng vào quyền lực thế gian, sự giàu có, bạn bè hay gia đình, hàng xóm, hoặc sự hiểu biết của riêng bạn, bạn sẽ phải thất vọng. Nhưng “Thiên Chúa là tốt lành, một nơi ẩn náu trong những lúc gian truân, khó khăn. Ngài quan tâm chăm sóc đến những người tin tưởng ở nơi Ngài”. Tin tưởng Chúa, và được lấp đầy với bình an, niềm vui và hy vọng.

Tương tự như vậy [chúng ta được kêu gọi ra khỏi thế gian], những trở ngại xuất hiện trên lối đi của chúng ta dường như rất lớn giống những kẻ khổng lồ. Chúng ta cần phải nhìn lại và tự trấn an mình bằng cách nhớ lại những gì Thiên Chúa đã làm thay cho chúng ta. Như vậy, đó là cái nhìn lại có thể cho chúng ta sự tự tin bước vào tương lai phía trước. Ở mức độ chính xác mà chúng ta tin cậy Ngài, chúng ta được kích hoạt để sống trong bình an của Ngài mà không sợ cho ngày hôm nay hoặc e sợ cho tương lai. _Dave Branon

Tôi đã biết tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi tôi,
Và tôi tin vào Ngài nhiều hơn mỗi ngày;
Đối với khó khăn, trở lực không thành vấn đề,
Chúa sẽ luôn luôn ở lại bên cạnh của tôi. -Hess

Nỗi sợ hãi làm cản trở đức tin, nhưng tin tưởng khơi dậy sự tự tin.

Cầu nguyện:

Kính lạy Cha, con phải thú nhận rằng can đảm sống thánh khiết thật không dễ dàng đối với con. Mặc dù con có thể giữ một niềm tin vững chắc dựa trên những lời dạy của Kinh Thánh, con thấy khó khăn để bày tỏ vai trò, vị trí, và chỗ đứng của con khi phải đối mặt với quan điểm thù nghịch đối lập hoặc với những người có lối sống trái ngược với người tin Chúa. Đây là điều Cha sắp đặt con nương cậy vào Chúa Thánh Linh của Cha để trang bị cho con bằng những lời và giọng điệu mà con nói với họ. Nguyền xin Cha giữ chúng con có động cơ trong sạch không hổ thẹn và mạnh dạn tuyên bố Lẽ Thật của Cha cho dòng dõi bị hư hỏng và chết mất này. Kính lạy Cha, chúng con không phải sợ hiện tại cũng không phải lo tương lai khi chúng con đặt niềm tin hoàn toàn của chúng con trong Cha, và nhận ra kế hoạch của Cha thực hiện. Hàng ngày chúng con lập kế hoạch của chúng con nhưng chúng con biết rằng Cha có tiếng nói sau cùng. Nguyền xin Cha trợ giúp chúng con tìm được sự an ủi khích lệ trong Cha qua các tình huống của đời sống, trong lúc đó chúng con biết, Cha sẽ cung cấp cho chúng con bằng các nguồn lực cần thiết, và hỗ trợ tinh thần để dẫn chúng con đạt được chiến thắng, khiến chúng con thực sự có thể tuyên bố từ đáy lòng của chúng con, “Tất cả là tốt lành !”. Con cầu nguyện nhân Danh Chúa Jesus Christ. Amen.

Lookback

Hebrews 3
We have become partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. —Hebrews 3:14

God uses circumstances, things and people to test you. When you face trials and testing, you have a choice. You can choose to trust the strength of the Lord, or you can choose to rely on yourself. Depending on yourself results in corruption and deception. Depending on God results in the ability to rejoice regardless of the circumstances.

What was wrong with the ancient Israelites? Why did they have such trouble trusting God? In Hebrews 3, we’re reminded that they heard God’s promise yet refused to believe. I think I know why—we have the same problem today.

God provided for the people on their desert march. They would be satisfied and happy for a while, but then a new crisis would arise. They would stare ahead at their wall of trouble, become frightened, and lose faith.

Before Moses went up the mountain to get instructions from God, the Israelites had recently defeated the Amalekites. Things were going fine. But when Moses stayed on the mountain too long, the people panicked.

Instead of looking back and recalling that God could be trusted, they looked ahead and saw nothing but the possibility of a leaderless future. So they sought to create “gods that shall go before us” (Exodus 32:1). Their trust was blocked by a fear of the future when it could’ve been solidified with a simple look back at God’s deliverance.

If you are enduring testing, be aware of the clear choices before you. If you trust in worldly power, wealth, friends or family, neighbors, or your own understanding, you will be disappointed. But “the Lord is good, a refuge in times of troubles. He cares for those who trust in him”. Trust him, and be filled with joy, peace and hope.

Likewise, our obstacles appear huge. We need to look back and reassure ourselves by recalling what God has already done on our behalf. That backward look can give us forward confidence. To the precise extent that we trust him, we are enabled to live in his peace without fear for today or apprehension for the future. _Dave Branon

I have learned to love my Savior,
And I trust Him more each day;
For no matter what the trial,
He will always be my stay. —Hess

Fear hinders faith, but trust kindles confidence.

Prayer:

Father, I must confess that holy boldness does not come easily for me. Though I may hold an unwavering conviction based upon the teachings of Scripture, I find it difficult to articulate my position when faced with opposing views or by those with a lifestyle contrary to that of the Christian believer. It is in this setting that I rely upon Your Holy Spirit to equip me with the words I am to speak and the tone of which I speak them. Keep our motives pure as we unashamedly and boldly declare Your truths to a lost and dying generation. Father, we do not have to fear the present nor the future when we place our complete confidence in You and recognize that Your plans prevail. Daily we make our plans but we know that You have the final say. Help us to find comfort in You for the circumstances of life, knowing all the while, that You will supply us with the needed resources and spiritual support that leads us to victory so that we can truly proclaim from the depths of our hearts, “All is well!” . I pray in Jesus’ name. Amen.

(Theo MS T Nguyen)

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]