1 Côrinhtô 1:18-31
Hãy suy xét, cân nhắc về sự kiện Chúa Jesus bị đóng đinh thật không hợp lý chút nào đối với các nhà quan sát trong thế kỷ thứ nhất

Người La Mã, quan tâm đến quyền lực, có lẽ họ tự hỏi làm thế nào Đức Chúa Trời toàn năng lại có thể cho phép kẻ thù giết Ngài. Người Hy lạp đánh giá cao và tôn quý sự khôn ngoan và hiển nhiên họ suy nghĩ, chắc chắn là phải có được một cách hay hơn thay vì thập tự giá ! Và người Do Thái, ao ước chiến thắng để chế ngự những kẻ áp bức, có lẽ họ cảm thấy hoang mang rối trí khi xem thấy Chúa Jesus khiêm nhường hạ mình để bị giết một cách tàn nhẫn.

Tuy nhiên, những gì có vẻ ngu ngốc thì thật sự là một kế hoạch xuất sắc. Thông qua thập tự giá, Chúa biểu lộ tính cách cả thể của Ngài. Trước tiên, chúng ta xem thấy tình yêu vô điều kiện của Ngài chết cho những người phạm tội chống lại Ngài (Giăng 3:16). Hai là, sự công bình của Ngài thật là rõ ràng – chỉ có sự hy sinh đổ máu trọn vẹn của Ngài mới có thể thỏa mãn sự trừng phạt vì tội lỗi. Ba là, Ngài cho thấy sự thành tín của Ngài bằng cách hoán đổi chuộc lại chúng ta với chi phí rất vĩ đại. Và thứ tư, Chúa Jesus thi thố quyền lực bằng sự chiến thắng sự tội và sự chết.

Ngoài tất cả những điều này, thập tự giá công khai tước bỏ vũ khí của quỷ Satan (Côlôse 2 :15), ma quỷ không còn có quyền hành đối với tín đồ Cơ Đốc. Cho dù nó có thể cám dỗ, lôi kéo, cuốn hút và câu nhử môn đệ của Chúa, Chúa Thánh Linh trong chúng ta làm vững mạnh và hướng dẫn người tin Chúa đến thắng lợi. Một lợi ích cuối cùng của kế hoạch đáng chú ý của Thiên Chúa là chúng ta luôn luôn an toàn vì giá mà Chúa Jesus đã trả. Đã mang lại hy vọng và tự tin về tương lai của chúng ta.

Mặc dù thập tự giá dường như tối nghĩa cho những kẻ không hiểu, những con cái của Đức Chúa Trời biết đó là kế hoạch khôn ngoan của Cha thiết kế. Chúng ta có bảo đảm cho hôm nay và an ninh dành riêng cho ngày mai vì sự kiện tuyệt vời này xảy ra cách đây hơn 2000 năm. Chúng ta không cần sợ, nhưng có mọi lý do để hy vọng.

Cầu nguyện:
Kính lạy Cha, lòng chúng con được khuấy động sâu xa khi chúng con xem xét mức độ tình yêu của Cha trong việc sai Chúa Jesus đến chết vì tội lỗi của chúng con. Khi Ngài khóc vì Jerusalem chúng con thấy sự dịu dàng nhân bản của Ngài liên hệ đối với vấn đề tội lỗi của chúng con. Chúng con biết ơn làm sao khi chính mình Chúa Jesus tự đầu phục trọn vẹn để làm một sinh tế hy sinh đền tội, một lần cho tất cả, không chỉ cho Jerusalem nhưng cho mọi người, mọi bộ lạc và mọi ngôn ngữ ; cho tất cả mọi thế hệ đến trước sự chết hy sinh của Ngài và cho mọi người đến sau này. Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến ! Amen.

The Heart of the Cross
1 Corinthians 1:18-31

Consider how illogical Jesus’ crucifixion looked to first-century observers. The Romans, who were concerned with power, probably wondered how a mighty God could allow enemies to kill Him. The Greeks valued wisdom and no doubt thought, There must surely have been a better way than the cross! And the Jews, who longed for victory over oppressors, probably felt bewildered to see Jesus humbly let Himself be brutally killed.

Yet, what seemed foolish was actually a brilliant plan. Through the cross, the Lord powerfully revealed His character. First, we see His unconditional love in dying for those who sinned against Him (John 3:16). Second, His righteousness is apparent—only the perfect sacrifice of His own blood could satisfy the penalty for sin. Third, He shows His faithfulness by redeeming us at so great a cost. And fourth, Jesus demonstrates power by conquering sin and death.

In addition to all this, the cross exposed and disarmed Satan (Col. 2:15), who no longer has authority over Christians. Though he can tempt and try followers of Christ, the Holy Spirit is there to strengthen and guide believers to victory.

One last benefit of God’s remarkable plan is that we are eternally secure because of the price Jesus paid. That gives us hope and confidence about our future.

Though the cross seems absurd to those who don’t understand, God’s children know it is the Father’s wise design. We have assurance for today and security for tomorrow only because of this amazing event that occurred over 2000 years ago. We have no need to fear, but every reason to hope. -Dr. Charles Stanley.

Prayer:
Father, our hearts are deeply stirred as we consider the extent of Your love in sending Jesus to die for our sins. As He wept over Jerusalem we see His tender humanity in relation to our sin problem. How grateful we are that Jesus yielded Himself fully to be used as a sin sacrifice, once for all, not just for Jerusalem but for peoples of every tribe and language; for all generations prior to His sacrificial death and for all who follow. Blessed is He who comes in the name of the Lord! Amen.

Suu Tam

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com