A Dream Of Answers Forgotten

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn
Audio:http://cdn.rbc.org/odb/2011/03/odb-03-14-11.mp3

READ: Job 42:1-6
I have heard of You by the hearing of the ear, but now my eye sees You. —Job 42:5

A friend quit two jobs to become a full-time caregiver when his adult son was seriously hurt in a car accident. That same year his wife of over 30 years contracted a terminal illness and died.

Since then, he says he has no answers when his son asks “why” this happened to them. But he told me of a reassuring dream he had along the way. He dreamed that he was in a place that was awash with sunlight. There were crowds of people around him, and a man was answering all of his “why” questions. Each answer made so much sense that he clearly understood why he was not to know the answers now. Then he was with his son in the dream. But when he tried to help him with his questions, he couldn’t remember the answers. But even that seemed okay. And then he woke up.

My friend’s experience reminds me of another friend of God who suffered with unanswered questions (Job 7:20-21). Only when God finally broke His silence and gave Job a vision of Himself in the wonder of creation did Job find something that was better than answers (42:1-6). Only then did Job find peace in knowing that our God has good and even wonderful reasons to trust Him. —Mart De Haan

What God is doing you may not know now, But someday you’ll understand why; Questions that taunt you and trouble your mind Will one day have heaven’s reply. —Hess

What’s better than answers to our why questions? Trusting a good God who has His reasons.

VIETNAMESE TRANSLATION

Mơ Thấy Bị Quên Trả Lời

Đọc:
Gióp 42:1-6

Trước đây tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. – Gióp 42:5

Bạn tôi bỏ hai công việc làm, để dành toàn thời gian chăm sóc con trai đã lớn, bị thương nặng trong một tai nạn xe hơi. Cùng năm đó, vợ anh qua đời sau hơn 30 năm mang bịnh ở giai đoạn cuối.

Kể từ đó, anh nói anh không có câu trả lời khi con trai hỏi “tại sao” hoàn cảnh này xảy đến với họ. Nhưng anh kể cho tôi nghe giấc mộng làm anh yên lòng trong thời gian đó. Anh mơ thấy mình ở một nơi tràn ngập nắng trời. Quanh anh có đông người, và một người đang giải đáp mọi câu hỏi “tại sao” của anh. Từng câu trả lời đều có ý nghĩa giúp anh hiểu rõ tại sao anh không được biết câu trả lời ngay lúc này. Sau đó anh thấy có mặt con trai trong giấc mơ. Nhưng khi anh giúp trả lời câu hỏi của con mình, thì anh lại không nhớ câu trả lời. Dù vậy thì mọi chuyện cũng ổn. Rồi anh thức giấc.

Kinh nghiệm của bạn tôi nhắc nhở về một người bạn của Đức Chúa Trời, cũng khổ sở với nhiều câu hỏi không được giải đáp (Gióp 7:20-21). Chỉ cuối cùng khi Đức Chúa Trời phá tan sự im lặng và cho Gióp thấy chính mình Ngài trong kỳ quan của công trình sáng tạo, thì Gióp mới thấy được có điều còn hay hơn những câu giải đáp (42:1-6). Lúc đó Gióp mới thấy bình an, khi biết rằng Chúa chúng ta có những lý do thật chính đáng và thậm chí là tuyệt vời, cho chúng ta tin cậy Ngài. – Mart De Haan

Điều gì tốt hơn giải đáp cho những câu hỏi tại sao của chúng ta?
Tin cậy một Đức Chúa Trời toàn thiện với những lý do riêng của Ngài.

(Theo Nguyễn Hữu Thịnh dịch)

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]