Tháng Tư 2010, mây tro nhả ra từ núi lửa ở Iceland đã đóng cửa các phi trường khắp nước Anh và Âu Châu suốt 5 ngày. Gần 100.000 chuyến bay bị hủy và hàng triệu hành khách khắp thế giới cảm thấy bị giam mình dưới đất. Con người bị lỡ những cơ hội quan trọng, kinh doanh bị lỗ lả tiền bạc, và chẳng ai biết được khi nào mới kết thúc.

Dealing With Delay

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

http://cdn.rbc.org/odb/2011/04/odb-04-15-11.mp3

READ: Isaiah 26:1-9

You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on You. —Isaiah 26:3

In April 2010, clouds of ash spewed by a volcano in Iceland closed airports across the UK and Europe for 5 days. Nearly 100,000 flights were canceled and millions of passengers around the world found themselves in an enormous holding pattern on the ground. People missed important events, businesses lost money, and no one knew when it would end.

When our plans fall apart and there is no remedy, how do we deal with frustration and delay? Isaiah 26:3-4 is an anchor for our souls in every storm of life: “You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on You, because he trusts in You. Trust in the Lord forever, for in [Jehovah], the Lord, is everlasting strength.” Whether we’re facing annoying inconvenience or heartbreaking loss, this rock-solid promise is worth memorizing and repeating every night when we close our eyes to sleep.

Today, when plans are shattered, do our minds dwell on the circumstances or on the Lord? During frustrating delay, can we still trust the loving heart of God? In the hymn “Like a River Glorious,” Frances Havergal so beautifully expressed what we long for. —David McCasland

Hidden in the hollow of His blessed hand, Never foe can follow, never traitor stand; Not a surge of worry, not a shade of care, Not a blast of hurry touch the spirit there. Stayed upon Jehovah, hearts are fully blest, Finding as He promised, perfect peace and rest. —Havergal

When we put our problems in God’s hands, He puts His peace in our hearts.

VIETNAMESE TRANSLATION :

Đối Diện Trì Hoãn

Đọc: Ê-sai 26:1-9

Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn. – Ê-sai 26:3

Tháng Tư 2010, mây tro nhả ra từ núi lửa ở Iceland đã đóng cửa các phi trường khắp nước Anh và Âu Châu suốt 5 ngày. Gần 100.000 chuyến bay bị hủy và hàng triệu hành khách khắp thế giới cảm thấy bị giam mình dưới đất. Con người bị lỡ những cơ hội quan trọng, kinh doanh bị lỗ lả tiền bạc, và chẳng ai biết được khi nào mới kết thúc. Khi kế hoạch của chúng ta bị phá hỏng và không có cách hàn gắn, làm sao để chúng ta giải quyết sự chán nản và trì hoãn? Ê-sai 26:3-4 là neo cho linh hồn chúng ta trong từng cơn bão cuộc đời: “Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người tin cậy Ngài. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va đến đời đời, vì [Đức Giê-hô-va], chính Đức Giê-hô-va, là sức lực đời đời.” Dù chúng ta đang gặp điều khó chịu bực mình hay sự mất mát đau lòng, lời hứa vững như đá này, vẫn đáng để ghi nhớ và lặp lại hằng đêm, khi chúng ta nhắm mắt đi ngủ. Hôm nay, khi kế hoạch mình bị tan tành, tâm trí chúng ta nghĩ về hoàn cảnh hay về Chúa? Trong khi bị trì hoãn chán nản, chúng ta có vẫn tin cậy lòng yêu thương của Đức Chúa Trời không? Trong thánh ca “Như Dòng Sông Vinh Quang,” Frances Havergal mô tả thật đẹp, điều chúng ta khát khao. – David McCasland

Khi chúng ta trao nan đề của mình trong tay Chúa, Ngài đặt sự bình an Ngài trong lòng chúng ta.

(Theo Nguyễn Hữu Thịnh dịch)

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com