“Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với những người ở với chúng nó.” (II Các Vua 6:16)

Nhà báo chuyên giữ mục George Cantor kể lại cách làm sao ông đối phó với nỗi sợ hãi lúc tuổi thơ. Hầu như đêm nào ông cũng thức giấc trong bóng tối và tưởng tượng có những sinh vật rùng rợn ẩn nấp luẩn khuất bên ngoài phòng của mình. Thường thì ông quá sợ không thể tiếp tục ngủ lại được. Đôi khi ông đến và nằm xuống gần bên cánh cửa của phòng ngủ của bố mẹ mình, tưởng tượng nếu mình mà ở bên cạnh họ, không gì sẽ làm hại được mình.

Nhu cầu của đứa trẻ cần một số bằng chứng cụ thể về sự hiện diện của cha mẹ làm tôi nhớ đến người đầy tớ trẻ của Ê-li-sê. Người ấy thức giấc một sớm buổi sáng và thấy quân đội Sy-ri đã vây chặn thành. Hốt hoảng và khiếp sợ, anh ta lớn tiếng kêu Ê-li-sê, ” Hỡi ôi, Chủ tôi ! Chúng ta sẽ làm sao ?” (II Các Vua 6:15).

Sau khi Ê-li-sê cầu nguyện, Chúa mở mắt người đầy tớ trẻ. Những gì anh ấy thấy chắc đã làm anh ấy cảm thấy sợ hãi và kinh ngạc. Kinh Thánh chép rằng “núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Ê-li-sê” (c.17). Quân đội của Chúa ở đó để bảo vệ họ.

Đôi khi chúng ta cũng khao khát mong mỏi Đức Chúa Trời mang lại cho chúng ta một sự bảo đảm rằng Ngài ở bên cạnh, và đôi khi Ngài cũng làm điều đó. Nhưng đó là ngoại lệ. Chúa muốn chúng ta học tin cậy Lời hứa rằng Ngài ở bên chúng ta. Dù cho hoàn cảnh có đáng khiếp sợ đến đâu, con dân của Đức Chúa Trời luôn luôn lúc nào cũng có bên cạnh của mình số đông hơn là kẻ thù đang có bên chúng.

– Mart De haan

Đôi khi nỗi sợ hãi của chúng ta có thể hiện ra lờ mờ rất lớn

Chúng ta khao khát bằng chứng Chúa ở bên cạnh;

Và sau đó Cha chúng ta nói với chúng ta,

“Hãy có đức tin, con của Ta, và đừng sợ hãi. ” – D. haan

Đức tin biết là Đức Chúa Trời đang hành động nơi hậu trường.

————————————

“Do not fear, for those who are with us are more than those who are with them.” (2 Kings 6:16)

Columnist George Cantor told how he dealt with a childhood fear. Almost every night he would wake up in the darkness and imagine scary creatures lurking outside his room. Often he would be too scared to go back to sleep. Sometimes he would go and lie down by his parents’ bedroom door, figuring that as long as he was near them, nothing would hurt him.

That child’s need for some physical evidence of his parents’ presence reminds me of the young servant of Elisha. He woke up early one morning and found that the Syrian army had surrounded the city. Alarmed and afraid, he cried out to Elisha, “Alas, my master! What shall we do?” (2 Kings 6:15).

After Elisha prayed, the Lord opened the young servant’s eyes. What he saw must have filled him with awe and wonder. The Bible says that “the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha” (v.17). The Lord’s army was there to protect them.

We too at times long for God to give us some kind of reassurance that He is near, and sometimes He does. But that’s the exception. He wants us to learn to trust His promise that He is with us. No matter how frightening the situation, God’s people always have more on their side than the enemy has on his. — Mart De Haan

At times our fears may loom so large

We long for proof that God is near;

It’s then our Father says to us,

“Have faith, My child, and do not fear.” —D. De Haan

Faith knows that God is working behind the scenes.

Mục sư Nguyễn Văn Trung sưu tầm & biên soạn