Cuộc sống nhiều khi đưa con người đến những điểm quyết định. Trong thực tế, sự lựa chọn luôn phải được quyết định trong mỗi ngày. Có một số lựa chọn không cần suy nghĩ nhiều khi đưa ra quyết định. Có nhiều lúc sự lựa đòi hỏi rất nhiều suy nghĩ và sự cân nhắc.

Những lựa chọn được xem là quan trọng được quyết định cẩn thận hơn. Câu hỏi có thể là, theo bạn điều gì được xem là quan trọng?

Khi tạo dựng nên con người, Đức Chúa Trời đã ban tặng cho họ đặc ân lựa chọn. Chúng ta không thể lảng tránh trách nhiệm nầy cũng như kết quả của sự lựa chọn mà chúng ta đã đưa ra, vì rất nhiều thứ tầm quan trọng của nó mang tính lâu dài.

Chúng ta hãy nhìn xem những lựa chọn mà một vài nhân vật trong Kinh Thánh đã quyết định. Có một số tốt, còn một số khác thì không được tốt lắm. Môi-se, người của Đức Chúa Trời đã chọn, “đành cùng dan Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi” (Hê-bơ-rơ 11:25). Người đã nhìn vào phần thưởng ở đời sau. Lựa chọn bầu bạn cùng những tín hữu Cơ Đốc là một lựa chọn thật sự khôn ngoan.

Trước Đại Hồng Thủy “các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ” (Sáng Thế 6:2). Chúng đã đưa ra những lựa chọn của xác thịt là những thứ sẽ qua đi trong sự hư hoại của chúng.

“Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh….và dời trại mình đến Sô-đôm” (Sáng Thế 13:11,12). Những cánh đồng ở đây rất màu mỡ và người đã được ban phước về vật chất, song người đã mất hết khi Sô-đom bị hủy diệt.

Giô-sép, một chàng trai trẻ, chọn đạo đức thanh sạch và chân thật, và đã được một địa vị cao trọng nhất trong vương triều Ai-cập (Sáng Thế 41:41).

Giô-suê, một đầy tớ của Đức Chúa Trời, đã thsch thức dân sự Y-sơ-ra-ên, “Ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự” (Giô-suê 24:15). Người nói rằng, “Ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.”

Dân sự đáp lời, “Chúng tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.” Hễ khi nào họ kính sợ và phụng sự Ngài cách trung thành, thì họ đều thịnh vượng.

Trong thời tiên tri Ê-li, người ta đã quên những công việc quyền năng đã làm cho họ, nhiều người đã quay sang với thần tượng mà thờ lạy Ba-anh, là thứ rất gớm ghiếc đối với Chúa. Ngài đã sử dụng Ê-li tại thời điểm quyết định nầy theo một cách rất đặc biệt để bày tỏ quyền năng vô hạn của Ngài. Tại núi Cạt-mên, Ê-li đã gọi lửa từ trời xuống thiêu nuốt của lễ mà người đã chuẩn bị sẵn, do đó đã chứng tỏ được rằng, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chân thật. Người hỏi cùng dân sự rằng, “Các ngươi đi giẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài; nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn.” Sau khi thấy lửa giáng xuống, “cả dân sự sấp mình xuống đất, và la rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời! Giê-hô-va là Đức Chúa Trời!” (1 Các Vua 18).

Đa-ni-ên, một kẻ phu tù trẻ tuổi tại xứ Ba-bi-lon, đã quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống (Đa-ni-ên 1:8). Kết quả, người cùng ba bạn hữu mình đều đã quyết định sự lựa chọn cao quý, đã được ở trong ân huệ của Đức Chúa Trời và trước mặt vua. Ví như họ đã không quyết định sự lựa chọn nầy, thì sự làm gương của Đa-ni-ên trong hang sư tử, và ba người bạn trong lò lửa hừng sẽ không được ghi lại trong Kinh Thánh.

Chúa Giê-su cũng đã cho chúng ta một dụ ngôn về một người cha có hai người con trai. Một người chọn nhận lấy phần thừa kế và đi đến một nơi xa (đi đến nơi tội lỗi). Ấy chẳng phải là một sự lựa chọn tốt. Sau khi tiêu hết những gì mình đã có, anh ta nhận ra rằng mình đã phạm một sai lầm quá lớn. Anh ta chọn hạ mình quay trở về nhà cha. Ắt hẳn đã xảy ra một cuộc đoàn tụ phước hạnh biết dường nào (Lu-ca 15:11-32)!

Đức Chúa Giê-su Chúa chúng ta đã bị bắt và mang đến trước Phi-lát. Dân Do-thái kêu gào mà rằng, “Nếu ngươi thả người nầy đi, thì ngươi không phải là bạn của Sê-sa.” Phi-lát đã cân nhắc hoàn cảnh đang đặt trước mặt mình. Ông ta đã cân nhắc giữa Sê-sa (thế gian) và Chúa của sự vinh hiển đứng trước mặt mặt mình. Ông ta đã đưa ra quyết định, giao Chúa Giê-su cho chúng để đóng đinh trên thập tự giá (Giăng 19).

Lựa chọn thế gian với sự khoái lạc của nó sẽ kết thúc trong sự hủy diệt (2 Phi-e-rơ 3:10,11).

Quyết định cùng chung số phận với con cái của Đức Chúa Trời thay vì đi theo đường lối của thế gian đó là một sự lựa chọn phước hạnh và khôn ngoan. Chọn sự bầu với Đấng Christ đưa chúng ta đến sự hiện diện của Đấng Mưu Luận khôn sáng là Đấng sẽ dẫn dắt chúng trong mọi quyết định của cuộc sống.

Thưa quý bạn đọc, anh chị em đã quyết định chọn đi theo Chúa Giê-su chưa? Phải chăng Ngài yêu quý và gần gũi với anh chị em hơn bất kỳ con người nào ở đời nầy không? Quý bạn có chấp nhận đường lối Chúa Giê-su làm đường lối của mình, đầu cuộc cuộc đời mình cho Ngài, xưng nhận và từ bỏ hết thảy tội lỗi của mình  chưa? Phải chăng  lời Ngài là quý giá đối với quý bạn, ngọt ngào hơn bất kỳ quyển sách nào? Qúy bạn có chọn cho mình một nơi nào kín nhiệm, tại phòng riêng, ở nhà, hay một nơi nào đó để suy gẫm và cầu nguyện để bạn tương giao với Chúa Chưa? Nếu bạn thuộc về Ngài và Ngài là của bạn, hẳn bạn sẽ kinh nghiệm được thân phận phước hạnh nhất. Ấy là ném thử trước hương vị thiên đàng, cùng với sự lựa chọn đúng đắn mỗi ngày sẽ đưa chúng ta đến niềm vui sướng vô biên.

 

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

” Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.”

________________________________________________________________________

www.vietchristian.com/niengiam/