Là nhận được nhiều quà mừng tuổi chăng?
Là có một doanh nghiệp phát đạt chăng?
Hay là có sức khỏe tốt và sống lâu? 

Tất cả mọi người đều kiếm tìm hạnh phúc… và khi đến hồi kết của mọi lễ hội hay cuộc vui, cuối cùng rồi chúng ta cũng phải tự hỏi chính mình rằng: mình đã có hạnh phúc thực sự chưa? Hạnh phúc thật, đó là sự vui mừng tột bậc mà Đức Chúa Trời ban cho, một niềm vui không hề lệ thuộc vào ngoại cảnh, một niềm vui đến với chúng ta vì chúng ta có sự hòa thuận với Ngài.

“Phúc”

A-Đam chính là người đã được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời, để canh giữ khu vườn Ê-đen. Ông đã có mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Bởi đó ông luôn tôn vinh và vui hưởng sự hiện diện của Đấng Tạo Hóa. Đây mới là Hạnh Phúc thật.

Phúc bị mất!

Khi A-Đam không vâng mạng lệnh của Đức Chúa Trời cấm ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác thì mối tương giao này đã bị phá vỡ. Con cái giống cha mẹ thế nào, thì tất cả chúng ta, con cái của A-Đam, cũng đều được sinh ra trong tội lỗi thế ấy. Thậm chí ở lứa tuổi còn rất thơ dại, chúng ta đã biết nói dối, biết ghen tỵ và vô lễ. Tất cả chúng ta, đều đã phạm tội và thiếu hụt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể quả quyết rằng mình đã làm nhiều việc thiện, nhưng ngay cả những việc tốt đó cũng còn kém quá xa so với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, đến nỗi Ngài kết án chúng như những mảnh áo rách nhơ nhớp.

Bị kết án!

Đức Chúa Trời là thánh khiết và Ngài sẽ không dung thứ tội lỗi. Ngài là Đấng công bình và chính vì thế Ngài phải trừng phạt tội lỗi. Trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng nhìn thấy tất cả mọi sự, tất cả chúng ta đều bị kết án! Bản án này là: phải chết cả về thân thể lẫn tâm linh, ngay trong đời này cũng như đời sau (thời gian vĩnh cửu sau khi qua đời) ở dưới địa ngục – một cái chết với sự khóc lóc và nghiến răng, một cái chết mà thực ra không phải là chết, nhưng là sự tra tấn đời đời nơi Hồ Lửa vĩnh cửu. Con đường duy nhất để thoát khỏi bản án này là tìm ra một người thay thế để gánh lấy hình phạt này. Nhưng không thể tìm được một ai trong số chúng ta đủ tư cách để làm người thay thế đó, vì mỗi người đều đã phạm tội, hoàn toàn xứng đáng gánh chịu hình phạt dành riêng cho mình.

Phúc giành lại được trong Đấng Christ!

Loài người không có khả năng đáp ứng đòi hỏi của Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời, bởi lòng thương xót và tình yêu vô điều kiện của Ngài, đã ban Con Trai độc sanh của Ngài, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, được sinh ra bởi một trinh nữ, sống một cuộc đời vô tội và chết thay cho loài người tội lỗi. Chúa Giê-xu đã hoàn tất một cách trọn vẹn mọi sự công bình mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Cuối cùng Ngài đã tình nguyện bỏ mạng sống mình cho các tội nhân là chúng ta. Ngài ban nguồn hy vọng tốt lành này cho tất cả những ai tin cậy Ngài; như Ngài đã sống lại từ cõi chết thể nào, thì chúng ta cũng sẽ được sống lại từ cõi chết y như vậy. Hãy lắng nghe lời Ngài phán về sự sống đời đời:

Vả, ý-muốn của Đấng đã sai ta đến, là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Đây là ý-muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Giăng 6:39-40

Đấng Christ đã thay mặt chúng ta thực hiên xong công lý của Đức Chúa Trời bằng cách dùng chính huyết của Ngài trả giá hình phạt dành cho tội lỗi. Chúng ta không thể thêm gì vào công việc trọn vẹn của Ngài. Tuy nhiên, mạng lệnh của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là: quay lưng lại với tội lỗi, tin vào Đấng Christ và tiếp nhận Ngài vào trong đời sống của chúng ta. Nhận được sự tha tội và được ở trong sự hòa thuận với Đức Chúa Trời, đó là hạnh phúc thật!

KINH THÁNH CHÉP:

“Tất cả chúng tôi đã trở nên như người ô uế; Mọi điều công chính của chúng tôi như chiếc áo bẩn thỉu. Tất cả chúng tôi đều tàn héo như chiếc lá. Và tội lỗi chúng tôi như cơn gió cuốn chúng tôi đi.” Esai 64:6

“…vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời…” Rô-ma 3:23

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh phúc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Rô-ma 6:23

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con một của Ngài. Để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc.” Giăng 3:16

“Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Cứu Thế, Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta để nhờ ở trong Chúa Cứu Thế chúng ta trở nên công chính trong Đức Chúa Trời.” II Cô-rinh-tô 5:21

Để nhận được nguồn hạnh phúc đời đời nói trên, bạn hãy nói lời cầu nguyện đơn sơ nhưng đầy đủ sau đây:

 

Kính lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài đã ban Con Một Ngài là Chúa Giê-xu chết thế cho tội lỗi của con và cũng đã khiến Chúa Giê-xu sống lại để xưng con là công chính. Ngay bây giờ, con quyết định từ bỏ mọi tội lỗi của con và bắt đầu sống theo sự chỉ dẫn của Ngài. Con cầu xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi cũ của con. Con xin tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của cá nhân con. Con cảm ơn Cha và cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

 

MS HUYNH QUOC KHANH