Đời người không phải chỉ là một chuỗi ngày tháng với sinh hoạt nhịp nhàng ăn, làm, ngủ, nghỉ như loài vật. Con người cũng không thể chỉ thõa mãn mỉm cười xoa chiếc bụng no tròn chứa đầy cao lương mỹ vị như loài vật sởn sơ khi no đủ. Con người ham hưởng thụ, nhưng vẫn coi sự thỏa mãn vật chất là thứ thỏa mãn kém nhất. Vì lý tưởng trong con người định giá như vậy….

 

Xin xem attachment.

Attachment: LÝ TƯỞNG

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.

________________________________________________________________________

www.vietchristian.com/niengiam/