Người ta cho rằng, ngày nay nước Việt Nam ta có nhiều “mỏ than” nhất thế giới. Người ta mở miệng ra là than thở, kể khổ. Nhưng thứ hỏi, có dân nước nào lại thiếu tiếng than…

Muc Su Phan Thanh Binh

 

Attachment: Lợi