Biết bao người Việt đã có một thời và một thời đã qua. Nay đang bị giam mình trong trại học tập để “cảnh tỉnh”, hoặc đang tự nhốt mình trong công việc hằng ngày để cuối tháng hay cuối tuần lãnh lương. Giờ phút nào rãnh rỗi, tâm trí lại lui về dĩ vãng để “sống”…

Muc Su Phan Thanh Binh

 

Attachment: Kí Ức