Một phương cách để giảm bớt bệnh là kiêng cữ. Những món người bệnh phải kiêng cữ lại là những món người bệnh thường thèm. Lắm khi kiêng cữ không được chỉ vì chịu nhịn thèm hết nổi. Chúng tôi có một anh bạn mập mạp mà không khỏe mạnh. Đã vậy anh rất thèm chất béo, ăn cơm phải chan tí nước mỡ mới ngon miệng, ăn phở phải thêm chén nước béo mới hợp gu….

 

Xin xem Attachment:  KIÊNG CỮ

 

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.

________________________________________________________________________

www.vietchristian.com/niengiam/