Ngày nay, con người có thể tự hào về sự hiểu biết của mình. Muốn biết về vấn đề gì dùng máy tính tra trên internet chỉ vài phút điều mình muốn hiện ra trên màn hình.

Muc Su Phan Thanh Binh

 

Attachment: Biết Mình