Bắt chước là một hành động của mình bởi sự hấp dẫn, hãnh diện nơi người khác lôi cuốn. Sau ngày 30/04/1975 tại miền nam Việt Nam một số người đôn đáo hí hửng chạy đi tìm cho được đôi dép râu để mang.

MS PHAN THANH BINH

Attachment: Bắt Chước