BẢY KỲ QUAN THUỘC LINH CỦA THẾ GIỚI
Mấy năm trước, khi đang ngồi ăn với nhau, bạn tôi nói Hội thánh của anh vừa phong anh làm trưởng lão và chủ tịch ban quản trị Hội thánh.

BẢY KỲ QUAN THUỘC LINH CỦA THẾ GIỚI
Mấy năm trước, khi đang ngồi ăn với nhau, bạn tôi nói Hội thánh của anh vừa phong anh làm trưởng lão và chủ tịch ban quản trị Hội thánh. Anh nói tiếp: “Ông có thể tưởng tượng được không? Tôi thậm chí còn chưa phải là Cơ Đốc nhân nữa là!” Một người khác ngồi cùng bàn liền nói với anh: “Trong Hội thánh của ông bạn đây thì nếu anh chưa phải là Cơ Đốc nhân thì không thể làm trưởng lão được!” Anh ta đáp: “Vậy ông chính là người tôi đang muốn gặp đây. Tôi muốn hỏi ông một câu, Cơ Đốc nhân là gì?” Khi tôi giải thích được chừng năm phút thì anh nhìn đồng hồ và nói: “Coi kìa, tôi chỉ hỏi ông mấy giờ mà ông lại đi giải thích cho tôi cách làm đồng hồ. Ông có thể giải thích rõ ràng hơn về câu hỏi đơn giản của tôi được không?” Chúa đã dùng người bạn nầy hầu chỉ cho tôi thấy cần phải chuẩn bị sẵn sàng để trả lời một câu hỏi như vậy. Do đó tôi đã viết một chứng đạo đơn nhan đề: “Bảy Kỳ Quan Thuộc Linh Của Thế Giới”. Mục đích của tôi là nói cho người thế gian biết những gì họ cần phải biết, và làm những gì họ cần phải làm để được hưởng sự cứu rỗi. Khi chia sẻ với các bạn quan điểm Thánh Kinh về hôn nhân, tôi chợt thấy rằng mọi điều tôi nói thì các bạn không thể nào thực hiện được nếu các bạn chưa phải là môn đồ được tái sanh của Đấng Christ. Chúa Jêsus cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ không bao giờ làm vợ, làm chồng đúng nghĩa nếu không nhờ Đức Chúa Trời giúp đỡ (Mathio 19:3-11). Sa-lô-môn cũng nói là chúng ta sẽ không bao giờ làm cha, làm mẹ đúng nghĩa nếu không nhờ Đức Chúa Trời giúp đỡ (Thi Thien 127:1-5). Sứ điệp của toàn bộ Kinh Thánh mà Chúa Jêsus thường nhấn mạnh, đó là chúng ta không thể là người tương xứng nếu không có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời (Giang 3:6-7). Tôi không thể kết thúc phần khảo luận nầy nếu chưa nói cho các bạn biết những gì cần biết và cần làm để được tái sanh. Do đó tôi xin kết luận bằng chương “Bảy Kỳ Quan Thuộc Linh Của Thế Giới ”. Kỳ quan thuộc linh đầu tiên là điều mà tôi xin gọi là “mẫu thiết kế vĩ đại nhất trên thế giới ”. Nếu nhìn vào thế gian nầy qua kính viễn vọng hay kính hiển vi, chúng ta sẽ không khỏi ngạc nhiên trước mẫu thiết kế của thiên nhiên. Nhưng với chúng ta, mẫu thiết kế quan trọng nhất và đẹp nhất trên thế giới chính là kế hoạch đặc biệt Đức Chúa Trời dành cho mỗi một con người sinh ra trên thế gian nầy (Roma 12:1-2; Thi Thien 139:16). Mỗi người được Đức Chúa Trời tạo dựng một cách đặc thù và độc đáo. Chẳng lạ gì khi trên thế giới nầy có hơn sáu mươi tỷ ngón tay khác nhau, mà không dấu tay nào giống dấu tay nào. Bây giờ chúng ta có được thiết bị điện tử tối tân có thể nhận diện từng người qua giọng nói, vì không ai nói giống ai hoàn toàn cả. Với kỹ thuật ADN, cấu trúc mẫu ADN của từng người có thể được nhận diện và dùng để làm bằng chứng trước tòa ở khắp nơi trên thế giới. Nếu phép lạ về tính chất đặc thù của từng cá thể con người có thể được chứng minh rõ ràng như vậy, thì tại sao chúng ta lại không tin Đức Chúa Trời tạo ra từng con người với nét đặc thù riêng và Ngài có chương trình riêng cho mỗi đời sống chúng ta? Theo Kinh Thánh, Đức Chúa Trời có một chương trình như vậy và chương trình đó là một trong những kỳ quan thuộc linh của thế giới. Các bạn có thể thắc mắc: “Nếu Đức Chúa Trời có một kế hoạch cho đời sống mỗi người, thì tại sao người ta lại khốn khổ đến thế, tại sao thế gian nầy lại đầy dẫy bạo lực, chiến tranh và tệ nạn xã hội?” Câu hỏi nầy sẽ được giải đáp bằng kỳ quan thứ hai của thế giới mà tôi xin gọi là “sự ly dị lớn nhất trên thế giới ”. Ly dị là một nạn dịch trong nhiều nền văn hóa của chúng ta ngày nay, nhưng sự ly dị lớn nhất trên thế gian là sự ly dị giữa con người với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời tạo ra con người là một tạo vật ưu việt. Ngài cho tạo vật đó có quyền thưa với Đấng Tạo Hóa rằng: “Ngài tạo ra tôi với một chương trình kỳ diệu như thế, nhưng tôi không thèm. Tôi muốn sống theo cách riêng của tôi”. Kinh Thánh nói đó chính là cách mỗi người chúng trả lời với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh gọi đó là tội lỗi. Bằng sự phản nghịch của mình, con người đã ly dị với Đức Chúa Trời, và Ngài vẫn để cho họ tự làm điều đó. Sự ly dị nầy là nguyên do của mọi sự hỗn loạn chúng ta thấy trên thế giới ngày nay. Sự kiện Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta có khả năng ly dị với Ngài cũng là một kỳ quan thuộc linh của thế giới. Tôi xin gọi kỳ quan thuộc linh thứ ba là “nan đề lớn nhất của thế giới ”. Do sự ly dị lớn nhất ấy, Đức Chúa Trời đứng trước nan đề mà người làm cha, làm mẹ vẫn thường gặp phải. Chúng ta yêu thương con mình và muốn thấy cách xử sự và thái độ trong đời sống của con. Nhưng thật oái oăm, chúng luôn làm những điều trái ý chúng ta. Chúng làm chúng ta đau lòng qua những hành động của chúng. Khi những điều đó xảy ra thì chúng ta phản ứng thế nào? Chúng ta vừa muốn bày tỏ tình yêu đối với con, nhưng đồng thời lại không muốn bỏ qua những hành động gây tác hại kia. Đó là nan đề trong kinh nghiệm của mỗi người làm cha, làm mẹ. Theo một nghĩa nào đó, thì chính Đức Chúa Trời cũng có nan đề tương tự (nhưng không phải theo nghĩa là Ngài xem đó là một vấn đề không thể giải quyết được). Ngài chứng kiến những tạo vật của Ngài tự ý ly dị Đấng Tạo Hóa mình và làm những chuyện kinh tởm mà Ngài chưa bao giờ muốn thế. Nan đề lớn nhất trên thế giới là nan đề mà Đức Chúa Trời phải đối diện hàng ngày với gia đình nhân loại của Ngài. Nan đề lớn nhất trên thế giới nầy được giải quyết bằng kỳ quan thuộc linh thứ tư “lời tuyên bố vĩ đại nhất thế giới”. Lời tuyên bố vĩ đại nhất thế giới không phải là một văn bản chính trị. Lời tuyên bố đó nằm trong Kinh Thánh, gọi là “Tin lành” hay “Tin mừng”, đó là tin Đức Chúa Trời sai Con một của Ngài xuống thế gian chịu chết trên thập tự giá vì bạn và tôi. Khi làm như vậy, Đức Chúa Trời đã làm mọi sự có thể làm để giải quyết nan đề lớn nhất và hàn gắn sự ly dị lớn nhất trên thế gian. Khi hiểu lời tuyên bố vĩ đại nầy, chúng ta sẽ thấy rằng thập tự giá của Đấng Christ thật sự chính là một trong những kỳ quan thuộc linh của thế giới. Đến đây chúng ta bước sang kỳ quan thuộc linh thứ năm, tôi xin gọi là “quyết định lớn nhất thế giới”. Khi Chúa Jêsus còn trên thế gian, có lần trong đêm khuya, Ngài nói chuyện với một thầy thông giáo tên là Nicôđem (Giang 3:1-21). Ý Chúa Jêsus muốn nói với Nicôđem rằng: “Ta đi đến thập tự giá vì Ta là Con độc sanh của Đức Chúa Trời, Ta là giải pháp duy nhất cho nan đề tội lỗi và Ta là Đấng Cứu Thế duy nhất Đức Chúa Trời ban cho thế gian. Nếu ngươi tin điều đó thì sẽ không bị đoán phạt. Nhưng nếu ngươi không tin thì sẽ bị đoán phạt, không phải vì tội lỗi của ngươi, mà là vì ngươi không chịu tin Ta ”. Như vậy, điều nầy gần giống như Đức Chúa Trời ban cho thế gian một hợp đồng cứu mạng. Chúa Jêsus đã ký hợp đồng đó bằng huyết của Ngài, nhưng còn một chỗ trong đó để chúng ta “ký” bằng đức tin. Vậy, quyết định tin những gì Chúa Jêsus phán về chính Ngài đúng là quyết định lớn nhất thế giới – và cũng là một trong những kỳ quan thuộc linh của thế giới. Sự kiện một quyết định có thể định đoạt sự sống đời đời, hay sự đoán phạt đời đời khiến cho quyết định đó đáng gọi là một kỳ quan thuộc linh của thế giới. Làm sao chúng ta biết được mình đã thực hiện quyết định có ý nghĩa định đoạt số phận đời đời của mình vào lúc nào? Trong Kinh Thánh, chữ “tin” trong tiếng Hy Lạp không chỉ có nghĩa là sự đồng ý trên lý trí. Đó không chỉ là một cái gật đầu nói rằng: “Vâng, tôi tin”. Tôi có nghe một câu chuyện như thế nầy. Có người giăng dây ngang qua thác nước lớn nhất châu Mỹ. Anh ta đạp xe đạp trên cái dây nhỏ bé đó sang bờ bên kia rồi quay trở lại. Đám đông chứng kiến vỗ tay hoan hô. Người đó hỏi đám đông: “Bao nhiêu trong số quý vị đây tin rằng tôi có thể làm lại như thế với thêm một người ngồi trên xe?” Nhiều người đưa tay lên, anh chỉ một người đang đưa tay và nói: “Nào ngồi lên đi!” Người kia nói: “Anh mời người khác đi!” Người đó đáp: “Vậy thì anh đâu có tin thật lòng”. Chữ Hy Lạp “tin”, về cơ bản có nghĩa là “ngồi lên xe đạp”. Nếu bạn là người tật nguyền và nhà đang cháy, nếu có ai đó đến phòng ngủ đề nghị đưa bạn ra khỏi ngôi nhà đang cháy, thì bạn phải thả mình trên lưng người kia và nhờ người đó cõng ra khỏi nhà. Đó là cách dịch của một bản dịch chữ “tin” trong Phúc âm Giang 3:16 “Ai thả mình hoàn toàn trên lưng Chúa Jêsus thì sẽ không chết mất mà được sự sống đời đời ”. Chúng ta tin niềm hy vọng về sự cứu rỗi của chúng ta được khẳng định vì Chúa Jêsus là Con Một của Đức Chúa Trời, là Giải pháp, và là Đấng Cứu rỗi thật sự. Và làm thế nào biết được mình thật sự tin vào lúc nào? Kỳ quan thuộc linh thứ sáu được gọi là “mệnh lệnh lớn nhất thế giới ”. Trong các sách Phúc âm, chúng ta thấy mỗi khi có người thưa với Chúa Jêsus rằng “Tôi tin Ngài” thì Chúa đều phán hai chữ. Đó là: “Theo Ta”. Khi nghe những lời đó, họ hiểu rằng muốn theo Ngài thì họ phải từ bỏ cách sống hiện tại của mình. Phần đông không muốn làm như vậy, thế là họ không chịu theo Ngài. Họ nhận ra rằng mình không thật sự tin. Tuy nhiên vẫn có một ít người chọn lọc đã tin và theo Ngài. Họ nhận ra rằng mệnh lệnh phải theo Ngài là mệnh lệnh lớn nhất thế giới. Ngài lập giao ước với họ qua nội dung chủ yếu là “Hãy theo Ta và Ta sẽ khiến ngươi trở nên …” (Mat Mt 4:19). Khi họ sẵn sàng theo Ngài, khi họ thật sự theo Ngài, thì Ngài khiến họ trở nên người theo ý Ngài muốn. Sáu mươi năm sau, một trong những người đó đã dâng quyển sách cuối cùng trong Kinh Thánh cho Chúa Jêsus với những lời nầy: “Cho Đấng đã yêu thương chúng ta, đã khiến chúng ta trở nên vua và thầy tế lễ …”. Đối với sứ đồ Giăng, mệnh lệnh hãy theo Chúa Jêsus cũng là một kỳ quan thuộc linh của thế giới. Tôi xin gọi kỳ quan thuộc linh thứ bảy là “sức mạnh lớn nhất thế giới ”. Chúng ta không hiểu hết được điều nầy, nhưng Chúa Jêsus dạy rằng khi chúng ta quyết định theo Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm một sự thay đổi toàn diện giống như thể sanh ra lần thứ hai vậy. Thông qua một biến cố diệu kỳ, Đức Thánh Linh ngự vào thân thể chúng ta, và chúng ta kinh nghiệm sức mạnh lớn nhất thế giới. Sự tái sanh nầy, tức là sự kiện Đấng Christ sống trong chúng ta, cho chúng ta có năng lực cần thiết để theo Ngài. Đó là bảy điều kỳ diệu nhất mà tôi được biết: – Chương trình kỳ diệu nhất thế giới. – Sự ly dị lớn nhất thế giới. – Nan đề lớn nhất thế giới. – Lời tuyên bố vĩ đại nhất thế giới. – Quyết định lớn nhất thế giới. – Mệnh lệnh lớn nhất thế giới. – Sức mạnh lớn nhất thế giới. Tôi xin gọi đó là “Bảy Kỳ Quan Thuộc Linh Của Thế Giới”. Bạn có thể quyết định vâng theo mệnh lệnh đi theo Đấng Christ, và nhận năng lực từ Đấng Christ phục sinh để được tái sanh. Phép lạ tái sanh bắt đầu với quyết định tin thật sự. Bạn có muốn thực hiện quyết định đó ngay bây giờ không? Nếu tin vào bảy kỳ quan thuộc linh nầy thì bạn sẽ có nền tảng thuộc linh, và sẽ có được một cuộc hôn nhân đẹp ý Đức Chúa Trời. Bạn phải kinh nghiệm ân điển cứu rỗi, và tình yêu của Đấng Christ một cách riêng tư, sau đó mới có thể đối xử với người bạn đời của mình một cách đầy yêu thương giống như Đấng Christ mà tôi đã trình bài trong phần khảo luận nầy. Nếu không có nền tảng thuộc linh, cuộc hôn nhân của bạn sẽ không bao giờ có được tiêu chuẩn như Đức Chúa Trời đã định. Tôi cầu nguyện và mong muốn Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn áp dụng những nguyên tắc nầy cho đời sống hôn nhân gia đình của bạn, bắt đầu từ sự cứu rỗi cá nhân và mối tương giao thuộc linh riêng tư của bạn với Đức Chúa Trời.