Có lẽ hầu hết mọi người đều cho rằng những sách tham khảo như sách giải kinh và từ điển Kinh Thánh là những dụng cụ cần thiết để học Kinh Thánh. Những sách đó chắc chắn là có ích, vì chúng là công trình của các học giả. Nhưng có nhiều tín hữu, nhất là những người nghèo thiếu, không thể nào có được những sách đó. Họ có phải đợi cho đến khi mua được rồi mới học Kinh Thánh không? Nếu vậy, chắc nhiều người phải đợi suốt đời.
Ngoài ra, còn có nhiều tai hại nếu dùng sách tham khảo không đúng cách, nhất là đem nó thay thế cho việc nghiên cứu cá nhân. Làm vậy không khác nào ăn những đồ ăn đã nhai sẵn hay tiêu hóa sẵn. Ăn đồ ăn như vậy cũng có đôi chút lợi ích, nhưng ta bị thiệt hại nhiều thứ: cơ thể ta không được vận động nhai nuốt, ta không được thưởng thức hương vị thơm ngon của đồ ăn. Trong việc học Kinh Thánh, nếu chỉ đọc điều người khác đã học hỏi thì còn thiệt thòi nữa. Không có phước lành và niềm vui nào lớn hơn là được học hỏi trực tiếp với Chúa.
Cái bất lợi trong việc dùng sách tham khảo là những lời chú giải trong đó có thể thay thế những suy tư của cá nhân. Những chú giải đó không phải là thành phần trong lời Chúa, các học giả đã nhận thấy có nhiều chú giải sai lầm.
Để khỏi mất phần nghiên cứu học hỏi của riêng mình, bạn hãy nghiên cứu trước rồi mới dùng các sách khác sau. Những sách đó hữu ích vì chúng cung cấp cho bạn những tin tức cần thiết mà ta không thể lấy từ Kinh Thánh, chẳng hạn những dữ kiện về nhân văn và địa lý. Chúng cũng bình giải những khúc Kinh Thánh khó hiểu.