Khi bạn dâng lòng mình cho Chúa và trở thành người thuộc về Ngài, bạn được thừa kế một gia sản dồi dào là những lời hứa quý báu trong chính lời Ngài.
Thật vậy, những lời hứa này thuộc về bạn với tư cách là con của Đức Chúa Trời. Bạn phải khẳng định được chúng, tin cậy và hành động dựa trên những điều đó.

 

 

AttachmentSachloihua

 

 

 

 

” Nhờ ơn lành của Chúa những cuốn sách nàyđược phéptải về miễn phí trong phạm vi sử dụng cá nhân. Nếu bạn sao chép, tái xuất chuyển giao, ghi âm, dịch thuật hoặc sử dụng  trong bất cứ cách nào thì phải được sự cho phép bằng văn bản của tác giả. Rất mong sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn để Thư viện có thêm nhiều sách. “