Có một người hầu việc Chúa đã nhận xét – mỗi một cuộc phấn hưng trong lịch sử đều bắt đầu từ một khải thị (một sự tỏ ra) tươi mới của Đức Thánh Linh.

Attachment: DTLNguoiBanLon

” Nhờ ơn lành của Chúa những cuốn sách này được phép tải về miễn phí trong phạm vi sử dụng cá nhân. Nếu bạn sao chép, tái xuất chuyển giao, ghi âm, dịch thuật hoặc sử dụng trong bất cứ cách nào thì phải được sự cho phép bằng văn bản của tác giả. Rất mong sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn để Thư viện có thêm nhiều sách. “