Dùng mọi sách lược về tinh thần, thể xác, và tâm linh để tự giúp mình loại bỏ các căn thẳng vô ích. Những thâu phiếu (bills), áp lực của thời hạn, chuyện xung đột với người thân thích … là một số trong những nguyên nhân gây căng thẳng cho đời sống bạn. Đây là vài cách mong giúp bạn giải tỏa chúng.

1) Hãy chấp nhận và ôm ấp tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời. Tình yêu này lập trên con người bạn, không do những gì bạn đã làm được trong đời sống.
2) Nhận biết sự giới hạn về thời giờ và năng lực của bạn để quyết tâm dùng chúng cách khôn ngoan. Suy nghĩ và cầu nguyện tìm hiểu giá trị nào quan trọng nhất, rồi sắp xếp các ưu tiên cho đời sống mình theo đó. Đừng mặc cảm tội lỗi khi từ chối các công việc được yêu cầu khi chúng không là một ưu-tiên mà Chúa đã dẫn bạn hướng đến.
3) Khi bạn đang bị căng thẳng, hãy thay đổi cách suy nghĩ . Tạm thời chuyển sự chú tâm ra ngoài vấn đề và hướng vào những việc gì nhẹ nhàng; cố nghĩ theo cái nhìn của người khác (khách quan) hơn là bởi các xúc động trong lòng và hãy nói trong cách tích cực hơn là trong lối nhìn tiêu cực.
4) Giữ một thời gian nghỉ ngơi –có thể là một giờ, một buổi chiều, cả ngày, hoặc trọn tuần lễ nếu cần. Đi đến một chỗ mà bạn có thể ở yên một mình để suy nghĩ và cầu nguyện cho các sự việc thuộc đời sống bạn đang gây nên những căng thẳng.
5) Hãy thú nhận mọi thái độ cùng hành động sai trái, và tìm cách sửa chữa lại. Hãy xin Chúa tha thứ lỗi lầm mình và giúp bạn tha thứ người khác về các sai trật của họ.
6) Đọc Kinh-thánh và sốt sắng viết những cảm tác với một tầm nhìn lớn lao hơn.
7) Đừng cáng đáng cho ai dài hạn những gì bạn có thể dạy họ tự làm lấy sau khi đã giúp họ những bước đầu. Cầu nguyện và cố vấn họ nhưng tránh đứng ra giải quyết công việc của họ.
8) Trút bỏ các căng thẳng đang ảnh hưởng trên cơ thể qua những sự vận động như co duỗi tay chân, đi bơi, nhảy nhót dẻo dai theo điệu nhạc, tập thể thao, và đi ngủ.
Condensed from Live It Channel –
“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. 5 Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. 6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ. 8 Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. 9 Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em.(Philip 4:4-9)

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]