1 Các Vua 19:1-18
Ôi, Đức Giêhôva, đã đủ rồi ! Hãy cất lấy mạng sống tôi đi !
1Các Vua 19:4

Đêm Vượt Qua

1 Các Vua 19:1-18

Ôi, Đức Giêhôva, đã đủ rồi ! Hãy cất lấy mạng sống tôi đi !
1Các Vua 19:4

Tuyệt vọng và giận dữ kết hợp lại đã mang đến cái chết cho một thanh niên trong khu phố của tôi. Ai đó đã đánh đập anh ta vì một câu nói gì đó. Để trả đũa, anh ta đã trở lại với một khẩu súng. Cảnh sát được gọi đến. Khi cảnh sát đến, anh ta đã bỏ chạy, và bắn súng vào họ. Để bảo vệ tất cả mọi người khác, cảnh sát đã bắn anh ta. Anh ta đã bị mất mạng sống của mình ở tuổi 21. Về sau có người đã kể lại rằng sáng hôm đó anh ta đã nói với một thành viên trong gia đình: “Hôm nay sẽ là một ngày tốt để chết”. Tôi tự hỏi điều gì đã đưa anh ta đến chỗ tuyệt vọng như vậy.  Có một ngày kia khi tiên tri Elijah cảm thấy tuyệt vọng và muốn chết. Ông mới vừa đã có kinh nghiệm trong một trận chiến thắng lớn đối với đám các tiên tri của Baal, nhưng bây giờ cuộc sống của ông đang bị đe dọa bởi Jezebel vợ của nhà vua. Trong cơn sợ hãi, ông đã vội chạy vào nơi hoang mạc (1Các Vua 19:4). Ở đó, ông “đã cầu nguyện rằng ông có thể chết, mà thưa rằng, ‘Đã quá đủ rồi! Bây giờ, Chúa ôi, hãy cất mạng sống của tôi đi !”.  Chúng ta có thể nghĩ rằng Elijah đã phản ứng thái quá, nhưng cảm giác tuyệt vọng là có thực. Ông đã khôn ngoan đi đến đúng nguồn có quyền để được giúp đỡ, ông kêu la lên với Thiên Chúa. Chúa biết Elijah cần được phục hồi, do đó, Thiên Chúa đã cung cấp và đáp ứng các nhu cầu cho ông (c.5-7). Thiên Chúa tiết lộ, bày tỏ và mặc khải chính mình Ngài cho ông thêm (c.9-13) và làm tươi mới lại mục đích của sự kêu gọi cho Elijah bằng cách giao cho ông công việc để làm (c.15-17). Thiên Chúa đã đem lại cho ông hy vọng bằng cách nhắc nhở ông rằng ông không đang cô độc một mình (c.18). Hãy tìm cách [yên lặng] trông đợi Đức Chúa Trời. Thiên Chúa mới là nguồn hy vọng của bạn. Chúa ơi, ban cho con ơn điển để tin cậy Chúa khi gánh nặng của đời sống con dường như quá nhiều để mang, xua tan đêm tối bằng sự trông đợi mới Xin giúp con vượt qua sự tuyệt vọng. -Sper

Không ai hy vọng nơi Thiên Chúa mà lại tuyệt vọng.

Cầu nguyện:

 Kính lạy Thiên phụ, con thường bị cám dỗ để góp tiếng nói của con vào đám đông hoặc đơn giản là pha trộn với những ý kiến đa số. Nhưng vì con chọn theo Cha, con muốn nghe tiếng nói của Cha chứ không phải là tiếng la loạn xạ, xung đột, hỗn loạn của những người khác, con muốn sự hướng dẫn bởi Chúa Thánh Linh của Cha chứ không phải là triết lý sống hiện hành trong thời đại của con. Con chọn theo Cha và con muốn làm như vậy với bất cứ giá nào. Xin Cha làm cho con có đủ sức mạnh, có đủ can đảm, và có đủ sự cầu nguyện để con được đứng vững, ngay cả khi những người khác sa ngã, trở lui, và bỏ đi. Khi con cảm thấy như thể đang đứng một mình, xin Cha nhắc nhở con rằng Cha và con là số nhiều, là đa số, là rất đông đảo. Khi con đứng lên vì Cha, con đứng trong chiến thắng bất chấp hậu quả tạm thời trước mắt. Có vẻ dường như Chúa Giêsu đã bị đánh bại trong cái chết vật lý của Ngài và những ngày sau đó dường như là tuyệt vọng. Nhưng chiến thắng của Đấng Christ đã đến khi Ngài đã vượt qua từ cõi chết, sống lại và lên trời, nay Chúa đang ngồi ở bên hữu của Cha mà cầu thay cho chúng con. Nguyền xin Cha nhắc nhở chúng con rằng hôm nay sự vâng lời [chết] là cần thiết cho chúng con được kinh nghiệm sự [vượt qua] đắc thắng vào ngày mai. Xin Cha giữ chúng con trung thành và hy vọng trong quá trình đau đớn. Nguyện con bước đi trong tính chất mới của cuộc sống và trong quyền năng phục sinh của Đấng Cứu Rỗi. Trong Danh Chúa Jesus Christ chúng con cầu nguyện. Amen.