“Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 6:15).
Câu hỏi suy ngẫm: Kinh Luật dựa trên điều gì để kết án tội giết người? Chúa Giê-xu dạy thế nào về sự giải hòa? Làm thế nào bạn có thể giải hòa với anh chị em mình?
Chúa Giê-xu đang dạy về việc tuân giữ các điều răn ở mức độ tấm lòng. Trong Kinh Luật, điều răn thứ sáu cấm hành vi giết người (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13). Nhưng lời dạy của Chúa Giê-xu là chỉ cần ghét hay mắng anh em mình thì đã phạm tội giết người rồi. Chúa dạy: “Nhưng Ta bảo các con: Ai giận anh em mình cũng đáng bị tòa án xét xử; ai mắng anh em mình là ‘ngu xuẩn’ thì đáng bị Hội đồng Công luận xét xử; ai mắng anh em mình là khùng điên thì đáng bị lửa hỏa ngục trừng phạt” (câu 22 Bản Truyền Thống Hiệu Đính—BTTHĐ). Chúa cho thấy lòng tức giận, việc mắng nhiếc, miệt thị người khác đã hình thành tội giết người và Ngài không đưa ra ngoại lệ nào cả. Nghĩa là, thù ghét nhau dù có lý do hợp lý hay không, đều không được Chúa chấp nhận. Nuôi dưỡng lòng thù hận sẽ dẫn đến giết người. Một người như thế không thể dâng của lễ hay cầu nguyện cho đến khi “giảng hòa” hay làm hòa lại với anh em mình (câu 24; Mác 11:25).
“Giảng hòa” hay làm hòa bao gồm tha thứ và phục hồi mối liên hệ tốt đẹp. Tha thứ là bước đầu để giảng hòa và đã được Chúa nhấn mạnh trong bài cầu nguyện Chúa dạy: “Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi” (Ma-thi-ơ 6:12). Khi đã tha thứ, việc tiếp theo là phải phục hồi mối liên hệ. Chúa khuyên chúng ta phải sống hòa thuận với mọi người để xứng đáng được làm con Chúa: “Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:9). Tất nhiên, chúng ta không chắc rằng người kia sẽ đồng ý làm hòa với mình, nhưng Kinh Thánh khuyên chúng ta nên cố gắng hết sức trong chừng mực có thể: “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người” (Rô-ma 12:18).
Qua Lời Chúa dạy, chúng ta học biết về nguyên tắc để sống hòa thuận với nhau, và chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc này trong mối liên hệ gia đình. Cuộc sống vốn phức tạp, và những con người tội lỗi sống chung với nhau lại càng phức tạp hơn. Chúng ta ai cũng có kinh nghiệm không thể tránh khỏi những bất đồng, xung đột trong gia đình. Để có thể tránh và giải quyết được xung đột trong tình yêu thương, tôn trọng, chúng ta phải sống với tinh thần sẵn sàng làm hòa theo Lời Chúa dạy. Nếp sống hòa thuận của chúng ta không chỉ kết chặt mối liên hệ trong gia đình với nhau, mà còn phát triển mối liên hệ với Chúa, làm vinh quang Danh Ngài. Phải nhớ rằng chúng ta không thể đến gần Chúa nếu chưa hòa thuận với anh chị em mình.
Bạn có sống với tinh thần sẵn sàng làm hòa với anh chị em mình không?
Tạ ơn Chúa vì nhờ sự hy sinh của Chúa, con được tha tội và được cứu. Xin ban cho con tình yêu, sự khôn ngoan, nhẫn nại để con sống hòa thuận với anh chị em con theo Lời Chúa.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 27.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-062024

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet