“Nàng thưa rằng: Mọi điều mẹ đã nói với con, con sẽ làm” (câu 5).
Câu hỏi suy ngẫm: Bà Na-ô-mi đã làm gì để giúp cho con dâu Ru-tơ? Sự vâng phục mẹ chồng của bà Ru-tơ đem lại kết quả gì? Mối liên hệ mẹ chồng, con dâu trong gia đình bạn thế nào?
Sách Ru-tơ chương 1—2 cho biết, sau khi theo mẹ chồng trở về quê hương tại Bết-lê-hem, bà Ru-tơ đã hết lòng chăm lo cho mẹ chồng. Hai mẹ con tay trắng trở về nên bà phải xin đi mót lúa trong ruộng của ông Bô-ô, người bà con của bà Na-ô-mi, để nuôi sống hai người. Dù bà Ru-tơ là con dâu nhưng bà Na-ô-mi thương yêu con dâu như con ruột và muốn lo cho hạnh phúc hôn nhân của con (câu 1). Vì thế, bà đã lên kế hoạch tìm cho con dâu một tấm chồng đàng hoàng, cũng là người xứng đáng chuộc lại sản nghiệp cho gia đình bà.
Câu 2–13 ký thuật những điều bà Na-ô-mi dặn biểu con dâu phải làm dựa vào phong tục thời đó để bà Ru-tơ có thể tiếp cận và trình bày nhu cầu chuộc sản nghiệp với ông Bô-ô. Là một người nữ ngoại bang, nhưng bà Ru-tơ không thắc mắc mà hoàn toàn vâng lời làm đúng những gì mẹ chồng đã dặn biểu. Những chương kế tiếp cho chúng ta biết kết quả thật là khích lệ, ông Bô-ô đã chuộc lại sản nghiệp cho bà Na-ô-mi và đồng ý cưới bà Ru-tơ làm vợ. Chúa đã cho hai người sinh được con trai, an ủi lòng bà Na-ô-mi lúc tuổi già (Ru-tơ 4:13–15).
Câu chuyện cho thấy mối liên hệ tốt đẹp, thuận thảo giữa bà Na-ô-mi là mẹ chồng với con dâu Ru-tơ đã đem lại những kết quả tuyệt vời cho gia đình của họ. Bà
Na-ô-mi được mọi người khen là người có phước khi có con dâu như bà Ru-tơ quý hơn cả bảy con trai (4:15), và bà Ru-tơ còn vinh dự được Chúa chọn là một trong bốn người nữ có tên trong gia phả của Chúa Giê-xu.
Trong thực tế cuộc sống, mối liên hệ giữa mẹ chồng, con dâu thường dẫn đến nhiều nan đề trong gia đình, ngay cả trong một số gia đình Cơ Đốc. Và nan đề càng nảy sinh trầm trọng hơn khi mỗi người cứ khư khư tiếp tục làm theo ý mình. Để giữ được sự hòa thuận và vui vẻ trong gia đình, cả hai mẹ chồng và con dâu phải thật sự kính sợ Chúa, hết lòng yêu thương, tôn trọng nhau, cảm thông, và quan tâm đến nhau. Đặc biệt là luôn lo nghĩ đến lợi ích của nhau chứ không chỉ lo cho riêng mình như Lời Chúa dạy, “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa” (Phi-líp 2:3–4). Đây chính là nền tảng để có thể vượt qua những thách thức trong cuộc sống giữa mẹ chồng con dâu trong gia đình hầu đem lại ích lợi cho nhau, và nhiều người khác cũng ca ngợi Chúa khi nhìn thấy những phước hạnh Chúa ban.
Mối liên hệ giữa mẹ chồng, con dâu trong gia đình bạn thế nào? Bạn làm gì để giúp nhau vượt qua thách thức, nếu có?
Lạy Chúa, xin giúp con luôn kính sợ Chúa, yêu thương gia đình, nghĩ đến lợi ích của nhau để góp phần giúp cho những mối liên hệ trong gia đình được tốt đẹp, thuận thảo.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 26.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-062024

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet