“Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho Nước Ngài, là vì Nước đó mà anh em chịu khổ” (câu 5b).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa vẫn để cho các tín hữu tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca trong cơn hoạn nạn? Chúa sẽ bênh vực những người chịu khổ vì Ngài như thế nào? Bạn được an ủi ra sao khi phải đối diện với hoạn nạn, thử thách?
Trước sự vững vàng và tăng trưởng đức tin trong cơn bức hại của các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca, Sứ đồ Phao-lô phải thốt lên, “Đây là chứng cứ về sự phán xét công minh của Đức Chúa Trời” (câu 5 BTTHĐ). Ông khẳng định những hoạn nạn họ phải chịu là điều Chúa cho phép. Ngài sử dụng cơn bức hại để rèn luyện đức tin các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca. Mặt khác, sự chịu khổ của họ là “vì Nước đó mà anh em chịu khổ” (câu 5). Họ chịu khổ để mỗi ngày càng giống Chúa, xứng đáng được bước vào sự sống đời đời. Qua sự bức hại, hoạn nạn phải chịu, các tín hữu tại đây càng vững vàng hơn trong đức tin, nhịn nhục trong mọi sự, và bày tỏ lòng trung tín với Chúa. Đó là mục đích của Đức Chúa Trời và cũng là niềm ao ước của Sứ đồ Phao-lô cho Hội Thánh của Ngài.
Tuy nhiên, Chúa là Đấng Công Bình, Ngài sẽ bênh vực cho họ qua ba điều. Thứ nhất, “Ngài lấy điều khổ báo những kẻ làm khổ anh em” (câu 6). Những người làm khổ các tín hữu sẽ bị hình phạt, vì “chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta” (câu 8). Đức Chúa Trời sẽ để mặc cho tội lỗi hoành hành trên đời sống họ như là một sự đoán phạt,“Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa” (Rô-ma 1:24). Và trong ngày Chúa tái lâm “Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài” (câu 9). Thứ hai, Đức Chúa Trời cho những người chịu khổ vì Chúa “được nghỉ ngơi với chúng tôi…” (câu 7). Trước mắt, họ phải đối diện với hoạn nạn, bức hại, nhưng chắc chắn nhận được sự nghỉ ngơi trong ngày Chúa Giê-xu tái lâm. Thứ ba, Chúa Giê-xu chắc chắn trở lại, và đức tin tấn tới của họ sẽ làm Danh Chúa được vinh quang, Ngài được mọi người chúc tụng vì họ đã tin theo lời làm chứng của Sứ đồ Phao-lô (câu 10).
Đức Chúa Trời Công Bình của chúng ta thấy hết những hoạn nạn, bức hại mỗi chúng ta đang đối diện. Chúa muốn chúng ta được rèn luyện trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vàng thử lửa để đức tin vững vàng hơn, xứng đáng bước vào Thiên Đàng trong ngày Chúa Giê-xu trở lại. Chúng ta thật được vô cùng an ủi vì biết mục đích của cuộc đời mình là sự sống đời đời, cho nên hoạn nạn, bức hại hiện nay là bước rèn luyện để trong ngày cuối cùng chúng ta được an nghỉ nơi Thiên Quốc.
Bạn có vững tin nơi Chúa khi đang đối diện với hoạn nạn và bức hại không?
Tạ ơn Chúa vì con biết mục đích của cuộc đời con là sự sống đời đời. Xin cho con nhớ Ngài vẫn luôn đi cùng và bênh vực cho con. Để con đứng vững trong đức tin và an ủi những người đang trong cơn hoạn nạn, bức hại.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 6.

Lịch Cầu Nguyện Tháng:
https://nguonhyvong.com/lichcn-062024

Văn Phẩm Nguồn Sống:
https://www.vpns.org/dang-hien

Nghe Kinh Thánh hôm nay:

Nghe Kinh Thánh trong ba năm:

Nghe Kinh Thánh online:
https://nghekinhthanhviet.org

Nghe Kinh Thánh trên Youtube:
https://www.youtube.com/kinhthanhviet