“Nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 14).
Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc chạy và mục đích của Sứ đồ Phao-lô nói đến chỉ về điều gì? Ông mô tả thế nào về tình trạng “chạy” của mình và quyết tâm sắp tới? Trong năm mới này bạn sẽ theo đuổi cuộc chạy ra sao?
Sứ đồ Phao-lô thường dùng hình ảnh cuộc chạy đua để nói về đời sống Cơ Đốc (xem Công Vụ 20:24; I Cô-rinh-tô 9:24; Ga-la-ti 5:7). Ngay khi đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, mỗi chúng ta đều trở thành những vận động viên thuộc linh. Mục đích cuộc chạy này chính là biết Chúa nhiều hơn và trở nên giống Ngài càng hơn (Phi-líp 3:10). Nói cách khác, cuộc chạy này chính là hành trình thuộc linh để Cơ Đốc nhân được trưởng thành.
Mô tả về tình trạng hiện tại của mình, Sứ đồ Phao-lô nói: “Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được” (câu 12). Ông vẫn đang ở trong hành trình tăng trưởng, đời sống thuộc linh của ông vẫn chưa toàn hảo. Ông nhận biết mình đang trong cuộc chạy, và phải cố gắng mỗi ngày. Vậy nên, ông đặt quyết tâm, “quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 14).
Tạ ơn Chúa về một năm đã qua với những cơ hội để chúng ta nhận biết và trải nghiệm Chúa. Có những phước hạnh đáng nhớ nhưng cũng có những thiếu sót đáng phải quên. Chúa muốn chúng ta bước vào năm mới với sự nhận biết rằng đây là một năm để chúng ta tiếp tục chạy, là cơ hội để đời sống thuộc linh của chúng ta được tăng trưởng. Dù quá khứ có thành công hay thất bại, chúng ta cũng đừng để những điều đó chi phối, làm xao nhãng hành trình phía trước.
Trong những ngày đầu năm Âm lịch, hy vọng mỗi chúng ta đều quyết tâm “nhắm mục đích mà chạy.” Phải quyết tâm học biết về Chúa nhiều hơn và trở nên giống Ngài càng hơn. Để thực hiện quyết tâm này, thiết nghĩ mỗi chúng ta cần phải lên những kế hoạch cụ thể. Chẳng hạn kết ước đọc xuyên suốt Kinh Thánh, đọc sách bồi linh, học Trường Chúa Nhật, tham gia những khóa học Kinh Thánh v.v… Đồng thời cũng phải lên kế hoạch để thực hành những điều mình học qua việc phục vụ, dẫn đưa người khác đến với Chúa và dạy đạo cho họ. Đức Chúa Trời là Đấng kêu gọi chúng ta bước vào cuộc đua cũng sẽ thêm năng lực để chúng ta vượt qua từng chặng đường cho đến khi về đích và nhận lãnh phần thưởng lớn lao Ngài đã chuẩn bị sẵn.
Trong năm mới này bạn sẽ làm gì để biết Chúa nhiều hơn và trở nên giống Ngài càng hơn?
Tạ ơn Chúa vì một năm mới mở ra cho con cơ hội mới để tiếp tục linh trình, để đời sống thuộc linh được trưởng thành. Xin giúp con tập trung, nhắm mục đích mà chạy và không bị chi phối bởi những điều chung quanh. Xin giúp con trung tín theo đuổi mục tiêu biết Chúa và trở nên giống Ngài càng hơn.
∗ Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 43.

Nghe Kinh Thánh hôm nay: https://www.youtube.com/watch?v=UqbZCyCVHqI&list=PLy5dD_318r0WALf-DD1b3gYFvmyR6GTzW&index=4

Nghe Kinh Thánh trong ba năm: https://www.youtube.com/watch?v=RKp6kcB3USA&list=PLy5dD_318r0Xvwdb_TDXeDyKwWe7PEkyG&index=44

Nghe Kinh Thánh nhiều bản dịch:

Lịch Cầu Nguyện Tháng 2-2024: https://nguonhyvong.com/duong-linh/lich-cau-nguyen-thang-2-2024

Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien