Ê-xê-chi-ên 48:1-35

“Chu vi thành sẽ có chín nghìn mét; và từ nay về sau, tên thành sẽ là: “Đức Giê-hô-va ngự tại đó!” (câu 35 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tên thành phố mà Tiên tri Ê-xê-chi-ên nhìn thấy trong khải tượng? Tên này có ý nghĩa gì? Bạn nghĩ gì về những cái mới, hay những sự thay đổi, trong tương lai? Để thay đổi hiện tại một cách tích cực bạn cần phải làm gì?

Sau khi nói nhiều về đền thờ và sơ lược về thành của Đức Chúa Trời, giờ đây Tiên tri Ê-xê-chi-ên cho chúng ta nhìn thấy toàn cảnh thành phố này. Tên của thành phố này là “Giê-hô-va Sam-ma” có nghĩa là “Đức Chúa Trời ngự” (câu 35). Đền thờ cũ và Giê-ru-sa-lem thuở xa xưa không thể nào sánh bằng, vì vinh quang của Đức Chúa Trời đầy dẫy từ trong đền thờ cho đến thành phố mới này. Điều này khiến Tiên tri Ê-xê-chi-ên sững sốt, bởi đền thờ cũ là thế giới của ông. Ký ức về kiểu mẫu, về nghi lễ của đền thờ cũ hầu như khó phai mờ trong tâm trí ông và đã phần nào giúp ông sống tận hiến cho Đức Chúa Trời dù suốt 25 năm ông sống trong nền văn hóa thờ hình tượng. Niềm hy vọng của ông là Đức Chúa Trời sẽ phục hồi đền thờ cũ và ngôi Ngài ở trên đất.

Điều đáng lưu ý là Đức Chúa Trời trở lại không phải phục hồi quá khứ, nhưng để tạo dựng tương lai. Dù là thầy tế lễ trung thành với truyền thống tôn giáo, Tiên tri Ê-xê-chi-ên không tỏ ra bảo thủ, nhưng cởi mở với những thay đổi và những cái mới. Giờ đây, ông là một tiên tri sống trong tương lai hơn là hiện tại. Lối sống và những khải tượng của Tiên tri Ê-xê-chi-ên là thách thức để chúng ta sống với những khải tượng trong Khải Huyền và vươn tới những lời hứa của Đức Chúa Trời.

Trước khi dạy con vung gậy để đưa banh bay đến đích, cha của một nhà vô địch đánh gôn trên thế giới đã dạy con hình dung trong trí hình ảnh trái banh lăn ngay vào lỗ như thế nào. Nghĩ đến và hình dung chúng ta sẽ đạt đến đích, sẽ góp phần giúp chúng ta thành công. Chưa bắt tay vào việc mà nghĩ đến thất bại thì khó thành công.

Khải tượng có sức mạnh thay đổi hiện tại. Hãy nghĩ đến, hãy nuôi dưỡng và biến các khải khải tượng thành hiện thực để từ đó bản thân, gia đình và Hội Thánh có sự thay đổi ngoạn mục.

Làm thế nào để bạn cởi mở đối với thay đổi và những cái mới? Bạn có khải tượng nào và nuôi dưỡng khải tượng này như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con có đời sống ngay lành và thánh đang khi trông đợi Ngài trở lại. Cũng xin giúp con có tinh thần cởi mở đối với những cái mới và nuôi dưỡng những khải tượng về sự thay đổi tích cực trên bản thân gia đình cũng như Hội Thánh của con.

Trong danh thánh Cứu Chúa Jêsus Christ. Amen.