“Vậy nên, ta sẽ ban vợ chúng nó cho kẻ khác, ruộng chúng nó cho chủ mới; vì từ kẻ rất nhỏ cho đến người rất lớn, ai nấy đều tham lam; từ tiên tri cho đến thầy tế lễ, ai nấy đều làm sự gian dối” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Hình phạt mà Tiên tri Giê-rê-mi nhắc đến trong câu 10 tương phản với Thi Thiên 128 như thế nào? Vì sao dân Chúa phải đón nhận những hình phạt ấy? Bài học nhắc nhở bạn điều quan trọng nào trong cuộc sống?

Hàng loạt hình ảnh mà trước giả Thi Thiên 128 nêu lên để mô tả đời sống của một người được hưởng phước hạnh của Đức Chúa Trời ban khi họ vâng theo mệnh lệnh của Ngài: “Hưởng được công việc tay mình,” “vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thịnh mậu,” “con cái chung quanh bàn… khác nào những chồi
ô-li-ve.” Trái ngược với những hình ảnh phước hạnh này là hình ảnh bất hạnh mà Tiên tri Giê-rê-mi đã mô tả trong câu 10: “Ta sẽ ban vợ chúng nó cho kẻ khác, ruộng chúng nó cho chủ mới.” Vì sao? Nếu một gia đình có được vợ con sum vầy, hưởng được công việc của tay mình là một gia đình phước hạnh, thì tương lai của những gia đình trong vòng dân Chúa sẽ phải đón nhận là sự bất hạnh khi tài sản bị tiêu tan, gia đình ly tán. Nguyên nhân khiến Đức Chúa Trời lấy lại những phước hạnh trong đời sống của họ chính là do những điều tội lỗi mà họ đã vi phạm “vì từ kẻ rất nhỏ cho đến người rất lớn, ai nấy đều tham lam; từ tiên tri cho đến thầy tế lễ, ai nấy đều làm sự gian dối” (câu 10b). Thật đáng buồn vì không chỉ có người lớn tham lam, nhưng tội lỗi lan truyền và đầy dẫy trong vòng dân Chúa, từ người lớn tới trẻ em; không phải chỉ những dân thường thiếu kiến thức luật pháp và đời sống nghèo thiếu nên mới dễ tham lam, mà cả giới chức tôn giáo “từ tiên tri cho đến thầy tế lễ” đều tham lợi bất chính, sống lừa gạt, gian dối. Chính vì lẽ đó, Đức Giê-hô-va phán quyết rằng Ngài sẽ ngừng ban phước cho họ, thay vào đó là những hình phạt đau đớn mà họ phải đón nhận.

Sự cám dỗ của tiền bạc, vật chất là rất lớn. Chúa
Giê-xu dạy không ai được làm tôi hai chủ (Ma-thi-ơ 6:24). Khi đã chọn sống tham lam thì chắc chắn sẽ xa cách Chúa. Và khi một người để cho lòng tham cai trị thì chắc chắn sẽ tìm cách lừa đảo, dối trá người khác để dễ dàng thu được những món lợi bất chính cho mình. Lời Chúa răn đe người tham lam, gian dối: “Ta sẽ ban vợ chúng nó cho kẻ khác, ruộng chúng nó cho chủ mới…” là một lời cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta. Những món lợi bất chính không sớm thì muộn, Chúa công bình sẽ cất khỏi người tham lam nếu không kịp thời ăn năn và thay đổi nếp sống.

Nhìn lại chính mình, bạn có kinh nghiệm phước hạnh của Chúa đang tuôn tràn trên đời sống mình không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin giúp con luôn cẩn thận tra xét đời sống mỗi ngày để không sống tham lam, gian dối khiến Đức Chúa Trời ngừng ban phước trên đời sống của con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 9.

Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien