Ê-phê-sô 6:10-13
“Vả lại, anh chị em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài… Vì chúng ta đánh trận… cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (câu 10, 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Phần Kinh Thánh này cho bạn những mệnh lệnh nào? Tại sao phải mạnh mẽ trong sức mạnh toàn năng của Chúa và phải trang bị toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời? Thù nghịch của chúng ta là ai? Bạn biết gì về thù nghịch của mình? Làm thế nào để bạn có thể thắng ma quỷ? 

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta đang ở trong trận chiến; và khi chiến thắng trong trận chiến này chúng ta sẽ có được niềm vui trong lòng, hạnh phúc trong hôn nhân, sự an ninh của gia đình và đời sống của chúng ta.

Mọi người tin Chúa đều là chiến sĩ của Đức Chúa Trời và ở trong chiến trận thuộc linh, nhưng nhiều Cơ Đốc nhân không nhận thức được sự thật này, vẫn cứ ngủ trong doanh trại thay vì ra ngoài trận chiến. Có nhiều Cơ Đốc nhân không biết ai là thù nghịch của mình; cũng không biết mình đang đánh trận với ma quỷ để bảo vệ sự sống thuộc linh của chính mình. Trong cuộc chiến này, Đức Chúa Trời muốn chúng ta chiến thắng nên Ngài giúp trang bị vũ khí thuộc linh cho chúng ta.

Trong cuộc chiến tâm linh kẻ thù của chúng ta không phải là con người, mà là “những người lãnh đạo, giới thẩm quyền, và những bậc quyền thế của thế giới tối tăm này cùng những thần linh gian ác trên các tầng trời” (câu 12). Tâm trí là chiến trường của cuộc chiến tâm linh, nên cuộc chiến diễn ra trong sự suy nghĩ của chúng ta. Đó là sự tranh chiến giữa thiện và ác, giữa sự lựa chọn đúng sai, làm theo ý Chúa hay ý riêng của mình. Trong cuộc chiến này không nghe tiếng bom đạn nổ, nhưng trận chiến vẫn diễn ra mỗi ngày. Vì thiếu cảnh giác nên hôn nhân của nhiều Cơ Đốc nhân đổ vỡ; tín hữu và người lãnh đạo Hội Thánh sa ngã, phạm tội; Hội Thánh chia rẽ; và xã hội con người sa đoạ.

Kinh Thánh cho thấy bức tranh về cuộc chiến lớn trong vũ trụ đang diễn ra giữa quyền lực của Sa-tan và quyền năng của Đức Chúa Trời. Trước khi tin Chúa, chúng ta ở dưới sự điều động của ma quỷ, làm trái ý Đức Chúa Trời, đi theo đường lối đời này (Ê-phê-sô 2:1-2.) Khi tin Chúa, chúng ta thay đổi chiến tuyến, đứng về phía của Đức Chúa Trời. Kẻ thù của Đức Chúa Trời là ma quỷ trở nên kẻ thù của chúng ta. Khi người tin Chúa nhóm họp lại trong Hội Thánh, đó là mối đe dọa thật sự đối với Sa-tan. Ma quỷ không muốn thấy chúng ta đến nhà thờ, cầu nguyện, học Lời Chúa, làm chứng về Chúa; nó không muốn chúng ta khích lệ nhau sống làm vinh hiển Danh Chúa; nó cố hết sức làm những gì khiến chúng ta mất phước trong hành trình theo Chúa.

Đừng coi thường quyền lực của ma quỷ và cũng đừng bao giờ nghĩ chúng ta có thể đối phó với nó bằng sức mạnh của mình, câu 11 nói chúng ta phải “trang bị toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để đứng vững chống cự lại các mưu kế của quỷ vương.” Chữ “mưu kế” có nghĩa là phương cách lừa dối. Sa-tan là cha của sự dối trá. Ma quỷ đã lừa dối chúng ta trong cách chúng ta suy nghĩ về nó. Nếu ma quỷ mà có hình dạng nhỏ thó, sừng nhọn, đuôi cong… thì khó lừa dối chúng ta được. Kinh Thánh cho biết: “Chính quỷ Sa-tan cũng thường (đội lốt) ngụy trang thành thiên sứ sáng láng” (II Cô-rinh-tô 11:14). Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại và có một chương trình tốt đẹp cho đời sống của chúng ta, nhưng phải nhớ: Sa-tan là quyền lực ác độc nhất và nó có một kế hoạch gian tà cho đời sống chúng ta. Sa-tan sẽ làm bất cứ việc gì để lôi chúng ta xuống địa ngục. Nếu chúng ta lên thiên đàng, nó sẽ làm cho cuộc hành trình đó đầy gian khổ. Đức Chúa Trời muốn chúng ta vui vẻ và thánh khiết. Sa-tan muốn chúng ta khổ sở và nhơ nhớp. Nếu chúng ta không được cứu, nó sẽ làm mọi cách để đưa chúng ta vào địa ngục; và nếu chúng ta được cứu, nó sẽ làm mọi việc để khiến chúng ta phạm tội và mất đi niềm vui của sự cứu rỗi trong chúng ta.

Khi dâng lòng cho Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời không chỉ đặt sự cứu rỗi trong lòng chúng ta, mà Ngài còn trao cho chúng ta một thanh gươm là Lời Đức Chúa Trời để chiến đấu. Khi Sứ đồ Phao-lô sắp qua đời ông nói: “Ta đã chiến đấu anh dũng trong trận mạc, đã hoàn tất cuộc chạy đua và giữ vững đức tin” (2 Ti-mô-thê 4:7). Ông bảo ông Ti-mô-thê: “Hãy vì đức tin mà chiến đấu anh dũng” (1 Ti-mô-thê 6:12).

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta đang lâm chiến. Vì vậy, mỗi giây phút phải cảnh giác, vì chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh và cuộc chiến với Sa-tan đang diễn ra mỗi ngày trong đời sống. Kinh Thánh cho biết kẻ thù của chúng ta là ma quỷ, vì vậy, để chiến thắng, chúng ta “Hãy trang bị toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để anh chị em có thể đứng vững chống cự lại các mưu kế của quỷ vương” (câu 11).

Làm thế nào để bạn chiến thắng trong cuộc chiến thuộc linh này?

Lạy Chúa, xin cho con sự mạnh mẽ, quyền năng và sức mạnh của Ngài để con chiến thắng trong cuộc chiến tâm linh mỗi ngày của con.