“Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho Ta …. đặng ban cho họ vẻ đẹp thay cho tro bụi, ban dầu vui mừng thay cho tang chế.” (Ê-sai 61:1,3)

Có một câu chuyện kể về một ông cụ già lập dị, đi đâu cụ cũng có mang theo một cái bình đựng dầu nhớt với ông ở khắp mọi nơi ông đi đến. Nếu ông bước qua một cánh cửa kêu chát tai hoặc một cái cổng kêu rít lên, ông cụ bôi dầu vào các cái bản lề. Thói quen bôi trơn của ông cụ đã làm cho cuộc sống đối với những người đi theo sau ông cụ được êm tai dễ chịu hơn.

Gần như mỗi ngày chúng ta đều gặp những người có nếp sống kêu cót két và rít lên nghe chói tai thật gay gắt khi có những vấn đề. Trong tình huống như vậy chúng ta phải đối mặt với hai sự lựa chọn: – Một là làm trầm trọng và gây tồi tệ vấn đề của họ thêm bằng một tinh thần phê bình với thái độ chỉ trích. – Hai là bôi trơn cuộc sống của họ bằng dầu Thánh Linh [an ủi] của Christ Jêsus, “Ân điển Ta đủ cho con rồi”(2Cô-rinh-tô 12:9).

Một số người chúng ta gặp gỡ, đang vác những gánh nặng khó có thể chịu đựng lâu dài và họ đang khao khát dầu của những lời lẽ biểu lộ tình cảm. Những người khác thì bị đánh bại và cảm thấy như muốn bỏ cuộc. Chỉ cần một giọt dầu khuyến khích cũng có thể khôi phục lại hy vọng của họ. Vẫn còn có người khác đang cưu mang những ý nghĩ nhỏ nhen, hận thù và cứng cỏi vì tội lỗi. Những người như vậy có thể trở nên mềm mại, nhờ được thường xuyên bôi dầu của lòng nhân ái bởi ân sủng Cứu rỗi của Chúa Jêsus Christ .

Khi chúng ta tiếp nhận Đấng Christ Jesus làm Đấng Cứu Rỗi và Chúa của chúng ta, Chúa Thánh Linh ngự trong chúng ta và trang bị cho chúng ta để ban phước lành cho những người khác. Nếu chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đổ dầu cứu giúp của Đức Chúa Trời mỗi ngày và ở khắp mọi nơi, khởi đầu là nơi nhà của mình ở, chúng ta sẽ làm chức vụ [Viện trưởng] viện thẩm mỹ của Đấng Christ và dầu vui mừng cho nhiều người bị tổn thương. Có lẽ ông cụ già với cái bình đựng dầu đã không lập dị tí nào cả.

Đặt nó vào trong sự thực hiện.

 Cho mượn một tai biết nghe.

Tạm ngừng để cầu nguyện chính xác.

Nói một lời an ủi để khích lệ.

Bởi một lời động viên, tinh thần của con người có thể đạt được hy vọng mới.

Cầu nguyện:

Kính lạy Cha, chúng con rất biết ơn những người nắm giữ sợi dây và đã góp phần kéo giúp chúng con ra khỏi tình huống tuyệt vọng. Những người đã mang lại cho chúng con sứ điệp nâng đỡ làm phấn chấn, đã cầu thay cho chúng con trong lời cầu nguyện, đã hi sinh thời gian và tri thức chuyên môn để giúp chúng con ra khỏi tình thế khó xử. Nay chúng con cũng muốn trở thành người nắm dây và bày tỏ một lời khích lệ, là một tai biết lắng nghe, để gửi tới sự cảm thương dịu dàng cùng khoan dung thương xót đến người có cần. Xin Cha giúp chúng con là bàn tay rộng mở của Cha đối với những kẻ cần chúng con cầu nguyện, trong Danh Jêsus Christ chúng con cầu nguyện. Amen.

——————————————————-

Isaiah 61:1-3

The Lord has anointed Me . . . to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning. —Isaiah 61:1,3

There’s a story of an eccentric old man who carried an oil can with him everywhere he went. If he passed through a squeaky door or a stiff gate, he applied oil to the hinges. His practice of lubricating made life easier for those who followed after him.

Nearly every day we encounter people whose lives creak and grate harshly with problems. In such situations we face two choices—either to aggravate their problems with a spirit of criticism or to lubricate their lives in the Spirit of Christ “My grace is sufficient for you” (2Corinthians12:9).

Some people we meet carry unbearable burdens and long for the oil of a sympathetic word. Others are defeated and feel like giving up. Just one drop of encouragement could restore their hope. Still others are mean and sin-hardened. Such people can become pliable toward the saving grace of Christ through regular applications of the oil of kindness.

When we receive Christ as our Savior and Lord, the Holy Spirit indwells us and equips us to bless others. If we’re prepared to pour out God’s oil of helpfulness every day and everywhere, beginning at home, we’ll minister Christ’s beauty and the oil of joy to many hurting people. Perhaps the old man with the oil can wasn’t so eccentric after all. – Joanie Yoder.

Putting it into practice

Lend a listening ear.

Pause to pray specifically.

Speak a word of encouragement.

The human spirit can gain new hope from an encouraging word.

Prayer:

Father, we are so grateful for the rope holders who’ve helped pull us out of despairing situations. Those who have given us an uplifting message, interceded in prayer on our behalf, given of their time and expertise to help us in our dilemma. We too want to be a rope holder and offer a word of encouragement, be a listening ear, and extend tender compassion and mercy to one in need. Help us to be Your hand extended to those in need we pray, In Jesus’ name we pray. Amen.

Mục sư Nguyễn Văn Trung sưu tầm & biên soạn