Three things in life that, once gone, never come back:
1. Time
2. Words
3. Opportunity

Three things in life that can destroy a person –
1. Anger
2. Pride
3. Unforgiveness

Three things in life that you should never lose:
1. Hope
2. Peace
3. Honesty

Three things in life that are most valuable:
1. Love
2. Family &Friends
3. Kindness

Three things in life that are never certain:
1. Fortune
2. Success
3. Dreams

Three things that make a person:
1. Commitment
2. Sincerity
3. Hard work

Ba điều giá trị trong cuộc đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:
1- Thời gian
2- Lời nói
3- Cơ hội

Ba điều trong đời không được đánh mất:
1- Sự thanh thản
2- Hy vọng
3- Lòng trung thực.

Ba thứ có giá trị nhất trong đời:
1- Lòng yêu
2- Lòng tự tin
3- Bạn bè

Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:
1- Giấc mơ
2- Thành công
3- Tài sản

Ba điều làm nên giá trị một con người:
1- Siêng năng
2- Chân thành
3- Thành Đạt

Ba điều trong đời làm hỏng một con người:
1- Rượu
2- Lòng tự cao
3- Sự giận dữ

 

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com