Cách đây không lâu, Janet, vợ tôi cùng tôi nhận lời ăn tối với một bà tín đồ trong lớp Trường Chúa nhựt của chúng tôi. Do nôn nóng chuẩn bị bữa ăn, bà làm đứt thật sâu ngón tay trỏ. Trong khi chở bà tới phòng cấp cứu, chúng tôi cầu nguyện cho bà, và cùng ngồi với bà trong phòng chờ.

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

http://cdn.rbc.org/odb/2011/02/odb-02-19-11.mp3

READ: Galatians 6:1-10

Bear one another’s burdens, and so fulfill the law of Christ. —Galatians 6:2

Not long ago, my wife, Janet, and I accepted an invitation to dine with a Christian woman who attends our Sunday school class. In her zeal to prepare a meal for us, she cut her index finger deeply. As we drove her to the emergency room, we prayed for her, and then we kept her company in the waiting room. Several hours later, our friend finally saw the doctor.

After we returned to her home, our hostess insisted we stay for the meal she had prepared. What followed was a great time of lively conversation and spiritual fellowship. While we ate, she shared with us some of the heartaches she had suffered, and how through the ups and downs she had found God’s wonderful grace invading her life.

Later, my wife and I reflected on the unexpected trip to the hospital and the shared fellowship that had resulted. This verse came to mind: “Bear one another’s burdens, and so fulfill the law of Christ” (Gal. 6:2). By providing support for our injured hostess, she was blessed. Then afterward, she became a blessing to us through her hospitality and a delicious meal.

In retrospect, painful experiences can be a marvelous gateway to rich fellowship as we “bear one another’s burdens.” —Dennis Fisher

Beautiful lives are those that bear For other lives their burden of care; Beautiful souls are those that show The Spirit of Christ wherever they go. —Abbott

A helping hand can lighten another’s burden.

VIETNAMESE TRANSLATION

Phòng Thông Công Khẩn

Đọc: Ga-la-ti 6:1-10

Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. – Ga-la-ti 6:2

Cách đây không lâu, Janet, vợ tôi cùng tôi nhận lời ăn tối với một bà tín đồ trong lớp Trường Chúa nhựt của chúng tôi. Do nôn nóng chuẩn bị bữa ăn, bà làm đứt thật sâu ngón tay trỏ. Trong khi chở bà tới phòng cấp cứu, chúng tôi cầu nguyện cho bà, và cùng ngồi với bà trong phòng chờ. Vài tiếng sau, bà bạn chúng tôi đã gặp bác sĩ. Sau khi về nhà, chủ nhà cứ ép chúng tôi ở lại dùng bữa bà đã chuẩn bị. Chúng tôi có được thời gian chuyện trò sinh động và thông công thuộc linh thật tuyệt vời. Trong bữa ăn, bà chia sẻ những kinh nghiệm đau lòng đã từng nếm trải cùng những thăng trầm bà đã đi qua trong ân sủng diệu kỳ của Đức Chúa Trời ngập tràn cuộc sống. Sau này, khi vợ chồng tôi nghĩ lại chuyến đi bất ngờ tới bệnh viện cùng kết quả mối thông công hôm đó, câu Kinh Thánh này xuất hiện trong trí tôi: “Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2). Nhờ sự trợ giúp của chúng tôi, bà bạn bị đứt tay được phước. Sau đó, bà trở thành phước hạnh cho chúng tôi qua sự tiếp đãi cùng bữa ăn ngon miệng.

Suy nghĩ lại, thì những kinh nghiệm đau thương có thể là cánh cửa diệu kỳ dẫn vào mối thông công phong phú, khi chúng ta “mang gánh nặng cho nhau.” – Dennis Fisher

Bàn tay giúp đỡ có thể làm nhẹ gánh cho người khác.

 

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]