” Vậy, anh em chạy cách nào cho được thưởng.” (I Cô-rinh-tô 9:24)

Khi con trai tôi bắt đầu năm thứ hai tại trường trung học, cháu cũng đã bắt đầu năm thứ hai của cuộc chạy xuyên quốc gia. Steve bắt đầu một năm tranh đua cho một vị trí, một chỗ đứng trong đội Varsity toàn trường, đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nó có nghĩa là phải chạy từ hàng dặm này tới dặm kia. Nó có nghĩa là phải nâng tạ. Nó có nghĩa là phải nghỉ ngơi và phải ăn uống đúng (tốt, trong một số thời gian). Và nó có nghĩa là phải chạy hết sức bở hơi tai tại các cuộc đua.

Theo thời gian tốc độ chạy của Steve dần dần cải thiện và tiến bộ. Sau đó, cơ bắp của cháu đã bị chuột rút và cháu đã phải bắt đầu lại. Nhưng cháu đã không bỏ cuộc. Cuối cùng cháu đã đạt được một vị trí trong đội Varsity trong trường. Và thời gian sau đó có một cuộc chạy thi đua trong khu vực, cháu là người chạy nhanh đứng hạng thứ ba trong nhóm.

Có những mục tiêu trong cuộc sống có thể cho chúng ta mục đích và sự gắng sức, nghị lực để hoàn thành một cái gì đó thật sự có giá trị. Nguyên tắc này đặc biệt hữu ích trong cuộc sống của chúng ta là môn đồ trong Đấng Christ. Khi chúng ta tham dự vào cuộc chạy đua của Cơ đốc nhân, mục tiêu của chúng ta là để “chạy theo cách nào” mà chúng ta có thể giành chiến thắng để đoạt được một vương miện bất diệt, một phần thưởng đời đời từ Đấng Cứu chuộc chúng ta (I Cô-rinh-tô 3:12-14; 9:24-25).

Điều này đòi hỏi kỷ luật cá nhân, chịu khó nhọc làm công việc giảng Tin Lành, và cải tiến liên tục. Nó bao gồm một cam kết cho phép Đức Thánh Linh ràng buộc, thúc giục, ban ơn để chúng ta làm hết sức cho Chúa. Điều đó đòi hỏi phải có sự kiên trì, dốc đổ hết toàn lực ra, và một quyết tâm nỗ lực trong nhiều phương diện để ngày càng trở nên giống như Chúa Jêsus Christ hơn. Nhưng chạy như vậy thì công giá thật là xứng đáng, bởi cớ phần thưởng sẽ kéo dài mãi mãi và còn lại đến đời đời. – Dave Branon

Khởi động cuộc đua nhờ ân điển Chúa nhân từ,

Bạn ngước mắt lên và tìm kiếm mặt Ngài;

Đời sống với đường lối đó đặt trước chúng ta,

Christ là đường và là phần thưởng. -Monsell

Thành tích vĩ đại đòi hỏi kiên nhẫn tuyệt vời

Cầu nguyện:

Kính lạy Cha, chúng con thường thấy chạy ma – ra – tông Cơ đốc giáo với những gánh nặng nề làm chậm bước của chúng con, làm chúng con bị mệt mỏi và bị che khuất mất khải tượng thuộc linh của những người bên kia vây lấy như đám mây đang khích lệ cổ vũ cho chúng con. Họ cùng chịu đựng một loại cám dỗ và thử nghiệm, nhưng họ vẫn tiếp tục chiến thắng khi họ chạy với sự kiên nhẫn chịu khổ trong cuộc đua đã bày ra cho tất cả chúng con. Xin giúp chúng con quăng hết, ném xa những gánh nặng tội lỗi dễ vấn vương phiền lòng mà cất cánh bay cao như chim ưng đại bàng. Bằng cách làm như vậy chúng con sẽ chạy mà không chán nản, nhọc mệt ; chúng con đi mà không mòn mỏi yếu ớt, không có vấn đề chúng con phải chịu những gánh nặng và những trở ngại vượt quá sức chúng con có, vì chúng con đã ném trao, vứt bỏ chúng trên Chúa. Thưa Cha, chúng con rất vui mừng với sự mặc khải Cha đã ban cho sứ đồ Giăng. Khi ông được cho phép xem những người bao quanh thờ phượng Cha ở trên trời, Giăng cho chúng con một cái nhìn thoáng qua của sự khen ngợi bất tận bao quanh ngôi của Cha. Mặc dù chúng con vẫn còn tiếp tục hành trình ở đây trên đất, nhưng chúng con đã dự phần trong tâm linh của chúng con với những người ở trên trời quanh ngôi của Cha là những người đồng tuyên bố nói lên một tiếng lớn rằng: “Chiên Con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quí, vinh hiển và ngợi khen” Chúng con làm như vậy nhân danh Chúa Jêsus Christ. Amen.

————————————————-

1 Corinthians 9:24-27

“Do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it.” —1 Corinthians 9:24

When my son began his sophomore year of high school, he also began his second year of cross-country running. Steve started the year fighting for a spot on the varsity team, which was not an easy task.

It meant running miles and miles and miles. It meant lifting weights. It meant getting extra rest and eating right (well, some of the time). And it meant running his heart out at races.

His times gradually improved. Then he pulled a muscle and had to start over. But he didn’t quit. Finally he gained a spot on the varsity. And by the time they ran in the regional meet, he was the third fastest runner on the team.

Having goals in life can give us the purpose and drive to accomplish something truly valuable. This principle is especially helpful in our lives as believers in Christ. As we run the Christian race, our goal is to “run in such a way” that we may win an imperishable crown—an eternal reward from our Savior (1 Corinthians 3:12-14; 9:24-25). This requires personal discipline, hard work, and continual improvement. It includes a Spirit-enabled commitment to do our very best for the Lord.

That takes perseverance, an all-out effort, and a push to become increasingly like Christ. But running that way is worth it, for the prize will last forever. — Dave Branon

Run the straight race through God’s good grace,

Lift up your eyes and seek His face;

Life with its way before us lies,

Christ is the path and Christ the prize. —Monsell

Great achievement requires great perseverance.

Prayer:

Father, we often find ourselves running the Christian Marathon with burdensome weights that slow us down, weary us and obscure our spiritual vision of those beyond the clouds who are cheering us on. They bore the same kinds of temptations and trials, yet remained victorious as they ran with endurance the race marked out for all of us. Help us to throw off troublesome weights and soar on wings like eagles. In doing so we will run and not grow weary; we will walk and not faint, no matter the burdens we bear, since we cast them on You. Father, we’re so glad for the revelation You gave to the apostle John. As he was permitted to see worship circles in heaven he gives us a glimpse of the unending praise that surrounds Your throne. Though we continue to travail here on earth, we already join our spirits with those in heaven around Your throne who declare with one voice, “Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and might and honor and glory and blessing.” We do so in the name of Jesus. Amen.

Mục sư Nguyễn Văn Trung sưu tầm & biên soạn