A Heart Of Concern
Read: Philippians 2:1-11
Let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others.- Philippians 2:3-4

Jason Ray was a ray of joy on the University of North Carolina campus in Chapel Hill. He performed as Rameses (the school mascot) for 3 years, hauling his giant ram’s head costume to sporting events one day and children’s hospitals the next. Then, in March 2007, while with his team for a basketball tournament, Jason was struck by a car. His family watched and waited at the hospital, but the 21-year-old succumbed to his injuries and died.
His story doesn’t end there, however. Jason had filed paperwork two years earlier to donate organs and tissue upon his death – and that act of concern saved the lives of four people and helped dozens of others. A young man in the prime of his life, with everything to live for, was concerned for the well-being of others and acted on that concern. Those individuals who were helped and their families are deeply grateful for this young man who thought of others.
Jason’s act echoes the heart of Paul’s words in Philippians 2, as he called believers to look beyond themselves and their own interests, and to look to the interests of others. A heart that turns outward to others will be a healthy heart indeed. – Bill Crowder
Love thyself last. Look near, behold thy duty
To those who walk beside thee down life’s road.
Make glad their days by little acts of beauty
And help them bear the burden of earth’s load. – Wilcox
Looking to the needs of others honors Christ.

VIETNAMESE TRANSLATION:

Lòng Quan Tâm

Đọc: Phi-líp 2:1-11
Mỗi người hãy xem người khác tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng, mà hãy chăm về lợi của người khác nữa. – Phi-líp 2:3-4

Jason Ray là niềm vui trong sân trường Đại học North Carolina ở Chapel Hill. Anh là biểu tượng may mắn của trường suốt 3 năm, hôm nay thì mang trang phục đầu cừu khổng lồ tới trận đấu thể thao, ngày mai lại mang tới các bịnh viện nhi đồng. Vào tháng Ba 2007, trong lúc đang cùng với đội dự một loạt thi đấu, Jason bị đụng xe. Gia đình đã chăm sóc anh tại bịnh viện, nhưng chàng trai 21 tuổi không chống lại nổi thương tích và đã qua đời.
Tuy nhiên, câu chuyện không kết thúc ở đó. Jason đã ký giấy hiến nội tạng cùng mô lúc chết, cách đó hai năm – và hành động đầy quan tâm này đã cứu được bốn tính mạng và giúp hàng tá người khác. Một thanh niên trong tuổi xuân thì, có đủ mọi lý do để sống, lại quan tâm tới hạnh phúc của người khác và hành động theo mối quan tâm đó. Những cá nhân được giúp đỡ cùng gia đình họ vô cùng biết ơn chàng thanh niên đã nghĩ tới người khác như vậy.
Hành động của Jason nói lên được ý chính của Phao-lô trong Phi-líp 2, khi ông kêu gọi tín nhân nhìn xa hơn bản thân cùng lợi ích riêng tư, để nghĩ tới lợi ích của người khác. Trái tim hướng ngoại tới người khác, thực sự là trái tim lành mạnh. – Bill Crowder
Nghĩ tới nhu cầu của người khác là tôn cao Đấng Christ.

 

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com