Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn
Audio: http://cdn.rbc.org/odb/2011/03/odb-03-07-11.mp3

READ: Philippians 2:1-4

Let every man be swift to hear, slow to speak. —James 1:19

I was fishing a local trout stream last summer, when my attention was fixed on a fish that was feeding nearby. I looked up and there on the bank I spied an acquaintance—nationally known fly-fishing guide and outfitter Dave Tucker. Immediately I became aware of my own performance, bungled the next cast, and lost the fish. So it is when we turn our attention away from the activity at hand and think about ourselves.
W. H. Auden has an engaging little poem about those who forget themselves in an activity—a cook mixing a sauce, a surgeon making an incision, a clerk completing a bill of lading. He says that all “wear the same rapt expression, forgetting themselves in a function.” That phrase “forgetting themselves in a function” brings Philippians 2:3-4 to mind: “Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself. Let each of you look out . . . for the interests of others.”
When I’m listening to a friend, I need to remind myself to focus on him, not to begin wondering how I look, what he thinks of me, what I should say next.

Let’s put others first by listening in rapt attention, concentrating on the one in front of us, forgetting ourselves. —David Roper

When we hold our tongues and listen, We communicate our care; For an open ear speaks volumes To a heart that’s in despair. —Sper

Listening may be the most loving thing you do today.

VIETNAMESE TRANSLATION:

Quên Mình

Đọc: Phi-líp 2:1-4 

Mỗi người hãy mau nghe mà chậm nói. – Gia-cơ 1:19

Hè năm ngoái, trong lúc đang câu tại dòng sông cá hồi địa phương và đang theo dõi một con cá đớp mồi gần đó, tôi nhìn lên, thấy có người quen Dave Tucker, một hướng dẫn viên câu cá và là tay cung cấp áo quần học sinh nổi tiếng khắp nước. Ngay lập tức, tôi lo nghĩ tới tài câu cá của mình, bỏ qua lần bắt kế tiếp, và đánh mất con cá. Khi chúng ta không còn chú ý tới việc mình đang làm mà lo nghĩ tới bản thân, thì cũng như vậy. W. H. Auden có một bài thơ ngắn thật hay, về những người quên mình trong công việcngười đầu bếp làm món xốt, nhà phẫu thuật rạch đường mổ, người thư ký hoàn tất lập phiếu hàng hóa. Ông nói, tất cả đều “mang vẻ đăm chiêu, quên mình trong công việc.” Nhóm từ “quên mình trong công việc” khiến chúng ta nhớ tới Phi-líp 2:3-4: “Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em… phải quan tâm đến lợi ích của người khác.” Khi lắng nghe bạn nói, tôi cần tự nhắc nhở mình tập chú vào bạn, đừng bắt đầu lo nghĩ về bản thân mình, anh ta sẽ nghĩ gì về mình, mình nên nói gì tiếp theo.

Chúng ta hãy đặt người khác ưu tiên bằng cách chăm chú lắng nghe, tập trung vào người trước mặt mình, quên chính mình. – David Roper

Lắng nghe có thể là việc làm thể hiện yêu thương lớn nhất của bạn hôm nay.

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về info@nguonhyvong.com