Chúng ta đã bước vào tháng 12 dương lịch, và sống ở đây, dù có đạo hay không, chúng ta cũng ăn mừng Giáng Sinh, dưới hình thức này hoặc hình thức khác. Chúng ta đều biết, Giáng Sinh là lễ kỷ niệm ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống trần làm người.

Mừng Giáng Sinh là chúng ta mừng sinh nhật của Chúa Giê-xu. Tại Mỹ đây người ta thường kỷ niệm sinh nhật của những nhân vật lịch sử, những người có công trạng với đất nước. Chẳng hạn như kỷ niệm sinh nhật các vị tổng thống Abraham Lincoln, George Washington, v.v… Nhưng lễ kỷ niệm sinh nhật của những người đó rất khác với lễ kỷ niệm sinh nhật của Chúa Giê-xu. Khi mừng sinh nhật những người có công với đất nước, người ta không chưng bày hình ảnh khi người đó mới sinh, cũng không nhắc lại những diễn biến xảy ra trong ngày người đó ra chào đời. Người ta chỉ nhắc đến những điều họ làm khi đã thành nhân, những công trạng của họ khi đã trưởng thành và góp mặt với đời.

Đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu thì khác, mỗi khi kỷ niệm sinh nhật của Chúa, chúng ta lại nhắc đến hình ảnh Chúa Hài Đồng và những câu chuyện lạ lùng, liên quan đến sự ra đời của Chúa. Vì sao vậy? Vì sự ra đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu là một biến cố lớn trong lịch sử nhân loại, chung quanh ngày Chúa ra đời có nhiều sự việc huyền nhiệm, lạ lùng mà Thánh sử ghi lại. Trước hết, ngày Chúa Giê-xu giáng sinh là ngày đem lại niềm vui lớn muôn dân. Ngày Chúa ra đời là cái mốc chia đôi giòng lịch sử của nhân loại. Ngày nay khi nhắc đến thời gian trong lịch sử, chúng ta nói đến trước công nguyên và sau công nguyên, hay trước Chúa và sau Chúa, tức là trước và sau khi Chúa Giê-xu sinh ra. Ngày Chúa Giê-xu ra đời có ảnh hưởng trên tất cả mọi người trên thế giới này. Mỗi chúng ta đều có ngày sinh và ngày chết, những ngày đó được tính dựa vào thời điểm Chúa Giê-xu giáng sinh. Mỗi khi viết thư hay một giấy tờ quan trọng, chúng ta phải ghi ngày tháng năm, và năm 2004 mà chúng ta có hôm nay là tính từ thời điểm Chúa Giê-xu ra đời.

Ngoài ra, khi kỷ niệm sinh nhật Chúa Cứu Thế, chúng ta không thể không nhắc đến những diễn biến lạ lùng xảy ra chung quanh sự ra đời của Ngài. Một số những diễn biến đó gồm có như sau:

1. Sự ra đời của Chúa Giê-xu được nói đến từ nhiều thế kỷ trước 

Bảy trăm năm trước khi Chúa Giê-xu chào đời, một vị tiên tri đã viết: Dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn. Ánh sáng đã chiếu trên những kẻ cư ngụ trong vùng đất tối tăm… Vì một Con Trẻ đã ra đời cho chúng ta. Một Con Trai đã được ban cho chúng ta. Quyền cai trị sẽ ở trên vai Ngài, Ngài sẽ được xưng là Cố Vấn Kỳ Diệu, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Hoàng Tử Bình An (Ê-sai 9:1,5, BD Mới). Đó là lời tiên tri về thời điểm và hoàn cảnh khi Đấng Cứu Thế ra đời. Chúa Giê-xu đã ra đời khi người Do Thái sống trong bóng tối của nô lệ và tội lỗi, khi họ ở dưới quyền cai trị của người La-mã. Chúa đến đem ánh sáng hy vọng cho dân Ngài và cho mọi người trên trần gian.

2. Chúa Giê-xu do một trinh nữ sinh ra 

Cũng vào khoảng 700 năm trước khi Chúa Giê-xu ra đời, nhà tiên tri Ê-sai tuyên bố: Chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu hiệu, nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên (Tiên tri Ê-sai 7:14, BD Mới). Lời tiên tri này đã thành sự thật, khi thiên sứ Gáp-ri-ên đến làng Na-xa-ét, nói với Trinh nữ Ma-ri những lời sau: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi … Ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai, mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được gọi là Con của Đấng Rất Cao, và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, là tổ phụ Ngài (Phúc Âm Lu-ca 1:28, 31&32). Trinh nữ Ma-ri nghe lời thiên sứ nói bèn thưa: Tôi còn là trinh nữ, làm sao có việc đó? Thiên sứ đáp: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên Con Thánh sinh ra sẽ được xưng là Con Đức Chúa Trời (Lu-ca 1:28, 31-35). Chúa Giê-xu do Trinh Nữ Ma-ri sinh ra, một trinh nữ sinh con là điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử nhân loại. Điều này được nói trước hằng bảy trăm năm và đã thành sự thật.

3. Tin Chúa ra đời khiến cả một triều đình bối rối 

Tin một em bé chào đời mà làm cho cả một triều đình bối rối. Đây là điều cũng chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử nhưng đã xảy ra cho triều đình vua Hê-rốt. Kinh Thánh ghi rằng, khi có mấy nhà thông thái đến kinh thành Giê-ru-sa-lem, vào cung điện Hê-rốt và hỏi: Vua Giu-đa mới ra đời tại đâu, vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương? Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối, đến nỗi vua phải tra hỏi các học giả, bảo họ tìm trong sử sách xem vị vua đó ra đời tại đâu. Và khi các học giả nói rằng Chúa ra đời tại làng Bết-lê-hem, Hê-rốt đã tìm cách trừ khử Ngài (Ma-thi-ơ 2:1-8, 16).

4. Khi ra đời, Chúa được đặt nằm trong máng cỏ 

Khi một em bé sắp chào đời, cha mẹ và người trong gia đình không những chuẩn bị nôi giường mà cũng trang hoàng cả một căn phòng để chào đón. Nếu gia đình nghèo thì ít nhất cũng có một cái nôi chuẩn bị sẵn. Khi Chúa Giê-xu chào đời, vì hoàn cảnh, Ngài không được ở trong căn phòng đẹp hay trong nôi ấm cúng nhưng Ngài phải ở trong một chuồng chiên dơ bẩn và nằm trong máng cỏ, là nơi người ta để cỏ khô cho súc vật ăn. Nơi Chúa sinh ra đời không những đặc biệt như thế nhưng thiên sứ đã biết và đó là hình ảnh thiên sứ báo cho các mục đồng, là dấu hiệu để họ tìm Đấng Cứu Thế mà thiên sứ vừa báo tin. Thiên sứ nói: “Đây là dấu hiệu cho các anh nhận ra Ngài: các anh sẽ gặp một hài nhi bọc trong khăn, đặt nằm trong máng cỏ.” (Lu-ca 2:12).

5. Tin Chúa ra đời được các thiên sứ loan truyền trên không trung 

Đây cũng là điều chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử. Trong đêm Chúa Giê-xu sinh ra đời, có mấy người chăn chiên ở ngoài đồng, thức đêm canh bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa hiện đến, hào quang Chúa tỏa sáng chung quanh, nên họ rất khiếp sợ. Thiên sứ bảo: “Đừng sợ, vì này, tôi báo cho các anh một Tin Mừng, cũng là Niềm Vui lớn cho mọi người. Hôm nay, tại thành vua Đa-vít, một Đấng Cứu Thế vừa giáng sinh cho các anh. Ngài là Chúa Cứu Thế, là Chúa. Sau đó muôn vàn thiên binh hợp với vị thiên sứ đó hát ngợi ca Thiên Chúa: “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Ngài thương” (Lu-ca 2: 8-14).

6. Tin Chúa ra đời được loan báo qua một vì sao trên trời 

Thánh Kinh ghi:” Khi Đức Chúa Giê-xu giáng sinh tại Bết-lê-hem, vào thời vua Hê-rốt, có mấy nhà thông thái từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem hỏi: Vua Do Thái mới hạ sinh ở đâu, vì chúng tôi thấy ngôi sao Ngài bên phương đông nên đến để tôn thờ Ngài “(Ma-thi-ơ 2:1, 2). Khi các nhà thông thái, là người chuyên nghiên cứu các vì sao trên trời, thấy một vì sao lạ xuất hiện, họ biết là có một nhân vật đặc biệt ra chào đời, vì thế họ đã gác bỏ công việc, rủ nhau theo hướng vì sao lên đường đi tìm nhân vật đặc biệt mới sinh để tôn thờ Ngài.

7. Khi Chúa ra đời, các mục đồng đến tôn thờ Ngài 

Thường khi một em bé ra chào đời có nhiều người đến thăm, nhưng chỉ những ai quen biết hoặc là bà con mới thăm. Trong trường hợp Chúa Giê-xu, không có người bà con nào đến thăm, vì ông Giô-sép và bà Ma-ri đang đi xa nhà, nhưng có các mục đồng đến. Đây là những mục đồng đã được thiên sứ báo tin. Họ tìm đến chuồng chiên máng cỏ để tôn thờ Chúa Hài Đồng. Khi gặp được Chúa, các mục đồng kể lại những điều họđã thấy và nghe thiên sứ nói. Ai nghe điều họ nói cũng rất là ngạc nhiên, vì tất cả mọi điều đều lạ lùng và huyền nhiệm vô cùng, chưa bao giờ xảy ra cho một người nào.

8. Khi Chúa ra đời các nhà thông thái đến dâng lễ vật cho Ngài 

Các nhà thông thái đã đi theo vì sao, tìm đến nơi Chúa Hài Đồng sinh ra để tôn thờ Chúa và dâng quà tặng cho Ngài. Khi Thánh ghi như sau: Ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ Con Trẻ ở mới dừng lại. Thấy ngôi sao, các nhà thông thái mừng vô cùng. Bước vào nhà, thấy Con Trẻ và Ma-ri, mẹ Ngài; họ bèn quỳ xuống thờ lạy Ngài, rồi mở hộp châu báu, dâng lên Ngài các lễ vật: vàng, nhũ hương và một dược (Ma-thi-ơ 2:9-11).

Chúa Giê-xu không những đã sinh ra đời một cách lạ lùng, với bao nhiêu sự việc lạ thường xảy ra chung quanh ngày Chúa ra đời, Nhưng Chúa cũng đã sống một cuộc đời đặc biệt, tràn ngập yêu thương. Ngài không chỉ dạy cho con người những mẫu mực yêu thương nhưng chính Ngài vì yêu thương đã hy sinh chịu chết cho nhân loại. Mừng Giáng Sinh năm nay, chúng ta đừng chỉ nghĩ đến ăn uống, quà tặng, dạ vũ nhưng hãy mừng sinh nhật Chúa cách ý nghĩa và xứng đáng với tình yêu của Chúa hơn hết. Đó là tiếp nhận Chúa vào cuộc đời và mời Ngài làm Đấng Cứu Thế cho riêng mình. Thánh Kinh cho biết: Chúa Cứu Thế đã đến trong nước Ngài mà dân Ngài không nghênh tiếp, nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con Đức Chúa Trời (Phúc Âm Giăng 1:12).

Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

***  Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

” Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.”

________________________________________________________________________

www.vietchristian.com/niengiam/