Khoảng thời gian 40 ngày trước lễ Phục Sinh, không tính các Chúa Nhật, thường được gọi là Mùa Chay. Ý nghĩa chính của Mùa Chay không phải là chay tịnh, nhưng là nhắc nhở mọi người hướng tâm hồn về cái chết hy sinh cứu chuộc nhân loại của Chúa Giê-xu. Mùa Chay bắt đầu vào ngày thứ Tư gọi là Lễ Tro. Năm nay ngày Lễ Tro nhằm vào ngày 25 tháng Hai.

Lễ Tro bắt đầu cho Mùa Chay mang ý nghĩa ăn năn, sám hối. Tro hay bụi là cách người xưa dùng để bày tỏ lòng ăn năn thống hối. Người ta thường ngồi trong tro hay vải bụi đất lên đầu, bày tỏ lòng ăn năn. Ngày nay có người dùng dấu hiệu thập giá bằng tro trên trán nhưng điều quan trọng là cần thật lòng ăn năn, hối lỗi. Có người sẽ hỏi, Tại sao ta lại phải ăn năn hối lỗi? Câu trả lời là vì con người chúng ta là tội nhân trước mặt Thiên Chúa và cần phải ăn năn, hối lỗi mới được tha thứ. Thiên Chúa đã làm tất cả cho chúng ta. Ngài đã ban Chúa Giê-xu giáng sinh làm người chịu chết vì tội của chúng ta, nhưng nếu chúng ta không ăn năn tội lỗi, ơn tha thứ sẽ không đến với chúng ta.

Trong Mùa Chay, nhất là trong dịp Lễ Tro, chúng ta cần biết ăn năn, sám hối là gì và cũng sẽ thật sự ăn năn sám hối để kinh nghiệm ơn tha thứ của Thiên Chúa. Một số Thánh Vịnh trong Kinh Thánh mang tính cách sám hối và Thánh Vịnh nổi bật nhất là Thánh Vịnh thứ 51, ghi lại lời cầu nguyện sám hối của vua Ða-vít sau khi ông phạm tội tà dâm và sát nhân. Ðây cũng là tinh thần ăn năn sám hối chúng ta cần có.

Mở đầu lời cầu nguyện sám hối nầy, vua Ða-vít nói: “Ðức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa.” Lời mở đầu nầy cho thấy căn bản của sự tha thứ là lòng nhân từ của Thiên Chúa. Khi ý thức mình là tội nhân, chúng ta chỉ có thể trông chờ vào lòng nhân từ của Thiên Chúa mà thôi. Thiên Chúa thánh khiết, công chính, con người chúng ta xấu xa, tội lỗi. Nếu Chúa đối xử với chúng ta đúng theo bản chất thánh khiết của Ngài, cả nhân loại sẽ bị tiêu diệt như bị lửa đốt cháy, không chút thương xót. Tuy nhiên Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa của tình thương, Ngài sắn sàng tha thứ nếu chúng ta sẵn sàng ăn năn. Ăn năn là ý thức về tình trạng tội lỗi và thay đổi thái độ, khuynh hướng, đường lối của mình. Nhận tội hay ý thức tình trạng tội lỗi là điều quan trọng hơn cả. Ðó là bước đầu đưa chúng ta đến chỗ ăn năn.

Nhiều người trong chúng ta cho rằng mình không làm gì nên tội nên không cần phải ăn năn. Theo tiêu chuẩn của con người, chúng ta có thể là người vô tội, nhưng trước mặt Thiên Chúa thánh khiết, mọi người đều là tội nhân. Trong lời cầu nguyện sám hối, vua Ða-vít nói rằng: “Kìa, tôi sinh ra trong gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.” “Sinh ra trong gian ác, hoài thai trong tội lỗi” nói đến bản chất tội lỗi di truyền trong con người. Không phải đợi đến lớn khôn con người mới làm điều tội lỗi nhưng tội lỗi nằm trong bản chất mỗi chúng ta. Vua Ða-vít ý thức điều đó nên ông đã cầu nguyện: “Tôi sinh ra trong gian ác” Ðây là ý thức đầu tiên chúng ta cần có. Chúng ta phải biết rằng tất cả những hành động tội lỗi gian ác trên đời đều phát xuất từ bản chất tội lỗi. Tội mới sinh ra tội, nguồn nước dơ bẩn cho nên cả dòng sông dơ bẩn. Ý thức điều đó, chúng ta sẽ không giải quyết vấn đề tội lỗi bằng giáo dục hay cải thiện đời sống nhưng giải quyết tận gốc rễ, đó là từ trong lòng. Chúa Giê-xu phán: Từ trong lòng nẩy sinh những ý tưởng xấu, giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối và vu khống. Hành động tội lỗi phát xuất từ tấm lòng tội lỗi, hoàn cảnh bên ngoài chỉ tạo thêm dịp tiện và thêm phương tiện đẩy người ta vào con đường tội lỗi.

Như vậy sám hối bắt đầu từ chỗ ý thức tình trạng tội lỗi và nương cậy vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Nói như vậy nghĩa là chúng ta phải công nhận cả hai bản tính của Thiên Chúa: Thiên Chúa thánh khiết nên so với tiêu chuẩn của Ngài, mọi người đều là tội nhân. Nhưng Thiên Chúa nhân từ nên không có tội nào Chúa không thể tha thứ. Vấn đề là chúng ta có nhận tội và ăn năn quay lại với Chúa hay không.

Vua Ða-vít cầu nguyện tiếp: “Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa.” Tội vua Ða-vít phạm là đối với người. Ông đã chiếm đoạt vợ người và dùng mưu giết hại người nhưng khi xưng tội, vua Ða-vít đã nói: “Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi.” Không phải vua Ða-vít bỏ qua việc ông hại người khác nhưng lời cầu nguyện nầy cho thấy dù làm điều tội lỗi nào, tòa án cuối cùng chúng ta phải chịu trách nhiệm là tòa án của Thiên Chúa trong ngày chung thẩm. Kinh Thánh dạy: “Bấy giờ tôi thấy một ngai trắng lớn với Ðấng ngồi trên ngai. Tôi thấy những nguời chết, cả lớn lẫn bé, đều đứng trước ngai và các sách được mở ra. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách” (Khải huyền 20:11-12). Chúng ta phạm tội là phạm tội với Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã sinh chúng ta ra, ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và tất cả mọi điều khác, chúng ta phải chịu trách nhiệm trước mặt Ngài. Nếu chúng ta không ăn năn hối lỗi, quay lại với Thiên Chúa hôm nay, trong ngày chung thẩm, chúng ta sẽ phải đứng trước tòa án của Thiên Chúa và chịu trách nhiệm trước mặt Ngài về mọi hành động tội lỗi của mình.

Nếu phạm tội là phạm tội với Chúa thì chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể tha thứ cho chúng ta. Nhưng Thiên Chúa không thể tự nhiên bỏ qua tội lỗi của chúng ta. Thiên Chúa thánh khiết và công chính, không thể bỏ qua tội lỗi nhưng phải hình phạt tội lỗi. Ðức Chúa Trời đã hình phạt tội lỗi qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu, đó là trọng tâm của mùa Chay. Trong Mùa Chay nầy, cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa qua cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá, chúng ta cần ăn năn tội, dứt khoát với tội lỗi để kinh nghiệm niềm vui và hạnh phúc của người được thanh tẩy. Cuối lời cầu nguyện, vua Ða-vít đã nói: Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Ông cũng cầu nguyện: Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi.

Một người khi có tội không thể nào vui được. Người đó chẳng những mang mặc cảm tội lỗi nhưng tâm hồn cũng không có bình an. Người ta thường tìm bình an bằng những phương tiện khác nhau nhưng quên rằng bình an đích thực đến từ chỗ tội lỗi được tha thứ. Khi vấn đề tội lỗi được giải quyết tận gốc rễ, con người sẽ kinh nghiệm bình an và niềm vui thật. Niềm vui và bình an đó bắt đầu từ chỗ ăn năn. Ăn năn thật bắt đầu với một tấm lòng đau thương, thống hối, ý thức tội lỗi và khóc cho tội của mình. Vua Ða-vít đã cầu nguyện: “Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy, tôi chắc đã dâng; của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Ðức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu.”

“Của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời là tâm thần đau thương,” trong Mùa Chay và trong dịp lễ Tro nầy, chúng ta cần ăn năn tội, quay bước trở lại với Thiên Chúa với tâm thần đau thương đó để được Ngài tiếp nhận. Ðiều Thiên Chúa sẽ làm cho chúng ta không phải chỉ là tha thứ nhưng biến đổi con người chúng ta hoàn toàn. Vua Ða-vít đã cầu nguyện: Ðức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Dựng nên và làm cho mới lại nói đến một cái gì hoàn toàn mới tận bên trong. Mỗi chúng ta sẽ có kinh nghiệm đó khi ăn năn quay trở lại với Thiên Chúa với tấm lòng đau thương thống hối. Chúa Giê-xu đã đổ máu vô tội của Ngài trên thập giá để đền tội cho chúng ta, nhưng chúng ta phải ăn năn quay bước, ơn tha thứ đó mới đến với chúng ta. Có thể nào chúng ta hững hờ và thản nhiên trước tình yêu vô bờ bến Chúa dành cho chúng ta hay sao? Chúa đã làm tất cả, chúng ta chỉ cần ăn năn và tiếp nhận. Bạn sẽ ăn năn và tiếp nhận hồng ân của Thiên Chúa hôm nay hay cứ tiếp tục hững hờ để rồi phải chịu ứng hầu trước tòa án của Thiên Chúa trong ngày cuối cùng?

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

 

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

” Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.”

________________________________________________________________________

www.vietchristian.com/niengiam/