“Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà chúng ta chưa được cứu rỗi!” Giê-rê-mi 8:20

Không được cứu! Bạn đọc thân mến, đây có phải là cảnh ngộ đau buồn của bạn không? Được cảnh cáo về ngày phán xét đang đến, tìm cách trốn tránh cuộc đời, nhưng đến giờ nầy bạn vẫn chưa được cứu? Bạn biết con đường dẫn đến sự cứu rỗi, bạn đọc được điều nầy trong Kinh Thánh, bạn nghe về nó từ những bài giảng luận, bạn đã được bạn bè giải thích, nhưng bạn vẫn làm ngơ, và vì thế mà bạn không được cứu. Bạn sẽ không có lý do nào để bào chữa khi Chúa “sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết”. Đức Thánh Linh đã ban ít nhiều ơn phước trên những lời được rao giảng để bạn được nghe thấy, và nhiều lần sự nhắc nhở thiêng liêng đến với lòng bạn nhưng bạn vẫn sống ngoài Chúa Cứu Thế. Tất cả những mùa hy vọng đã đến rồi đi – mùa hè và mùa gặt đã qua – nhưng bạn vẫn chưa được cứu rỗi.

Năm nầy tiếp theo năm khác rồi đi vào cõi vĩnh hằng, năm cuối cùng của đời bạn rồi sẽ vụt đến; thời niên thiếu của bạn đã qua, thời kỳ trưởng thành tiếp nối theo, nhưng bạn vẫn chưa được cứu. Xin cho tôi hỏi bạn – Bạn sẽ được cứu không? Bạn còn hi vọng nào được cứu không? Những thời kỳ hầu như thuận tiện nhất đã qua, để lại bạn đàng sau vẫn chưa được cứu: Có cơ hội nào khác sẽ biến đổi tình trạng của bạn không? Mọi phương pháp đã thất bại đối với bạn – nhữmg phương pháp hay nhất, được kiên trì áp dụng với cảm xúc cao độ nhất – Còn gì nữa để có thể làm cho bạn? Sự hoạn nạn hay thịnh vượng đều thất bại không động đến lòng bạn được; những giọt nước mắt, những lời cầu nguyện và bài giảng luận đều vô giá trị đối với tấm lòng cằn cỗi của bạn. Điều gì đã ngăn bạn không được cứu? Có thể lắm cánh cửa hi vọng đã bị đóng chặt và bạn sẽ cứ ở trong cảnh ngộ cũ cho đến sự chết đời đời? Bạn có chùn lại khi nghĩ đến điều đó không? Nhưng đó vẫn là điều hợp lý nhất vì người nào không được rửa sạch nhiều bởi nước có thể sẽ bị dơ bẩn cho đến cuối đời. Thời kỳ thuận tiện không bao giờ đến; mà tại sao nó cần phải đến chứ? Lo ngại rằng nó sẽ không bao giờ đến cũng là hợp lý lắm, vì vậy, giống như Felix, bạn sẽ không tìm thấy thời kỳ thuận tiện cho đến khi bạn đã đến nơi địa ngục. Ôi! xin bạn hãy nghĩ đến sự khủng khiếp của địa ngục mà rất có thể bạn sẽ sớm bị quăng vào đó!

Bạn đọc thân mến, giả sử bạn qua đời mà không được cứu thì số phận của bạn không lời nào có thể tả được. Chỉ viết ra tình trạng khủng khiếp của bạn trong nước mắt và máu; chỉ nói về nó bằng tiếng rên rỉ và nghiến răng; bạn sẽ bị hình phạt bằng sự hủy diệt đời đời khỏi sự vinh quang của Chúa, cách xa sự vinh hiển của quyền năng Ngài. Tại đây là tiếng nói của một người anh em đành lòng đánh động lòng bạn để bạn suy nghĩ nghiêm túc hơn. Ôi, xin bạn hãy khôn ngoan, khôn ngoan trong thời điểm trước khi một năm mới bắt đầu, hãy tin Chúa Giê-xu, Ngài là Đấng có quyền năng để cứu. Hãy dành phút giây cuối cùng nầy để lắng lòng suy nghĩ, và nếu bạn đến với đức tin khiêm nhường trong Chúa Giê-xu thì sự ăn năn tự đáy lòng sẽ đến với bạn, đó sẽ là điều tuyệt vời nhất. Đừng để năm nầy trôi qua mà tâm linh bạn vẫn chưa được tha thứ. Đừng để tiếng chuông giao thừa vang lên với một tâm thần chưa được sự mừng rỡ. Ngay bây giờ, bây giờ, BÂY GIỜ, HÃY TIN ĐỂ ĐƯỢC SỰ SỐNG.

“Hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng; hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng” Sáng-thế-ký 19:17

C. H. Spurgeon (1843-1892)

 

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

” Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.”

www.vietchristian.com/niengiam/