Sống ở Mỹ, không ai lại không có bảo hiểm. Chúng ta có bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, v.v… Trong câu Chuyện Phúc Âm hôm nay, chúng tôi xin nói về một thứ bảo hiểm khác cũng liên quan đến đời sống mỗi chúng ta. Đó là bảo hiểm linh hồn. Bảo hiểm linh hồn là bảo hiểm gì? Nếu bảo hiểm sức khỏe là bảo hiểm dành cho chúng ta mỗi khi bị đau yếu thì bảo hiểm linh hồn là bảo hiểm dành cho chúng ta khi chúng ta chết. Đây không phải là bảo hiểm nhân thọ, tức là người sống được hưởng số tiền do người chết để lại nhưng bảo hiểm linh hồn là bảo hiểm cho chính người được bảo hiểm. Mỗi chúng ta ai cũng có một thân xác, nhưng con người chúng ta không phải chỉ có thể xác, chúng ta có phần linh hồn là phần bất diệt. Con người thân xác chúng ta sẽ chết nhưng con người tâm linh tức là phần linh hồn sẽ sống mãi mãi. Nhưng sống như thế nào? Sống trong phước hạnh hay sống trong khổ đau? Bảo hiểm linh hồn nói đến đời sống sau khi chúng ta từ giã cõi đời nầy để bước vào cõi vĩnh hằng. Cũng giống như mọi thứ bảo hiểm khác, bảo hiểm linh hồn bao gồm các yếu tố sau: Bảo hiểm trên những lãnh vực nào? Chi phí bao nhiêu? Và sẽ được hưởng điều gì?

Trước hết, bảo hiểm trên những lãnh vực nào? Đây là bảo hiểm linh hồn cho nên lãnh vực bảo hiểm là lãnh vực tâm linh. Tuy nhiên, chúng ta không thể tách rời tâm linh với thể xác. Thật ra, đời sống tâm linh hay sự sống tâm linh chi phối hay điều khiển toàn thể con người chúng ta. Niềm tin của chúng ta quyết định cho nếp sống của chúng ta. Chúa Giê-xu phán:

Người nào được cả thế giới mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? (Phúc Âm Ma-thi-ơ 16:26)

Lời phán của Chúa Giê-xu cho thấy hai điều: một bên là toàn thế giới, một bên là linh hồn. Chúa Giê-xu cho thấy một linh hồn có giá trị hơn toàn cả thế giới. Và thế giới đây là thế giới vật chất bao gồm cả đời sống thân xác. Do đó, chúng ta gọi là bảo hiểm linh hồn nhưng thật sự là bảo hiểm tất cả vì đời sống sẽ không có ý nghĩa gì cả nếu chúng ta bị mất linh hồn của mình. Để không bị mất linh hồn, chúng ta cần phải bảo hiểm cho linh hồn và bảo hiểm cho linh hồn sẽ bao gồm cả phần thể xác và cả cuộc đời chúng ta vì giá trị của đời sống nằm ở phần tâm linh, không phải trong thể xác. Chúng ta thường nghe câu thân xác là cát bụi sẽ trở về với cát bụi. Đây không phải là câu nói ví von nhưng là một thực tế. Kinh Thánh cho biết:

Thiên Chúa Hằng Hữu lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào mũi thì người trở nên một sinh linh (Sáng thế ký 2:7)

Con người chúng ta chỉ là cát bụi nếu không có hơi thở của Đấng Tạo Hóa. Và cát bụi nầy sẽ trở về với cát bụi. Phân tích các chất liệu trong cơ thể con người, ta sẽ thấy đó cũng chính là những chất liệu có trong bụi đất. Tiến sĩ Anne Marie Helmenstine thuộc viện đại học Tennessee cho biết dựa trên những chất liệu tạo thành cơ thể, mỗi con người chúng ta chỉ trị giá khoảng một đô-la. Và bà nói thêm, “Nếu tính thêm lớp da bên ngoài đem thuộc da như da thú vật thì sẽ thêm được khoảng ba đồng năm mươi xu nữa! Tính chung, thân xác nầy trị giá $4.50!” Vâng, thể xác nầy chẳng có giá trị gì cả khi đem so với linh hồn vô giá nhưng mấy ai trong chúng ta lo bảo hiểm cho linh hồn mình?

Nếu linh hồn vô giá như vậy thì làm sao để bảo hiểm cho linh hồn? Lấy giá nào để bảo hiểm cho linh hồn? Vì linh hồn vô giá cho nên chắc chắn là không có giá nào để bảo hiểm cho linh hồn được cả. Không tiền bạc hay công sức nào có thể dùng để mua bảo hiểm cho linh hồn. Chỉ có một cách để linh hồn chúng ta được bảo hiểm hay bảo đảm là đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã hy sinh mạng sống của Ngài để cứu rỗi nhân loại. Linh hồn chúng ta sẽ chết mất đời đời, chúng ta sẽ mất linh hồn nếu linh hồn đó không được thanh tẩy khỏi tội lỗi là điều di truyền trong chúng ta từ khi chào đời. Chính vì tội của nhân loại mà Chúa Cứu Thế Giê-xu phải giáng sinh, mang thân xác tội lỗi giống như thân xác của chúng ta để có thể mang tội thế cho chúng ta. Bảo hiểm linh hồn là vô giá vì nó đòi hỏi cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Do đó chúng ta không thể làm gì, không thể trả một giá nào để bảo hiểm cho linh hồn, ngoại trừ đức tin của chúng ta. Tin rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho mình và bây giờ để cho Chúa ngự trị tâm hồn, làm Chủ đời sống của mình.

Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ chết. Đó là cái chết thân xác. Nhưng cái chết kinh khủng hơn là cái chết tâm linh, nói đúng hơn là cái chết lần thứ nhì. Chết lần thứ nhất là cái chết thể xác, xảy đến cho tất cả mọi người. Còn cái chết lần thứ hai là cái chết cả thể xác và linh hồn đời đời nơi hỏa ngục chỉ xảy đến cho những người khước từ ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho mọi người. Đức Chúa Trời cung cấp một phương cách để con người được tha tội, được cứu rỗi, được ở trong chương trình bảo hiểm linh hồn của Ngài. Chương trình bảo hiểm vô giá không ai có thể mua được. Chúng ta chỉ cần tin, chỉ cần có đức tin nơi chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa tức là tin Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho mình và nhờ sức mạnh của Chúa để sống vượt lên trên tội lỗi và bảo đảm sự cứu rỗi linh hồn trong cõi vĩnh hằng.

Thường chúng ta thấy mình không cần bảo hiểm cho đến khi gặp tai nạn, hay đau ốm mới thấy bảo hiểm là cần thiết. Không có bảo hiểm mà gặp tai nạn hay đau ốm thật là khốn khổ. Không có bảo hiểm xe cộ hay không có bảo hiểm sức khỏe đã là khốn khổ thì không có bảo hiểm linh hồn còn khổ đến đâu! Đó là hư vong đời đời nơi hỏa ngục và sẽ không có một dịp tiện thứ hai. Nhưng bảo hiểm linh hồn chẳng những là cho đời sau nhưng cũng là cho đời sống hiện tại. Người được bảo hiểm linh hồn trong ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu là người luôn luôn sống trong tin yêu và hy vọng. Chúng ta được hưởng phúc lợi của bảo hiểm linh hồn ngay trên trần gian nầy chứ không phải đợi đến lúc chết mới được hưởng.

Người ta dùng chữ Obamacare để nói đến chương trình bảo hiểm sức khỏe do tổng thống Obama đề xướng. Tôi muốn dùng một chữ tương tự để nói đến chương trình bảo hiểm linh hồn của chính Thiên Chúa ban cho nhân loại qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là Godcare! Để ghi danh cho chương trình bảo hiểm của Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ cần có đức tin nơi Chúa và bày tỏ đức tin đó trong một lời cầu nguyện như sau:

Kính lạy Chúa Giê-xu, con tạ ơn Chúa đã chịu chết vì tội của con. Con xin đặt lòng tin nơi Chúa. Xin Chúa tha tội cho con và nhận con làm con của Chúa để con được bảo đảm ơn cứu rỗi của Chúa trong đời nầy và cả trong đời sau. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. A-men.

(A-men là tiếng Do-thái mang ý nghĩa thành thật mong muốn điều mình cầu xin).

Khi thành thật cầu nguyện với Chúa như vậy, tức là quý vị đã bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa và được bảo đảm sự cứu rỗi trong Ngài. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn thêm trong tiến trình theo Chúa. Địa chỉ của chúng tôi như sau:

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành