Đối với một số con dân Việt những năm qua, tháng 4 thành tháng kĩ niệm cho những nỗi đau buồn, ly tán. Một số đông người đã đi ra khỏi nước. Một số đông hơn thiếu may mắn, không kịp ra khỏi nước, nên đành phải ra đi khỏi gia đình yêu dấu, khỏi mái nhà ấm êm….

Attachment: Sửa Sai