Sự vĩnh cửu hay cõi đời đời thách thức trí tưởng tượng của con người và khả năng hiểu biết của họ.

Cõi đời đời không phải là một đối tượng, không phải một nơi, không phải là một khoảng thời gian, không có bắt đầu và cũng không có kết thúc.

Tất cả mọi người từ Adam đến người cuối cùng sinh ra  đều sẽ vào trong cõi đời đời.

Từ “đời đời”  được sử dụng trong Ê-sai 57:15. Ở đây hàm ý rằng Thiên Chúa sống vĩnh cửu. Ngài là đời đời, không có bắt đầu và không có kết thúc. Có thể nói điều này là: chỉ có Thiên Chúa ban cho con người sự khởi đầu nhưng linh hồn của họ không có kết thúc. Các quyển từ điển cũng đồng tình với Kinh Thánh rằng đời đời là một khoảng thời gian không có kết thúc. Điều này có nghĩa là linh hồn đi qua sự chết và nó tồn tại đời đời.

Trong câu mở đầu của Kinh Thánh: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng 1:1). Câu này ám chỉ đến sự sáng tạo thiên đàng, mặt đất và mọi vật ở trong đó (Cô-lô-se 1:16-17). Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho tất cả những điều này tồn tại, rồi đến một ngày kia: “Các tầng trời sẽ biến đi trong tiếng vang rền, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa, đất và mọi công trình trên đó đều sẽ bị thiêu hủy” (2 Phi-e-rơ 3:10).

Con người là một tạo vật của thời gian trong ý nghĩa con người sử dụng thời gian và tùy thuộc vào đó. Cuộc sống của con người được kiểm soát bởi thời gian. Thời gian tuy quan trọng nhưng nó không có mối liên hệ nào đến cõi đời đời. Cõi đời đời là duy nhất và không gì có thể so sánh được. Dĩ nhiên ta không thể đo lường bằng độ dài, chiều ngang, chiều cao hay chiều sâu. Cõi đời đời là vĩnh viễn, vô tận, bất diệt. 

Trong tất cả các tạo vật, chỉ có con người là được chuyển tiếp từ thời gian hữu hạn vào trong cõi đời đời. Con người là tạo vật được Chúa hà hơi trở nên một loài sanh linh (Sáng 2:7) và sẽ sống giống đời đời như Đức Chúa Trời.

Khi kết thúc thời gian, cõi đời đời sẽ bày tỏ những điều lạ lùng kỳ diệu mà chúng ta không thể hiểu được trong hiện tại. Khi Chúa trở lại “mọi mắt” sẽ trông thấy Ngài (Khải 1:7). Ngài sẽ ngồi trên ngôi và muôn dân sẽ bị xét đoán trước mặt Ngài (Ma-thi-ơ 25: 31-32; 2 Cô-rin-tô 5:10). Bấy giờ Đức Chúa Trời sẽ đoán xét mỗi người tùy theo công việc của họ (Khải 20:12-13). Những người hoài nghi nhận thấy điều này không thể xảy ra được. “Mọi mắt” có nghĩa là hàng tỉ người, những tạo vật trên đất và dưới biển, những người sống lại từ kẻ chết cũng như những người còn đang sống. Thật khó cho tâm trí con người nghĩ rằng muôn dân sẽ bị kéo đến trước ngôi của Ngài để bị đoán xét. Những ai mà suy nghĩ rằng điều này không thể tin được phải ghi nhận rằng thời gian sẽ biến mất và cõi đời đời là không có giới hạn. Sự hạn chế của khoảng cách và thời gian của đời sống trên trái đất thì không có trong cõi đời đời.

Cõi đời đời theo như Kinh Thánh bày tỏ có 3 khía cạnh: sự phán xét, sự phân chia người công nghĩa và kẻ bất nghĩa và đời sống vĩnh cửu. Sự phán xét này là sự phán xét chung kết, sẽ không có kháng án hay phúc thẩm. Trong suốt cuộc đời của con người, Đức Chúa Trời đặt trước mặt họ sự lựa chọn giữa điều đúng và điều sai để đem họ vào trong mối liên hệ cá nhân phải lẽ với Đấng Sáng Tạo. Những ai không lưu ý đến sự chỉ dạy của Ngài, thì trong ngày chung cuộc họ sẽ bị kết tội và bị đi  đến một nơi trừng phạt đời đời. Những kẻ không chịu trao đời sống mình cho Chúa thì tội lỗi sẽ theo họ tới ngày phán xét cuối cùng (1 Ti-mô-thê 5:24).

Sau sự phán xét mỗi người sẽ nhận được phần thưởng tùy theo bảng chấm công trong sách của Chúa, bao hàm tất cả những ai có tên trong Sách Sự Sống (Khải 20:12). Từ “phần thưởng” được dùng ở đây là để tưởng thưởng  cho những việc được làm ra khi còn ở trên đất, tốt hay xấu.

Trong cõi đời đời sẽ chỉ có hai loại người: được cứu và hư mất. Đức Chúa Trời sẽ phân loại con người căn cứ vào sự tiếp nhận hay từ chối kế hoạch cứu rỗi của Ngài khi họ còn sống trên đất. Chỉ có hai nơi đời đời cho con người: thiên đàng cho những người được cứu và địa ngục cho những người hư mất.

Đối với những ai mà tên của họ đã được ghi vào trong Sách sự sống, Đấng thẩm phán chung cuộc sẽ nói: “Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất” (Ma-thi-ơ 25:34). Còn với những kẻ không có tên trong sách sự sống, Đấng Phán Xét sẽ nói: “Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó” (Ma-thi-ơ 25:41).

Những lời này sẽ gây kinh ngạc cho những kẻ bị loại bỏ và những điều khác đang chờ đợi họ. Có những người đi vào trong cõi đời đời xuyên qua sự chết nhưng đã sửa soạn để gặp Đức Chúa Trời, họ sẽ chết với sự bảo đảm trong lòng rằng họ sẽ được ở với Ngài trong cõi đời đời. Họ hy vọng được chào đón bằng những lời này: “Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi”.

Cũng có những người mà trong đời sống đương thời của họ, không có ý định gặp Đức Chúa Trời, họ sẽ lo lắng và sợ hãi khi đứng trước ngai phán xét (Hê-bơ-rơ 10:27). Trong ngày đó họ sẽ kêu cầu các núi và đá: “Hãy rơi xuống chận trên chúng tôi đặng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của Chiên Con!” (Khải 6:16)

Đám đông người này cũng sẽ bao gồm những con người thất vọng trước ngai phán xét: “Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:22-23).

Chúa Jesus đã phán dạy về điều này. Ngài phán  rằng kẻ nào thắng Ngài sẽ ban cho người ấy được ngồi với Ngài, trên ngai của Ngài (Khải 3:21). Những thánh đồ đắc thắng được mặc áo choàng trắng và họ sẽ không có bất cứ nhu cầu cá nhân nào trong cõi vĩnh hằng (Khải 7:14-17). Họ sẽ vui hưởng phước hạnh đời đời được sửa soạn cho những linh hồn bất diệt.

Đối với những ai nghe lời khiển trách: “Hãy lui ra khỏi ta”. Lúc đó họ sẽ bị ném ra bên ngoài nơi tối tăm có khóc lóc và nghiến răng (Ma-thi-ơ 8:12) đi vào trong ho lửa không bao giờ dứt ở địa ngục (Mác 9:43). Họ sẽ bị muối trong hồ lửa và lưu huỳnh (Khải 20:15; 21:8). Những linh hồn này trong tinh thần vẫn nhận biết người khác (Lu-ca 16:23). Họ sẽ biết sự thống khổ của lửa địa ngục (câu 24); Họ sẽ hiểu ra vấn đề (câu 26), và họ sẽ nhớ lại cuộc sống trên mặt đất (câu 28). Những kẻ hư mất sẽ không có bất kỳ một phúc lợi nào trong cõi đời đời.

Trong cõi đời đời, Satan bị đánh bại hoàn toàn, và sẽ có một trừng phạt đời đời vô cùng khốc liệt cho nó. Địa ngục đã được chuẩn bị cho mục đích này (Ma-thi-ơ 25:41). Thật là khủng khiếp rùng rợn khi chia sẻ về một nơi ở đời đời đau khổ cùng cực, gớm ghiếc nhất được dành sẵn cho kẻ hư mất và những tà linh gian ác!

Nếu một con chim nhặt lên một hạt cát và mang nó đến mặt trăng, và trong cách đó nó mang đi rất xa trái đất.  Cũng vậy, cõi đời đời cũng chỉ mới bắt đầu, và nó chưa gần đến ngày kết thúc. Đối với những kẻ gian ác điều này có thể là ý tưởng đau buồn nhất. Tuy nhiên đối với những người công nghĩa là những người sẽ thừa hưởng phước hạnh thiên đàng với Đức Chúa Trời và với những thiên sứ thánh, họ hoan nghênh ý tưởng này.

Hiện nay, trong khi thời điểm cuối cùng chưa đến, chúng ta có thể quyết định số phận đời đời cua chúng ta vào lúc này.

Bạn đã sẵn sàng cho cõi đời đời chua? Câu hỏi này đòi hỏi chính bạn phải trả lời trong đời sống thực tế. Hôm nay là thời gian để chuẩn bị cho cõi đời đời.

Một sự chuẩn bị cho ngày hội ngộ lớn cuối cùng là tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm  Cứu Chúa của bạn. Chính Ngài đã chết trên đồi Gô-gô-tha vì tội lỗi  của loài người và đã sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta (Rô-ma 4:25). Sự tiếp nhận này hơn cả một quyết định của lý trí. Đây là vấn đề của tấm lòng, là hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời. Điều này thách thức những môn đệ của Chúa đồng bước đi với Ngài, vâng phục sự dạy dỗ của Ngài và được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh.

Không tiếp nhận Đấng Christ là sẽ bị trục xuất khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cuộc sống có nhiều bất trắc, sự chết là chắc chắn và cõi đời đời thì vô hạn. Bạn không thể trì hoãn cho quyết định của bạn. Lời Đức Chúa Trời phải được tiếp nhận ngay hôm nay.

Bạn sẽ đi vào cõi đời đời nào?

Cõi đời đời! Ở đâu? Nó lơ lửng trong không khí.

Ở giữa những tiếng kêu la ầm ỉ, hay im lặng, nó từng ở đó.

Câu hỏi này rất nghiêm túc: Cõi đời đời! Ở đâu?

Bạn chọn sự cứu chuộc trong vinh quang hay quỉ sứ trong nỗi đau tuyệt vọng!

Và một câu hỏi khác: Cõi đời đời! Ở đâu?

Cõi đời đời! Ở đâu? Ồ, Cõi đời đời! Ở đâu?

Hỡi các bạn đừng ngủ, có thể nào không tiếp nhận sự sẻ chia này!

Cho đến khi bạn trả lời câu hỏi:

Cõi đời đời! Ở đâu?

 

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

” Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.”

________________________________________________________________________

www.vietchristian.com/niengiam/