“May vá” không còn là một trong những nữ công của người phụ nữ Việt tại xứ này. May thì còn có thể có. Nhưng vá thì tuyệt đối không. Ở xứ này người ta có thể mặc quần áo rách. Nhưng chẳng ai mặc quần áo vá. “Áo anh sứt chỉ đường tà” còn hiểu được. Song “quần anh có hai miếng vá” thì khó tưởng tượng quá. Ở xứ này, quần áo bị loại bỏ không phải vì cũ rách, mà là vì không còn hợp thời trạng. Không còn đúng “mốt”….

Xin xem attachment.

Attachment: MỐT

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.

________________________________________________________________________

www.vietchristian.com/niengiam/